Uudised / Tallinna ja Tartu reovesi näitab kanepi ja kokaiini tarvitamise kasvu

Tervise Arengu Instituudi (TAI) eestvedamisel Tallinnas ja Tartus ellu viidud reoveeuuring uimastite jääkide suhtes viitab järjest suuremale narkootikumide tarvitamisele uuritud linnades.

2023. aasta oktoobris Tallinnas ja Tartus tehtud reoveeuuringud uimastite jääkide suhtes viitavad kanepi ja kokaiini tarvitamise kasvule mõlemas uuringulinnas ja amfetamiini tarvitamise kasvule Tartus. Tallinnas on amfetamiini kontsentratsioon reovees olnud aastate lõikes stabiilne. Metamfetamiini ja MDMA ehk ecstasy kontsentratsioon reovees on Tallinnas ja Tartus viimastel aastatel vähenenud. Illegaalsete uimastite näitajad reovees olid Tallinnas pisut kõrgemad kui Tartus, välja arvatud metamfetamiin, mida tuvastati küll väikeses koguses, kuid siiski rohkem kui Tallinna reovees.

Kui 2022. aastal oli Tallinnas keskmine kanepitoodete (THC-COOH) kogus reovees 1000 elaniku kohta 8639 mg, siis 2023. aastal juba 9915 mg, Tartus vastavalt 2021. aastal 4278 mg ja 2023. aastal 5492 mg. Kui kanepi kogused parema ülevaate saamiseks annusteks ümber teisendada, siis tarvitati ühes päevas Tallinnas keskmiselt 38 064 ja Tartus 4390 kanepidoosi.

„Euroopas toimuvate kanepi legaliseerimise teemaliste debattide ja mõnede  riikide seadusemuudatuste kontekstis ei ole põhjust imestada järjest suureneva huvi üle kanepi vastu. Ka Eesti väljakutseks saab tulevikus järjest kasvava kanepi tarvitamise ja selle kahjulike tagajärgedega tegelemine. Peamiseks murekohaks saab tugi ja raviteenuste kättesaadavuse tagamine nii alaealistele kui ka täiskasvanutele“, kommenteeris tulemusi TAI uimastite ja sõltuvuste osakonna narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo.

Kokaiini tarvitamise jääkide keskmine sisaldus 1000 Tallinna elaniku kohta oli 2023. aastal 40% kõrgem kui 2022.  aastal (464 mg vs 650 mg). Tartus oli võrreldes 2021. aastaga tõusnud kokaiini tarvitamine 2,6 korda (157  mg vs 410 mg). Kokaiini tarvitamise näitaja oli nii Tallinnas kui ka Tartus kõrgeim laupäeval vastu pühapäeva (07.−08.10), mil tarvitatav kogus 1000 elaniku kohta päevas oli Tallinnas 1320 mg (Tallinna peale kokku 6336 doosi) ja Tartus 814 mg (Tartu peale kokku 810 doosi).

„Kokaiini kiire levik Euroopas on tingitud mitmest asjaolust, kus oma osa mängib parem kättesaadavus, aastatega vähenenud hind ja kõrge puhtusaste“, selgitas Abel-Ollo. Ta lisas, et kokaiin on kergesti sõltuvust tekitav aine, mille pidev tarvitamine tähendab oodatud mõju saavutamiseks järjest suuremat kogust. Kokaiinisõltuvusega kaasneb mitmesuguseid füsioloogilisi ja vaimse tervise probleeme, mis seab Euroopa tervishoiusüsteemi tugeva surve alla.

MDMA kontsentratsioon reovees on viimastel uuringuaastatel olnud suhteliselt väike. Viimase kahe aasta uuringud on näidanud, et keskmine päevane tarvitatav kogus 1000 elaniku kohta on 40 mg juures. Nii Tallinnas kui ka Tartus oli MDMA kontsentratsioon reovees suurim laupäeval vastu pühapäeva (07.−08.10), tööpäevadel oli MDMA tarvitamine väiksem kui üks doos 1000 elaniku kohta. See viitab MDMA tarvitamisele enamasti meelelahutuslikus kontekstis.

