Uudised

TAI kampaania „Võta kumm kaasa“ tuletab meelde turvalist seksuaalkäitumist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19 Detsember 2019

Algava turvaseksiteemalise kampaaniaga tuletab Tervise Arengu Instituut (TAI) meelde kondoomi kasutamise tähtsust. Kondoomi kasutamine peaks olema norm uue suhte korral ning kondoomi kasutamisest ei tohiks loobuda enne, kui partnerid on infektsioonide suhtes testitud.

 

TAI kampaania jooksul testi teinutest esines väsimuse ja depressiooni sümptomeid 60 protsendil

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19 Detsember 2019

Tervise Arengu Instituut (TAI) juhtis novembris ja detsembris kampaaniaga tähelepanu alkoholi tarvitamise ja vaimse tervise probleemide seostele. Emotsionaalse seisundi ja vaimse tervise olukorra paremaks mõistmiseks soovitas TAI täita emotsionaalse enesetunde testi alkoinfo.ee veebilehel. Kampaania jooksul tegi testi 8499 inimest, suurel osal neist esines väsimuse ja depressiooni sümptomeid.

 

Kopsuvähi elulemus Eestis paraneb ja järjest enam patsiente saab kirurgilist ravi

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05 Detsember 2019

Kopsuvähi elulemus Eestis suurenes kahe viimase aastakümne jooksul märgatavalt, selgus Tervise Arengu Instituudi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi hiljuti avaldatud uuringust. Varases staadiumis diagnoositud kopsuvähi elulemuse paranemist võib peamiselt seostada kirurgiliselt ravitud patsientide osakaalu tõusuga.

 

Toiduhügieeni uuring: pooled tarbijatest kontrollivad alati toidu säilimisaega

  • Autor:Maaeluministeerium
  • 13 Detsember 2019

Eesti tarbijad on hakanud rohkem lugema toidu märgistust ja pea pooled vastajatest kontrollivad alati toidu säilimisaega, selgus Maaeluministeeriumi tellitud värskest toidu märgistamise ja toiduhügieeni tarbijauuringust.

 

Algas Eesti vähilugude kogumine „Elu vähiga. Jaga oma lugu“

  • Autor:Terviseinfo.ee
  • 29 November 2019

Igal aastal haigestub vähki rohkem kui 8000 Eesti inimest (allikas: Tervise Arengu Instituut). Haigus puudutab või on puudutanud tõenäoliselt iga Eesti peret. Vähikahtlus või diagnoosist teadasaamine on inimesele psühholoogiliselt väga rasked olukorrad, kus on toeks igasugune abi professionaalidelt, kuid samamoodi on oluline saada psühholoogilist tuge neilt, kes on sama tee läbi käinud. Eesti Tervishoiu Muuseum koostöös prof Hele Everausi, Eesti Vähiliidu, Tervise Arengu Instituudi ning ravimitootjatega koguvad Eesti inimeste vähilugusid veebikeskkonna rahvalood.ee abiga.