Uudised

Valmis lapse ülalpidamiskulude uuring

 • Autor:Tiina Salumäe
 • 10 Märts 2020

Justiitsministeeriumi tellimusel valminud ning Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja Pricewaterhouse Coopers Advisorsi läbi viidud uuringu järgi võiks elatise suurust arvutada valemi järgi, mis arvestab olulisemaid lapse ja tema vanema eluga seotud asjaolusid.

 

Algab Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 10 Märts 2020

Märtsi teisel nädalal algab Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, mille eesmärk on saada ülevaade Eesti elanike tervisest, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest. Algav uuring on varasematest suurem, et võimaldada esmakordselt võrdlust ka maakondade lõikes. 

 

Valmis uus juhend laste ja noorte loomulikule, sobimatule ja lubamatule seksuaalkäitumisele reageerimiseks

 • Autor:terviseinfo.ee
 • 28 Veebruar 2020

Lastega töötavatele spetsialistidel mõeldud „Lipusüsteem“ sisaldab ka reageerimisjuhiseid juhuks, kui täiskasvanu märkab lastevahelist sobimatut või lubamatut seksuaalkäitumist.

 

Ilmus vaimsele tervisele ja taastumisele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 04 Märts 2020

Kaas

Selle aasta esimene Sotsiaaltöö number (1/2020) on pühendatud vaimse tervise ja taastumise teemadele. Artikleid lugedes saab kaasa mõelda, kuidas on omavahel seotud positiivse vaimse tervise hoidmine, personaalse taastumise toetamine, lootuse väärtustamine, kogukondlikkus ja avatud dialoog. Numbri külalistoimetaja on Dagmar Narusson (Tartu Ülikool).

 • Riigikohus andis Narva linna näitel kohalikele omavalitsustele suunised, millest need peavad sotsiaalteenuste korraldamisel lähtuma. Kust jooksevad sotsiaalabi piirid, selgitavad Raina Loom (Riigikohus) ja Juta Saarevet (Õiguskantsleri kantselei). Loe artiklit

Vaimne tervis ja taastumist toetavad meetodid

 • Dagmar Narusson tutvustab oma doktoritöö tulemusi. Ta uuris spetsialistide tegevusi, mis toetavad inimeste personaalset taastumist, toimevõimekust ja iseseisvuse saavutamist.
 • Numbri persooniks on coach, superviisor ja koolitaja Triin Vana. Ta kutsub üles keskenduma probleemide asemel lahendustele ja inimeste motivatsiooni toetamisele. Loe artiklit
 • Karin Hanga (PhD) jagab oma mõtteid CARe metoodikast ehk kõikehõlmavast rehabilitatsioonikäsitlusest ja selle rakendamisest hoolekandes ning tööturusüsteemis. Loe artiklit
 • Kelli Ilisson uuris oma magistritöös iseseisvat elu alustavate noorte toimetulekut vaimse tervise raskustega ning nende kogemusi personaalse taastumise ja oma vaimse tervise kogemusloo jagamisega.
 • Kogemuslugu on üks oluline töövahend vaimse tervise valdkonnas, see avaldab positiivset mõju nii loo kuulajale kui ka jagajale, kirjutab kogemusnõustaja Inge Vallandi.
 • Avatud dialoogist on saanud tõhus lähenemine, mis hõlbustab inimestega suhtlemist, seda saab edukalt rakendada ka pere- ja võrgustikutöös. Dagmar Narusson tutvustab selle võtmeelemente ja põhimõtteid.
 • Teiseks taastumist tõhusalt toetavaks meetodiks on coaching ehk mõttetreening, mis aitab inimestel näha oma võimalusi ja valikuid. Ajakirjas saab lugeda intervjuud Suurbritannia mõttetreeningu koolitaja Helen Cyrusega ja Eesti spetsialistide kogemusi analüüsivast uurimusest.
 • Eveli Lilleoja magistritöö keskendus vaimse tervise raskustega inimeste kriisikogemustele ja sellele, kuidas ohumärkide plaani ja kriisikaardi koostamine saavad inimesi aidata.
 • Kriisikaardi teenust on hakatud osutama ka Eestis, teenus töötati välja Heaolu ja Taastumise Kooli ja haiglate ühisprojekti käigus, millest kirjutavad selle eestvedajad Anna Toots ja Külli Mäe. Loe artiklit
 • Toetada tuleb ka vaimse tervise raskustega inimeste pereliikmeid ja teisi lähedasi, nt pakkudes neile tugirühmi ja koolitusi. Abivõimalusi tutvustab peretöö tegija Riina Järve-Tammiste.
 • Psüühikahäirega lapsevanemad on oma lastele väga pühendanud. Aga abi vastuvõtmise eelduseks on usalduslik suhe spetsialistidega, kinnitab oma magistritöö põhjal nõustaja Aria Jürgensoo.
 • Koolitaja ja nõustaja Urve Tõnisson annab ülevaate taastumiskolledžite rakendatavast hariduslikust lähenemisest inimeste toetamisele.

Teised teemad

 • Lugeda saab ka Maailma Terviseorganisatsiooni algatusest inimõiguste edendamiseks QualityRights, Eestis korraldatud asutuste hindamisest ja äsja avatud e-õppekeskkonnast (Loe artiklit); kuidas minnakse edasi hoolduskoordinatsiooni mudeli rakendamisega ning Kuressaare Hoolekande uuendusmeelse meeskonna tegemistest.
 • Numbri lõpetab hingehoidja Annika Laatsi mõtisklus teenuskonnast hooliva kogukonnani.
 

Värske raport annab põhjalikuma ülevaate kooliõpilaste tervisekäitumisest

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 07 Veebruar 2020

Tervise Arengu Instituudil valmis Eesti 11-, 13- ja 15-aastaste kooliõpilaste tervisekäitumise 2017/2018. õppeaasta uuringu raport, mis annab valdkonna spetsialistile põhjalikuma ülevaate eelmisel aastal tutvustatud tulemustest.