Blogi / Töö- ja pereelu tasakaal: „Imelised aastad“ töökohas

Töö- ja pereelu tasakaal: „Imelised aastad“ töökohas

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 30. November 2022

Iga inimene on tervik ja vajab tasakaalus olemiseks aega nii mõtestatud töötegemisele, oma huvide ja potentsiaali arendamiseks, lähedaste ja perega veetmiseks kui ka piisavat unepuhkust. Töötaja füüsiline ja vaimne hea tasakaal on oluline ka tööandjale. 

Vanemate toimetulekut toetava vanemahariduse korraldamine töökohal on üks tegevusi, kuidas toetada oma töötavaid lapsevanemaid. Tervise Arengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega Eestis pakub tõenduspõhist vanemlusprogrammi „Imelised aastad“. Programm on suunatud 2–8-aastaste laste vanematele ja mõeldud lapsevanemate toetamiseks vanemliku stressi ja probleemidega toimetulekul. Nelja kuu pikkuses koolitusprogrammis õpitakse, kuidas:

 • kehtestada tõhusalt piire ja reegleid
 • last julgustada ja tunnustada
 • õpetada last tugevate tunnetega toime tulema
 • arendada last mängu abil
 • lahendada konflikte
 • tulla toime stressiga.

vanemlus

2022. a sügisel oli tööandjatel võimalus teha kogemuskohtumisel ise aktiivselt kaasa „Imelised aastad“ üks lapsevanematele mõeldud programmi sessioon neljateistkümnest. Kogemuskohtumisel ja fookusgruppides osalenud tööandjate esindajad tõid välja, millist kasu võiks programmis osalenud lapsevanemad tuua tööandjale ja töökeskkonnale:

 • osalemine toetab oskust suhelda kolleegide ja keeruliste klientidega, teha tõhusamat koostööd
 • osalemine toetab oskusi viia ellu arenguvestlusi, oskust märgata ja tunnustada kolleegi
 • produktiivsemad, õnnelikumad ja rahulikumad töötajad, tasakaalukamad suhted tööl
 • paraneb töökeskkonna psühholoogiline kliima
 • programmis osalemine toetab mängulisust, mida võiks tuua rohkem ka töistesse tegemistesse.

“Meeldis väga kogemuste jagamine, teadmine, et kõigil vanematel on sarnased rõõmud ja mured. Kasu tööandjale: töötaja oskab töö- ja pereelu paremini tasakaalustada, kodune stress ei mõjuta tööd, kolleegid on rõõmsad, rahulikud, arvestavad.” – programmis osalenu tagasiside


Programmi lisainfo ja kontaktid

Kuidas veel saab tööandja toetada lapsevanemaid?

 • Uuri töötajatelt, mis on töökohas ja töökorralduses hästi, mis muutused oleksid lapsevanematele olulised või millist tuge nad vajaksid?
 • Jätka hooliva tööandjana paindlikkust töökorralduses, et olulised kohtumised, koosolekud või lähetused võimaldaksid töötaval lapsevanemal saada hakkama ka koduste vajadustega.
 • Looge töötajatele võimalus, et laps võib pärast kooli või trenni tulla vajaduse korral lapsevanema juurde tööle.
 • Võta ühendust oma lapsehoolduspuhkusele (sh isapuhkusele) siirduva töötajaga ja anna märku, et oled valmis kavandama tööle naasmise programmi temale sobival ajal.
 • Hoia vanemapuhkusel olev töötaja infoväljas ja kaasa teda ühissündmustele või koolitustele. Tööandja positiivne tugi on oluline, et sinu töötaja tunneks end ka ajutiselt eemal olles tööandjale väärtuslikuna.
 • Vaata veel nippe ja häid nõuandeid meie varasemast postitusest: Vanemlus: pere- ja tööelu tasakaal.

„Tööl käimine on suur osa meie elust. Seega on loogiline tahta, et töötajal on siin hea olla ja lastel kodudes on hea tunne, et ema ja isa käivad siin tööl. Soovime, et kõigil oleks hea nii tööl kui ka töövälisel ajal. Kui koduses elus on probleeme, siis need tulevad tööle kaasa. Me kõik oleme terviklikud inimesed.“ – TAI fookusgrupis osalenud tööandja esindaja


Mida saan teha täiskasvanuna, et olla paremini tasakaalus?

Kampaania „Rahunemispaus“ raames pööras Tervise Arengu Instituut sel sügisel tähelepanu teadlikule aja mahavõtmisele ja oma tunnete juhtimise oskustele. Kuigi kampaania oli suunatud lapsevanematele, on rahunemise ja enesevalitsemise leidmine universaalne oskus, mida läheb vaja kõigil, nii eraelus kui ka tööl olles.

Head nipid selleks on:

 • valik rahunemisvõtteid, mida sobib kasutada erisugustes olukordades
 • meelerahuharjutused on universaalsed tehnikad, mis aitavad tulla välja hajevil mõteteist, segavatest emotsioonidest või pingeolekust.

 

Eve-Mai Rao ja Katrin Kärner-Rebane
Tervise Arengu Instituut

 

Lisamaterjalid lugemiseks ja töökohal jagamiseks: