Uudised

Koostamisel on füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisva osutamise tegevusloa nõuded

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07 Juuli 2023
Juunis läbis kooskõlastusringi füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisva osutamise nõuete rakendusmääruse eelnõu. 2023. aasta 1. oktoobril jõustuvad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused, millega tuuakse õigusesse kolm uut iseseisvalt osutatavat tervishoiuteenust: füsioteraapia, logopeediline ravi ja psühholoogiline ravi.
 

Valminud on uued Põhjamaade toitumissoovitused

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 21 August 2023

Põhjamaad on pärast 5-aastast põhjalikku tööd saanud valmis uued toitumis- ja toidusoovitused, mis võetakse kõigis Põhja- ja Baltimaades oma riiklike soovituste koostamise aluseks. Uutes soovitustes on peale inimeste tervise keskendutud ka planeedi tervisele. Näiteks soovitatakse vähendada punase liha ja eriti lihatoodete tarbimist.

 

Personaalmeditsiini IT-taristu on valmis

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04 Juuli 2023

Tervise Arengu Instituut (TAI) on lõpetanud ambitsioonika projekti "Personaalmeditsiini rakendamine Eestis”, mille käigus valminud personaalmeditsiini IT-taristu võimaldab Eestis kasutusele võtta geeniandmed arstide ja õdede töös selleks, et ennetada haigusi ja leida inimesele sobivaim raviplaan.

 

Suvine Sotsiaaltöö uudiskiri vahendab valdkonna uudiseid

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05 Juuli 2023

Juulikuu uudiskirjast mitmed uued ajakirjaartiklid ja uudiseid jagub igasse rubriiki.

 

Vigastusjuhtude maakondlikest ülevaadetest nähtuvad suured piirkondlikud erisused

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 Juuni 2023

2021. aastal hukkus vigastuse tõttu 956 inimest, surma põhjuste registri värsketel andmetel 2022. aastal 983. Sealjuures on vigastussuremuses väga suured piirkondlikud erinevused ning vigastussurmad 100 000 elaniku kohta on ajas aeglaselt kasvav trend – üha rohkem on tõsiseid vigastusi, mis lõppevad surmaga. Vigastussurmad on surmapõhjusena neljandal kohal, kuid oma olemuselt on kõik vigastused ennetatavad.