Uudised

Augustist jõustuvad läbipaistvate töötingimuste direktiivi muudatused

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 30 Mai 2022

1. augustist jõustuvad seadusmuudatused, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus.

 

Ajakirja Sotsiaaltöö mainumbri põhiteemaks on inimene ja tema keskkond

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 30 Mai 2022

Sotsiaaltöö mainumbri (2/2022) põhiteemaks on inimeste toetamine, kasutades nende endi ja ümbritseva keskkonna võimalusi. Artiklitest saab teada, mis on ökosotsiaaltöö ja kuidas seda praktiseerida; mis takistusi on kogenud liikumispuudega naised seoses lapse sünniga; kuidas vabatahtlikud seltsilised hõlbustavad sotsiaaltöötaja tööd jpm.

 

Valmis kooliõpilaste ennetusprogrammide võrdleva analüüsi lõpparuanne

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19 Mai 2022

Koolipõhiste ennetusprogrammidega saab ennetada kooliõpilaste riskikäitumist ning käitumis- ja terviseprobleemide teket. Parima tulemuse saavutamiseks on vaja teada, missugustesse sekkumistesse Eestis süsteemselt panustada. Valiku tegemisel on üheks oluliseks põhimõtteks ennetusprogrammide teostatavus Eestis, nende tõenduspõhised ja eetilisus.

 

Valmis uuring „Traumateadlik asendushooldus“

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19 September 2022

Tervise Arengu Instituudi tellitud uuringu eesmärk oli selgitada välja asendushooldusel last vahetult kasvatavate kasuvanemate ja asenduskodude töötajate jaoks vajalikud pädevused, hoiakud, teadmised ja oskused traumakogemusega lapse kasvatamiseks ning samuti tutvustada pädevuste arendamiseks sobivaid võimalikult tõenduspõhiseid koolitusprogramme. Uuring koosneb neljast osast.

 

Valmis kahjude vähendamise infomaterjal uimastipoliitikas

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19 Mai 2022

Kahjude vähendamise (ingl harm reduction) lähenemise peamine mõte on muuta riskikäitumine ohutumaks. Olemuselt on kahjude vähendamine ka näiteks kiivri kandmine rattasõidul, turvavöö kasutamine ja turvapadja olemasolu autosõidul. Nende tegevuste eesmärk ei ole hoida ära tegevust ennast ega ka võimalikku õnnetusjuhtumit, vaid vähendada võimaliku õnnetusjuhtumi tagajärgede tõsidust.