Tervise edendamine / Koolis

tek_logo

Liikumise Tervist Edendava Kool eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.

Liikumise eesmärk on kool, kus õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel koolipere liikmetel oleks olemas meeldiv ja hea koolikeskkond, kus õppida ning töötada. Selle kujundamisele aitavad kaasa kõik koolipere liikmed. 

„Meeldiv ja hea“ tähendab siin seda, et toetav, turvaline ning igaühe tervist väärtustav on koolis nii vaimne, füüsiline kui sotsiaalne keskkond. Suhted on toetavad ja sõbralikud, tunniplaan läbimõeldud ja kõikide osapooltega arvestav. Kooli kodukord ühiselt kokku lepitud, füüsiline keskkond turvaline, toitlustamine tervislik jne.

Euroopa tervist edendavate koolide liikumine – ENHPS (European Network of Health Promoting Schools) sai alguse 1992. a Maailma Terviseorganisatsiooni, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu Nõukogu algatusel. Eestis sai Tervist Edendavate Koolide liikumine alguse 1993. aastal, kui liitusid esimesed 10 kooli. 2023. aastaks oli üle Eesti 200 Tervist Edendavat Kooli (TEK). Aastatel 2009–2023 koordineerisid paikkondlike TEK-võrgustike tegevust koolide tervisedenduse koordinaatorid.

Alates 2023. aasta II poolaastast ei ole enam võimalik liituda riiklikul tasandil TEK võrgustikuga ja Tervise Arengu Instituut ei väljasta tunnistusi, mis kinnitab, et tegu on Tervist Edendava Kooliga.

Tervist Edendava Kooli tiitel jääb alles kõigile, kellele on see juba antud.

Ülevaate saamiseks Euroopa, sh Eesti tervist edendavate koolide liikumise põhiprintsiipidest tasub tutvuda järgmiste oluliste resolutsioonidega: