Tervise edendamine / Koolis

Kontaktid

  • 25. September 2023

Tervise edendamine ja ennetustöö koolides

Tiia Pertel
TAI tervise ja heaolu edendamise keskuse laste ja noorte valdkonna juht
tel 659 3974
tiia.pertel@tai.ee 

Liikumine ja toitumine

Alice Haav
TAI toitumise ja liikumise osakonna ekspert
tel 659 3982
alice.haav@tai.ee 

Uimastiennetus

Agne Kivisaar
TAI vaimse tervise edendamise osakonna vanemspetsialist
Agne.Kivisaar@tai.ee

VEPA metoodika 

Paikkonna tervisedenduse kontaktid