Uudised

Doktoritöö uurib depressiooni varase avastamise võimalusi

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07 Jaanuar 2022

Depressioon on haiguskoormuse ja töövõimetuse üks peamisi põhjuseid tööealise elanikkonna hulgas. Viimaste aastakümnete jooksul on depressioon muutunud kogu maailmas sagedaseks psüühikahäireks, mis on eriti levinud arenenud riikides. Töökeskkonna psühhosotsiaalsete tegurite põhjustatud tööstress võib aidata kaasa depressiooni tekkele töötajate seas. COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriis on võimendanud depressiooni avaldumist veelgi.

 

Haigekassa avaldas HIV-testimise ravijuhendi

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 06 Jaanuar 2022

Eesti Haigekassa avaldas 2021. aastal HIV-testimise ravijuhendi, mis annab soovitused HIV-testimise kohta eri rahvastikurühmades ja tervishoiuvaldkondades.

Ravijuhend on mõeldud kasutamiseks kõigile tervishoiutöötajatele eri tervishoiuvaldkondades (esmatasand ja eriarstiabi), teistele tervishoius töötavatele spetsialistidele (sh farmatseudid ja proviisorid) ning teemakohaste mitteriiklike organisatsioonide ja/või MTÜ-de ja rahvatervishoiu poliitikaga tegelevatele isikutele. Ravijuhendis käsitletakse HIV-testimise nõudlust parandavaid strateegiaid, sotsiaalvõrgustikupõhist lähenemist olulise HIV-i nakatumise riskiga inimeste seas, HIV-testimist, sealhulgas enesetestimist (HIVST) ja mittetervishoiutöötajapoolset testimist, HIV-testimisele järgnevat nõustamist, kiirtesti positiivse tulemuse järgset diagnoosi lõplikku kinnitamist, ravile jõudmist ja kontaktsete teavitamist.

Ravijuhendit on võimalik tasuta tellida ka trükisena aadressilt trykised@haigekassa.ee.

Lisainfot HIVi ja AIDSi kohta saab uurida ka terviseinfo veebilehelt.

 

Lapsed on terased märkama pandeemia põhjustatud muutusi

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 20 Detsember 2021

Pandeemia mõjudest lastele on enim avalikkuse tähelepanu saanud vaimse tervise ja distantsõppega seotud probleemid. Dagmar Kutsari ja Leena Kurvet-Käosaare tehtud uuring näitab, et koolilapsed ise näevad uues olukorras nii head kui halba.

 

Ilmus personaalmeditsiini detsembrikuu uudiskiri

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 22 Detsember 2021

 Värske TAI välja antav personaalmeditsiini uudiskiri keskendub seekord meditsiiniseadme temaatikale.

Telli uudiskiri

 

Sotsiaalministeerium soovib muuta töötervishoiuteenuse terviklikuks, et tagada ohutu töökeskkond ka kaugtööl

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 20 Detsember 2021

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, millega parandatakse töötervishoiuteenuse kvaliteeti ning muudetakse töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid selgemaks, et tagada ohutu töökeskkond ka kaugtööl. Tööandja jaoks lihtsustub ka tööõnnetustega seotud uurimine.