Uudised

TAI nooremteadur Karin Streimann kaitses oma doktoritööd

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 20 Detsember 2021

15. detsembril kaitses Tervise Arengu Instituudi laste ja noortevaldkonna nooremteadur Karin Streimann Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist doktoritööd Vaimse tervise probleemide ennetus algkoolides: universaalse klassis elluviidava ennetava sekkumise (VEPA Käitumisoskuste Mäng) tulemuslikkus Eestis.

 

Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö detsembrinumber

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 20 Detsember 2021

Ajakirja värske number kutsub arutlema sotsiaaltöö ja hoolekande põhimõtete üle (vt sisukorda) teemade hulgas on isikukeskne erihoolekanne kohalikes omavalitsustes, ennetus kui üha olulisem töölõik, nähtamatud barjäärid abi saamisel, pühendumus ja professionaalsus.

 

Uus veebikeskkond suurendab teadlikkust soolise võrdsuse põhimõtetest

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 13 Detsember 2021

Sotsiaalministeerium avas veebikeskkonna Võrdsuskeskus.ee, mis hakkab pakkuma kasulikku ja huvipakkuvat lugemist nii poliitikakujundajatele, tööandjatele, haridustöötajatele kui ka kõigile teistele soolise võrdsuse valdkonnast huvitatuile.

 

Avatud taotlusvoorud hariduse vallas

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 20 Detsember 2021

Hariduse valdkonnas saab esitada toetusteks järgmisi taotlusi:

 • Meede: Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused
  Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.
  Taotlusvoor on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.
 • Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks
  Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Taotlusvoor on avatud 20.09.2021–17.01.2022 kell 17.00.
 • Meede: Haridusasutuste meeskonnakoolitused
  Selle meetme raames antakse toetust eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.Taotlusi saab esitada kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.
 

Tark Vanem: juba 10 ühist mänguminutit päevas loob parema suhte kogu eluks

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 25 November 2021

TAIB cover1240x840 01Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas 2–8-aastaste laste vanematele suunatud teavitusega Tark Vanem, mis juhib tähelepanu lapsega mängimise olulisusele. Uuringutest on selgunud, et isegi kasvõi kümnest ühisest mänguminutist päevas piisab selleks, et luua lapsega parem suhe kogu eluks ning arendada temas loovust ja enesejuhtimisoskust. Seejuures on rõhk lapse juhitud mängul, millest tuleneb ka kampaania sõnum: „Lase lapsel juhtida!“

TAI perede ja vanemahariduse valdkonna juhi Ly Kasvandiku sõnul on kampaania eesmärk teadvustada lapsevanematele lapsega koos mängimise olulisust ja eelkõige lapse juhitud mängu olulisust. Vanemad kuulevad pidevalt, et nad peavad olema lastele õpetajad, et nende võsukesed saaksid lasteaias, koolis ja elus hästi hakkama. Selle tulemusena püüavad nad juba kahe- või kolmeaastaseid lapsi õpetada, panna faktidest ja seostest aru saama ning harjutavad koos lugemist ja kirjutamist.

„Levinud on veendumus, et mängimine on see, mida lapsed omavahel teevad, ning seda mõtteviisi on ühiskonnas väga raske muuta, kuna suurt rõhku pannakse välisele edukusele – näiteks, millises koolis laps käib; kui kõrgel ametikohal vanem töötab või kui palju ta teenib,“ selgitas Kasvandik teavituse vajalikkust.

Õpetaja rolli võtmist võib täheldada lapsega mängides, kui ema või isa õpetavad, kuidas puslet kokku panna, maja ehitada või värviraamatus pilte värvida. Alanud teavitus julgustab lapsevanemaid mängu käigus juhendaja rollist loobuma, et lasta lapsel ise tegevusi välja mõelda ning protsessi juhtida.

„Laps õpib kõige paremini just katsetades. Pidevad vanema sekkumised ja parandamised vähendavad lapse soovi olla loov ning julge,“ kirjeldab lapse juhitud mängu vajalikkust vanemlusprogrammi Imelised Aastad koolitaja, psühholoog ja pereterapeut Kärt Kase. „Seega ei tasuks karta ega tunda piinlikkust, kui issid peavad ootamatult istuma juuksurisalongi toolile või emmed tõmbama piraadimütsi pähe, et papist laeva tüürida. Laske lapsel mänguprotsessi juhtida ning tänu sellele saada juurde loovust, enesekindlust, uusi oskusi ja katsetada oma võimeid. Lisaks lapse arengule loob lapse poolt juhitud mäng lapse ja vanema vahel vundamendi, mis aitab läbi keerulisematest aegadest, nagu näiteks teismeliseaeg võib olla,“ selgitab Kase.

Uuringud näitavad, et just mängimine annab olulise panuse lapse sotsiaalsesse, emotsionaalsesse ja kognitiivsesse arengusse. Loodetavasti vähendab see lähenemisnurk survet mängule, et lapsevanemad peavad olema pidevalt õpetaja rollis. Lapsed on loovamad ja käituvad oskuslikumalt, kui täiskasvanud nendega iga päev kasvõi 10 minutit mängivad või osalevad lapse juhitud mängudes.

Oluline pole mängu sisu, vaid see, et vanem veedab lapsega koos aega ja järgib tema initsiatiivi, aktsepteerides lapse soove.

Tarkvanem.ee veebilehele on loodud alamleht „Mäng“, kust leiab täiendavat infot lapse ja vanema koos mängimise olulisuse kohta. Lisaks saab sealt nõuandeid ja juhiseid lapsega mängimiseks ning ideid ühiseks mänguks.

Rohkem infot: www.tarkvanem.ee

Prindi välja:

Plakat „Lase lapsel juhtida!“ – ema ja laps (eesti k)

Plakat „Lase lapsel juhtida!“ – isa ja laps (eesti k)

Lapsega mängimise kuu – tänulikkuse tööleht

Плакат «Пусть ведет ребенок!» – мама и ребенок

Плакат «Пусть ведет ребенок!» – папа и ребенок

Месяц игры с ребенком – похвальный лист