Uudised

Rahvusvahelises koostööprojektis osalemine aitas luua Eestile vajalikke ennetuse tööriistu

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 08 Jaanuar 2024

Tervise Arengu Instituut (TAI) osales 2022–2023. aastal rahvusvahelises koostööprojektis Frontline Politeia, mille eesmärk oli ennetada laste ja noorte riskikäitumist ning vaimse tervise probleeme. Projekti raames valminud analüüsid aitavad paremini mõista kohaliku tasandi vajadusi ennetustöö elluviimisel ja tervist mõjutavaid tegureid. Arendati välja ka koolitus, et toetada ennetuses töötavaid spetsialiste.

 

Lõhkudes silotorne: Eesti kogemus valdkonnaülese ennetuse süsteemi loomisel

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 08 Jaanuar 2024

Koostöö valdkondade vahel on rahvastiku tervise edendamisel ja haiguste ennetamisel terviklikuma lähenemisviisi kasutamiseks hädavajalik. Eesti on esile kerkinud kui eeskujumaa, kus koostöö, jagatud põhimõtted ja tõenduspõhine otsustamine on võimaldanud ennetusvaldkonnas teha suuri edusamme ning võtta kasutusele senisest süsteemsemaid strateegiaid.

 

Valminud on ülevaade „Alkohol ja selle tarvitamine Eestis“

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 08 Jaanuar 2024

Alkoholitarvitamise ja sellega seotud kahjude statistika kajastamisel on sageli probleemiks üksikute uuringutulemuste käsitlemine ilma laiema ülevaateta, mis kirjeldaks probleemi olemust, levimust ja selle muutusi ajas.

 

Kolmandik esimese kuni seitsmenda klassi õpilastest on liigse kehakaaluga

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04 Jaanuar 2024

Tervise Arengu Instituut (TAI) avaldas esimese, neljanda ja seitsmenda klassi õpilaste seas 2022. aastal elluviidud õpilaste kasvu uuringu tulemused, mille kohaselt oli 31% õpilastest ülemäärase kehakaaluga. Liigne kehakaal oli rohkem levinud neljandas klassis ja poiste seas ning probleem on aastatega süvenemas.

 

Tervise Arengu Instituut kolib Hiiult Merimetsa

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 18 Detsember 2023

Alates 18. detsembrist 2023 ei asu Tervise Arengu Instituut enam oma endisel aadressil Hiiu 42.