Uudised / „SPIN-programm“ ja „Hooliv klass“ – hindamise läbinud ennetustegevused

Tervise Arengu Instituudi juures töötab alates 2022. aastast ennetuse teadusnõukogu, kes hindab ennetustegevuste tõendatuse taset, nõustab tegevuse omanikke ja aitab teha ennetusvaldkonnas otsuseid, mis tuginevad andmetel ja on tõendatud. Äsja läbisid hindamise ennetustegevused „SPIN-programm“ ja „Hooliv klass“.

Mõju uurimine peaks olema ennetustöö kavandamise ja elluviimise loomulik osa 

Selleks, et saaksime olla kindlad ennetustegevuste positiivses mõjus ja ressursside õigustatud kasutamises, peab nendega kaasas käima ka nende uurimine. Ennetustegevuse tõendatuse taseme hindamine aitab mõista, kuidas tegevust tõenduspõhisuse arengujoonel* edasi arendada, sh mida tuleks uurida lisaks ja mida elluviimisel arvesse võtta. 

Ennetuse teadusnõukogu on praeguseks hinnanud 17 ennetustegevuse tõendatust. Nende hulka jõudsid pärast nõukogu 7. veebruaril toimunud kohtumist „SPIN-programm“ ja „Hooliv klass“.

Hooliva klassi eesmärk on muuta klassikeskkond turvalisemaks, arvestavamaks ja hoolivamaks. Sihtrühm on 6.–7. klassi õpilased ja tegevust viivad ellu klassijuhataja ja tugimeeskonna liikmed, kvalifitseeritud noortekoolitajad ja nõustajad. 

SPIN-programmi eesmärk on aidata ebaturvalistes oludes elavatel, vähemate võimalustega või huvitegevusega mittehõivatud noortel kasutada aega sisukalt, arendada noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning muuta kohalik kogukond sidusamaks ja turvalisemaks. Sihtrühm on 10–18-aastased noored ja tegevust viivad ellu täiendusõppe läbinud jalgpallitreenerid ning eluoskuste treenerid, keda toetavad mentorid.

Ennetuse teadusnõukogu kaudu luuakse otsustajatele ja tegevuste elluviijatele ülevaade Eestis kasutatavate ennetustegevuste sisust ja mõjust.  

Hinnatud ennetustegevuste kohta koostatakse ülevaated, milles antakse soovitused, mida peab arvesse võtma, kui tahetakse tegevust ellu viia ja mida tasub edasi uurida. Kõigi hindamise läbinud ennetustegevuse infolehed on kättesaadavad  TAI kodulehel.

Kui tead ennetustegevust, mis võiks edaspidi hindamisprotsessi läbida, anna palun neist teada, klikkides ettepanekute vormil.

* Ennetuse teadusnõukogu tugineb ennetustegevuste tõendatuse taseme hindamisel varem kokku lepitud kriteeriumidele. Ennetustegevuse tõendatuse tase ei näita kui „hea“ või „halb“ on ennetustegevus, vaid näitab nende positsiooni tõenduspõhisuse arengujoonel. Tõendatuse tasemeid on loodud raamistiku alusel viis – mida kõrgem tase, seda kindlamad saame olla, et tegevus annab soovitud tulemuse. 

Karin Streimann, TAI valdkonnaülese ennetuse valdkonna juht