Uudised

Toimus „Rahvatervise valdkonna võimestamise ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ avaüritus

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 Veebruar 2022

16. veebruaril 2022 toimus „Rahvatervise valdkonna võimestamise ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ avaüritus. Videoklippe näeb TAI Youtube'i kanalilt:

 

Valmisid maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 Veebruar 2022

Valmisid maakondade tervise ja heaolu ülevaated – need on lühikesed statistilised profiilid, mis toetavad andmetel tuginevat otsustamist ja tõenduspõhise praktika rakendamist maakonna ning omavalitsuse tasandil.

Iga maakonna ülevaade heidab põgusa pilgu sealsele tervise ja heaolu olukorrale, koondades näitajaid demograafiast turvalisuseni. Ülevaated on justkui sissejuhatus maakonna tervise ja heaoluprofiilide koostamiseks, mille uuendamisega enamikud maakonnad 2022. aastal tegelevad.

Ülevaadetega saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi veebilehel.

 

Algab koolitus „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 11 Veebruar 2022

Koolituse eesmärk on arendada põhikooli III astme õpetajate teadmisi ja oskusi põhikooli õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ elluviimisel, et ennetada põhikooli III astme õpilaste vigastusi ja vigastustele eelnevat riskikäitumist.

 

Valmis OSKA sotsiaaltöö valdkonna oskuste ja tööjõu vajaduse uuring

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 14 Veebruar 2022

Uuringu põhieesmärk oli analüüsida ja prognoosida, kuidas muutub lähema kuni kümne aasta jooksul valdkonna põhikutsealade hõive, tööjõuvajadus ja vajatavad oskused.

 

Raviteekondade arendused aitavad vaimse tervise probleemide korral õige abini

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10 Veebruar 2022

Haigekassa selgitas välja depressiooniga tööealise inimese raviteekonna ja seab järgnevatel aastatel eesmärgiks arendada ennetus- ja edendustegevusi ning tugevdada asjaosaliste tööd, et õige abi oleks vaimse tervise probleemiga inimesele edaspidi kiiremini kättesaadav.