Uudised

TAI hoiatab: nikotiin on tervisele igal kujul ohtlik

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26 Jaanuar 2023

Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub uut aastat alustades loobuma kõikidest nikotiini sisaldavatest toodetest. Tavasigareti asendamine mõne teise nikotiinitootega ei ole tervisele ohutu alternatiiv, kuna nikotiini toime on endiselt mürgine ja sõltuvust tekitav. Nikotiinist loobumisel pakub tuge sotsiaalmeedia grupp ja uudse abivahendina interaktiivne sõnumilahendus.

 

Kavandatava pandeemialeppe eesmärk on parandada valmisolekut terviseohtudeks

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 22 Detsember 2022

Kavandatav pandeemialepe on rahvusvaheline konventsioon, mille eesmärk on parandada terviseohtudeks valmisolekut kõikidel tasanditel ja sektorite üleselt, tagada vajalikud investeeringud võimekuste arendamiseks ning suurendada vastastikkust usaldust riikide vahel.

 

Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk suurenesid võrreldes eelmise aastaga

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 20 Detsember 2022

Valmis tervishoiutöötajate palgaandmete analüüs, kus antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalga kohta 2022. aasta märtsis eri ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide kaupa. Tulemusi võrreldakse 2021. aasta sama perioodi andmetega. Analüüsi on kaasatud arstide (v. a hambaarstid), õdede ja ämmaemandate, kelle palgaandmeid vaadatakse koos, ning hooldajate töötasu andmed.

 

Ka tuleval aastal saab taotleda toetust vaimse tervise teenuste pakkumiseks

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 22 Detsember 2022

2023. aastal jätkuvad taotlusvoorud kahele toetusmeetmele, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel ja esmatasandi tervisekeskustel saada riigilt 2023. aastal rahalist tuge piirkonna elanikele psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumisel. Taotlusvoorud plaanitakse avada jaanuarikuu jooksul.

 

Sea end valmis alustama uut aastat nikotiinivabalt

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 20 Detsember 2022

Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub nikotiinitoodete tarvitajaid tegema aasta lõpul ettevalmistusi, et liituda uuest aastast nikotiinist loobumise kampaaniaga. Loobumisele mõtlejaid aitab Facebooki grupp „Nikotiinivaba“ ja tubakainfo veebileht.