Uudised

Seadusemuudatus piirab libameditsiini, toetab laste tasakaalustatud toitumist ning leevendab elukeskkonna negatiivset mõju inimese tervisele

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 09 Mai 2024

Valitsus kiitis heaks rahvatervishoiu seaduse muudatused, mis lähtuvad „tervis igas poliitikas“ põhimõttest, et tuua esile kõikide valdkondade roll ja panus inimeste tervise hoidmisel ja kaitsel.

 

Loe uudiskirjast: mis on uudist sotsiaalvaldkonnas?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 09 Mai 2024

Maikuu Sotsiaaltöö uudiskirjas on väga palju uusi artikleid: saab lugeda sotsiaal- ja haridusvaldkonna seadusemuudatustest ja kavast kujundada algusest toetatud teekond sotsiaal- tervise ja haridussüsteemi tuge vajavatele lastele, aga ka kriisivalmidusest.

Noppeid uudiskirjast

Telli uudiskiri oma postkasti

 

Alusharidusseadus toob muudatusi lastehoidudele ja lasteaedadele

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 06 Mai 2024

Riigikogu võttis 11. aprillil menetlusse alusharidusseaduse eelnõu. Seda seadust on kaua oodatud ja koostatud. Eelnõu on aja jooksul muudetud.

 

Toimub konverents „Väärtuspõhine tervishoid 2030“

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07 Mai 2024

Väärtuspõhine tervishoid, patsiendikeskne lähenemine, personaalne raviprotsess — kas need on lihtsalt sõnad või on midagi reaalselt muutumas?

 

Valminud on TAI terviseinfo värske uudiskiri

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26 Aprill 2024

Mis teemad seekord uudiskirjas kajastamist leiavad?

Eestlased liiguvad liiga vähe ja ülekaalulisus on süvenev probleem. Liikumise, toitumise ja ülekaalulisusega seonduvaid teemasid avati TAI teadusseminaril „Tasakaalus toidulaud ja piisav liikumine – sõnadest tegudeni“, mille ettekandeid on nüüd võimalik järele vaadata.

Kui suurt tervisekaotusest põhjustatud kulu aga ebapiisav kehaline aktiivsus ja ülekaalulisus riigile tekitab – seda uurisid TAI teadlased äsja avaldatud uuringuga.

Veel on käimas oluline uuring, mis aitab meil mõista laste ja noorte vaimse tervise olukorda. Vajadust selliste andmete järele näitab seegi, et paraku ei ole kiusamine noorte hulgast kuskile kadunud.

Mured ja rõõmud käivad ikka käsikäes – kuigi HIV-i levimus on viimasel kümnel aastal oluliselt vähenenud, on see jätkuvalt kõrgel tasemel. TAI peab inimeste teadlikkuse kasvu HIV-i valdkonnas oluliseks ja meie sel eesmärgil tellitud raadioreklaam noppis äsja ka ühe kuldmuna. Kui Sa võidutööd veel kuulnud ei ole, siis link on uudiskirjas olemas!

Nagu ikka – murrame ka ühe toitumismüüdi. Lisaks on TAI kaastöös sel aastal avaldatud mitmeid olulisi teadusartikleid – millised?

Uuri järele värskest uudiskirjast!