Amfetamiini kontsentratsioon reovees on viimastel aastatel Tallinnas püsinud stabiilsena, keskmiselt 350 mg 1000 elaniku kohta päevas. Tartus oli võrreldes 2021. aastaga amfetamiini tarvitamine kasvanud (keskmiselt 339 mg 1000 elaniku kohta päevas vs 250 mg). „Amfetamiin on uimasti, millel on Eestis tarvitajaid nii uimasteid süstivate inimeste kui ka muul viisil tarvitajate hulgas. Igapäevastele tarvitajatele ja sõltuvuses olevate inimeste tarvitatud kogustele lisanduvad puhkepäevadel reovette ka meelelahutuslikul eesmärgil tarvitatavad kogused“, lisas Abel-Ollo.

Uutest psühhoaktiivsetest ainetest leiti 2023. aasta uuringus α-PVP-d (alfa-pürrolidinovalerofenoon). Sünteetiline katinoon, α-PVP, on Eesti uimastiturul kättesaadav olnud alates 2017.−2018. aastast. Uute ainetena leiti Tallinna reoveest ka üliohtlikku sünteetilist opioidi protonitaseeni ja taimse uimasti mitragüniini jälgi. Tartu reovees oli uutest ainetest samuti α-PVP ja mitragüniini tarvitamise jälgi. „Nitaseenide leid reoveest kinnitab reoveeuuringu metoodika võimekust tabada uimastiturul levivaid uusi ohtlikke trende“, selgitas Abel-Ollo.

Varasemate aastate reoveeuuringud on suuremates uuringulinnades näidanud nädalavahetusel uimastite tarvitamise kasvutrendi. Ka 2023. aasta Tallinna analüüsi tulemustest võib näha nädalavahetusel nn  meelelahutuse otstarbel tarvitatavate narkootikumide (amfetamiin, MDMA, kokaiin) tõusutrendi.

„Järjest kasvav uimastite tarvitamine meelelahutuslikul eesmärgil ja ka mitmete uimastite segatarvitamine on tinginud vajaduse aina enam tegeleda ööelu kontekstis uimastitarvitamise kahjude vähendamise tegevustega. Selliste tegevuste eesmärk on ennetada ja vähendada nii alkoholi kui ka narkootikumide tarvitamisest tulenevaid kahjusid ööklubides, muusikaüritustel ja festivalidel ning suurendada inimeste teadlikkust uimastite ohtudest, pakkudes sealjuures usaldusväärset tuge kedagi hukka mõistmata“, kommenteeris Abel-Ollo.

Tallinna ja Tartu reovee 2023. aasta uuring viidi ellu 03.10.–10.10.2023. Mõlema piirkonna reoveest analüüsiti eelkõige narkootikumide, alkoholi ja tubaka metaboolseid ehk läbi ainevahetuse tekkivaid jääke (organismi läbimata jäägid tulemust ei mõjuta). Amfetamiini, metamfetamiini ja MDMA puhul analüüsiti puhta aine sisaldust reovees, mitte metaboolseid jääke (võib sisaldada ka organismi läbimata jääke).

Uimastijääkide leidude reoveeuuringu koordinaator, algataja ja rahastaja on Tervise Arengu Instituut (TAI). Uuringu koostööpartneriteks veeproovide kogumisel olid AS Tallinna Vesi ja Tartu Veevärk AS. Reoveeproovide analüüsimudeli väljatöötamisel ja analüüsi tegemisel on TAI koostööpartner Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI).

Uuringu kokkuvõte on kättesaadav TAI veebilehel.

 


Narkootikumide, nendega seotud riskide ning tarvitajatele ning nende lähedastele suunatud abivõimaluste kohta leiab täpsemat infot narko.ee veebilehelt.

Narkootikumidega  seotud küsimuste ja muredega saab pöörduda narko.ee tugiliinile:

  • helistades lühinumbril 1747 või +372 641 4100
  • saates e-posti aadressil 1747@narko.ee
  • kirjutades narko.ee veebilehe vestlusrakenduses