Uudised

Omavalitsustele hooldereformiks raha eraldamise põhimõtted

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10 Juuli 2023

Sotsiaalministeerium saatis koos rahandusministeeriumiga juuni lõpus kohalikele omavalitsustele ja teenuseosutajatele kirja, milles selgitas hooldereformi elluviimiseks omavalitsustele eraldatud raha arvestamise põhimõtteid. Millest tuleb reformi elluviimisel lähtuda?

 

Eesti võtab suuna vaimse tervise astmelise abi süsteemi ülesehitamisele

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07 Juuli 2023

2023. aasta alguses valmis Sotsiaalministeeriumi ja Tartu Ülikooli uuring kolme välisriigi vaimse tervise astmelise abi rakendusmudelitest. Soome, Belgia ja Ühendkuningriigi vaimse tervise reformidele keskenduv uuring kirjeldab, kuidas need reformid läbi viidi ja millistest teenustest sealsed astmelise abi süsteemid koosnevad. Uuringus toodud soovitustest Eestis sarnase süsteemi ülesehitamiseks, kirjutab sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna teenuste koordinaator Triin Naudi.

 

Valminud on uued Põhjamaade toitumissoovitused

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 21 August 2023

Põhjamaad on pärast 5-aastast põhjalikku tööd saanud valmis uued toitumis- ja toidusoovitused, mis võetakse kõigis Põhja- ja Baltimaades oma riiklike soovituste koostamise aluseks. Uutes soovitustes on peale inimeste tervise keskendutud ka planeedi tervisele. Näiteks soovitatakse vähendada punase liha ja eriti lihatoodete tarbimist.

 

Koostamisel on füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisva osutamise tegevusloa nõuded

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07 Juuli 2023
Juunis läbis kooskõlastusringi füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisva osutamise nõuete rakendusmääruse eelnõu. 2023. aasta 1. oktoobril jõustuvad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused, millega tuuakse õigusesse kolm uut iseseisvalt osutatavat tervishoiuteenust: füsioteraapia, logopeediline ravi ja psühholoogiline ravi.