Uudised

Eestis haigestub jämesoolevähki ligi 1000 inimest aastas

  • Autor:Eesti Haigekassa
  • 26 August 2019

Haigekassa kutsub sel aastal jämesoolevähi sõeluuringule kõiki 1953, 1955, 1957 ja 1959. aastal sündinud ravikindlustatud inimesi.

 

TAI uuring: uimastite tarvitamine on seotud vaimse tervisega

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 21 August 2019

Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskelt avaldatud uuringu järgi peab enamik vastajaid uimastite tarvitamist probleemiks, seejuures võrdse osakaaluga on nii alkoholi ja narkootikumide tarvitamine. Samuti näitas uuring, et uimasti tarvitamine on seotud vaimse tervisega – tarvitajatel esines sagedamini depressiooni sümptomeid.

 

Tunnustuse said kogukonnaelu hoidvad aktiivsed vanemaealised

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 16 August 2019

Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnustas 15. augustil Estonia teatri Sinises saalis aktiivseid eakaid, kes on loonud vanemaealistele võimalusi osaleda kogukonnategevustes. Tunnustuse said 29 inimest üle Eesti.

 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub kohalikke omavalitsusi katsetama uut erihoolekande mudelit

  • Autor:Sotsiaalkindlustusamet
  • 16 August 2019

Sotsiaalkindlustusamet kuulutas välja konkursi, et leida kohalike omavalitsuste hulgast partnereid, kes katsetaksid psüühilise erivajadusega inimestele teenuste korraldamisel uut mudelit.

 

Aruanne: HIV levik on Eestis jätkuvalt langustrendis

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 05 August 2019

Kui 2017. aastal registreeriti Eestis 219 uut HIV nakatumist, siis 2018. aastal oli nakatunuid 29 inimese võrra vähem, selgub sotsiaalministeeriumi koostatud riikliku HIV tegevuskava 2017-2025 aruandest. HIV nakatumisele on aidanud piiri panna ennekõike kahjude vähendamise teenuste ning HIV-testimise võimaluste laiendamine.