Uudised

Vähi sõeluuringutel osalemine on kasvanud

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 01 September 2020

Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest selgub, et 2019. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 55,9% uuringule kutsutavatest naistest ning jämesoolevähi sõeluuringul 53,7% kutsutavatest meestest ja naistest. Madalaim oli kutsutavate osalus emakakaelavähi sõeluuringul – osales 46,1% naistest. Ent vähi sõeluuringutel osalemine on 2019. aastal kasvanud võrreldes aasta varasemaga.

 

Puugid on Tallinnas laialdaselt levinud

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 31 August 2020

Tervise Arengu Instituut (TAI) uuris esmakordselt puukide levikut pealinna parkides, puhkealadel ja kalmistutel ning tulemused näitasid, et puugid on võimelised kohanduma ka eluks linnatingimustes. Kõikidest leitud puukidest keskmiselt 35% oli vähemalt ühe haigustekitaja kandja.

 

Tervisedenduse konverents 2020: Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 17 Juuli 2020

Iga-aastane tervisedenduse konverents keskendub vaimsele tervisele ning toimub 15. septembril veebikonverentsina.

 

TAI alustab uudse HPV kodutesti uuringuga

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 August 2020


Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Eesti Haigekassaga alustab emakakaelavähi riski hindava HPV kodutestimise uuringuga, et saada tagasisidet naistelt ning hinnata, kas kodutestimist saaks kasutada osana tavapärasest sõeluuringust. Eestis uudne kodutestimine on kasutusel juba mitmes teises Euroopa riigis ning võimaldab naisel end testida endale sobival ajal ja kohas.

 

Valminud on vaimse tervise roheline raamat

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 02 Juuli 2020

Uuringud näitavad, et iga teine inimene kogeb elu jooksul mõnda vaimse tervise probleemi ja iga viies inimene kord aastas. Pikaajaliste vaimse tervise haigustega inimeste eluiga on keskmiselt 15-20 aastat lühem.

 

2017. aasta andmetel on Eestis mõni vaimse tervise häire 13,2% elanikkonnast. Tervise Arengu Instituudi andmetel diagnoosisid psühhiaatrid 2019. aastal kokku 23 640 uut psühhiaatrilist haigusjuhtu, kokku konsulteeriti 94 603 inimest. Tervishoiukulutused vaimsele tervisele kasvavad aasta-aastalt. Samas on suur osa vaimse tervise probleemidest ennetatavad ja ravitavad.

„Äsjane COVID-19 kriis tõi vaimse tervise teema taas teravalt fookusesse. Eriolukorral oli sotsiaalne ja psühholoogiline mõju kogu elanikkonnale – rahvusvaheline terviseoht, kasvav tööpuudus, perekondade eraldamine ja mitmesugused muud eluviisi muutused on ärevuse, depressiooni ja enesevigastamise olulised psühholoogilised riskifaktorid. Ka esmased uuringud kinnitavad, et COVID-19 kriis võis mõjutada inimeste vaimset tervist nii praegu kui tulevikus. Me ei tea veel, kui suur saab kokkuvõttes olema kriisi mõju, kuid me peame olema valmis vaimse tervise probleemide tõusuks,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Eksperdid kirjeldavad vaimse tervise rohelises raamatus valdkonna peamisi probleemkohti, lahendusi ja arengusuundi. Terviklik poliitikadokument on vajalik samm, et tähtsustaksime vaimset tervist senisest enam ja panustaksime selle hoidmisse nii indiviidi, kogukonna kui riigi tasandil.“

Vaimse tervise roheline raamat on valminud koostöös paljude oma ala ekspertide ja professionaalidega. Vastvalminud poliitikadokument visandab tulevikuvisiooni vaimse tervise valdkonna arendamiseks ning toetab vaimse tervise senisest suuremat väärtustamist Eestis.