Uudised

Alkoholist võttis puhkuse rekordarv osalejaid

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 31 Oktoober 2019

Septembrikuus toimus Tervise Arengu Instituudi (TAI) „Septembris ei joo“ kampaania, mis kutsus inimesi võtma alkoholist puhkust. Taaskord püstitas kampaanias osalenute arv rekordi küündides ligi 31 700 osalejani!

 

Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 18 Oktoober 2019

Sotsiaalministeerium saatis teistele ministeeriumitele ja partneritele kooskõlastamiseks uue rahvatervise seaduse eelnõu. Rahvatervise seadusega pannakse paika rahvatervise valdkonna üldine korraldus ning nõuded ja piirangud inimeste tervise kaitseks. Alates 1995. aastast senini kehtiv rahvatervise seadus asendatakse uue terviktekstiga.

 

Minister Kiik kinnitas Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosseisu

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 14 Oktoober 2019

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas käskkirja Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu moodustamiseks. Nõukogu loomisega ühendati kaks seni sotsiaalministeeriumi juures tegutsenud eetikakomiteed ning kaasati täiendavaid kompetentse. Teadusprojektidele hinnangu saamine muutub sellega edaspidi kiiremaks.

 

Sotsiaalminister ja rahvastikuminister tunnustasid peresõbralikke tööandjaid

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 18 Oktoober 2019

Peresõbralikkuse kuldtaseme pälvisid kokku 24 tööandjat, sh näiteks LHV, Scania Eesti, Tele2 ja Statistikaamet, Algmärgise saavad 30 organisatsiooni, kes peavad lõppmärgiseni jõudma aasta-kahe pärast, uus liitumisvoor ootab tööandjaid ees juba järgmisel kuul. 

 

Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10 Oktoober 2019

Tervise Arengu Instituut (TAI) uuris, kuivõrd mõjutavad liikumistingimused lasteaias laste füüsilist arengut. Selgus, et lasteaedades, kus on tööl erialase haridusega liikumisõpetaja, on enam tegeletud lastele liikumist soodustavate tingimuste loomisega, mis omakorda kajastub laste paremates kehalistes võimetes.