Uudised

COVID-19 suurendas tervishoiutöötajate töötasusid

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 November 2020

Tervishoiutöötajate keskmine tunnipalk suurenes 2020. aastal kõikides ametigruppides, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) läbi viidud tervishoiutöötajate palgauuringust. Palgakasv kiirenes seoses kevadise eriolukorraga, mitmed tervishoiuasutused maksid seoses eriolukorraga kõrgemat töötasu, lisaks arvutatakse suurenenud öötöö ja ületunnitöö lisatasu kõrgemalt tasumääralt.

 

Riikliku vähitõrjeplaani avalik arutelu toimub detsembris

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 16 Oktoober 2020

Tervise Arengu Instituudi (TAI) eestvedamisel valmib aasta lõpuks riiklik vähitõrjeplaan aastateks 2021-2030, mille eesmärk on vähendada vähijuhtude ja -surmade arvu ning parandada vähipatsientide elukvaliteeti. Detsembri algusse on plaanitud avalik kaasamine, mille käigus saavad ettepanekuid teha eri huvirühmad.

 

Emakakaelavähi sõeluuringul osales I poolaastal alla poole kutsutud naistest

  • Autor:Eesti Haigekassa
  • 02 Oktoober 2020

Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Igal aastal saab Eestis keskmiselt 150 naist esmase emakakaelavähi diagnoosi ning haiguse tagajärjel sureb umbes 60 naist. Vaatamata meditsiini arengule ja riiklikele pingutustele ei vähene Eestis emakakaelavähi esinemissagedus ning vaid pooled kutsutud naistest jõuavad sõeluuringule.

 

Ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide arv arstidel väheneb, õdedel veidi kasvab

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 02 Oktoober 2020

2019. aastal vähenesid tervishoiuasutuse arstide ning õdede vastuvõttude ja koduvisiitide arv kokku vastavalt 2,9 ja 3,3 protsenti võrreldes eelneva aastaga, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast. Inimeste tervisemuresid lahendatakse üha enam ilma tavapäraste vastuvõttudeta, kasutades telefoni, e-kirja või muid elektroonseid võimalusi.

 

„Valiku“ nõustajad aitavad valida, kas elada koos kanepiga või ilma

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 28 September 2020

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas kampaaniaga, mis tutvustab kanepi tarvitamisest loobumise või selle vähendamise nõustamisprogrammi “Valik”, kus inimesele on toeks MTÜ Peaasjad Nõustamine nõustajad. “Valikusse” võib pöörduda kõikide muredega, mida kanepi tarvitamine põhjustab, aga ka põhjustega, mis viivad inimese selleni, et asutakse kanepist abi või lohutust otsima.