Uudised

Lasteaia liikumisvaldkonna hindamine ja arendamine

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 22 Mai 2023

Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on lasteaias oluline tegevusvaldkond.

 

Turvaline ööelu peab olema kättesaadav kõigile

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19 Mai 2023

Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Feministeerium korraldavad 20. mail algusega kell 13 Põhjala tehase aiabaaris Botik ööelu teemalise tasuta konverentsi, kuhu on oodatud kuulama ja kaasa mõtlema nii klubitöötajaid, ööelu veterane, DJ-sid ning kõiki teisi huvilisi, kelle tegusam elu õhtupimeduses alles hoo sisse saab.

 

Personaalmeditsiini taristu hakkab valmis saama

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 02 Mai 2023

Neli aastat tagasi oli meil vaid unistus, eesmärk ja visioon sellest, et Eesti riigil oleks võimalik pakkuda tulevikus oma elanikele personaalmeditsiini teenuseid järjest rohkem. See tähendas tehnilise võimekuse loomist selleks, et võimaldada geneetilise info lisamist terviseandmetele ja teha paremaid ennetus- ja raviotsuseid. Järgnesid arutelud sadade detailide üle, mille osas oli kokku leppida ja otsustada, et kõik pusle tükiks saaksid paika.

 

TAI ja Feministeerium kutsuvad turvalise ööelu konverentsile

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 03 Mai 2023

Kaasavate ettekannete ja vestlusringi teemad heidavad pilgu ööelule kui nähtusele, mis tekitab inimestes vastuolulisi seoseid. Ühelt poolt on ööelu keskmes inimeste naudingud: muusika, kunst, tants, argimurede minetamine ja eneseavastamine. Teisalt seostatakse ööelu ka uimastite (sh alkoholi) tarvitamisega, öiste väljakutsete, kakluste ja seksuaalvägivallaga.

 

Eesti inimese oodatav eluiga on viimase 20 aastaga pikenenud, kuid tervena elada jäänud aastate kasv on peatunud

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 Aprill 2023

Tervise Arengu Instituut (TAI) avaldas rahvatervishoiu konverentsil, mille avas Vabariigi President Alar Karis, kogumiku „Rahvastiku tervise aastaraamat 2023“. Raamat annab ülevaate viimase 20 aasta õnnestumistest tervises ning tõstab oluliste väljakutsetena esile rahvastiku vananemisest ning eluviisist tingitud suureneva surve tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemile, tervise ebavõrdse jagunemise ning tervena elada jäänud aastate kasvu pidurdumise.