Uudised

Milline on vanemluse valdkonna olukord avaliku sektori esindajate hinnangul?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04 Märts 2022

Valmis raport, mis kajastab vanemluse valdkonna seisu avaliku sektori (ministeeriumid, allasutused, kohalikud omavalitsused) esindajate hinnangul. Kirjeldatud on praeguseid vanemluse toetamise viise, arenguvajadusi ja rollide jaotust nii kogu vanemluse valdkonnas Eestis kui ka TAI tegevustega seoses. Vanemluse valdkond on TAI-s tähelepanu all alatest 2014. aastast. 

 

VEPA Käitumisoskuste Mängu strateegia aastateks 2022-2026

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 01 Märts 2022

VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine ennetusprogramm I ja II kooliastme õpilastele, mille eesmärgiks on vähendada noorte käitumisprobleeme ja õppeedukuse langemise ennetamine läbi positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomise klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamise.

 

Valmisid maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 Veebruar 2022

Valmisid maakondade tervise ja heaolu ülevaated – need on lühikesed statistilised profiilid, mis toetavad andmetel tuginevat otsustamist ja tõenduspõhise praktika rakendamist maakonna ning omavalitsuse tasandil.

Iga maakonna ülevaade heidab põgusa pilgu sealsele tervise ja heaolu olukorrale, koondades näitajaid demograafiast turvalisuseni. Ülevaated on justkui sissejuhatus maakonna tervise ja heaoluprofiilide koostamiseks, mille uuendamisega enamikud maakonnad 2022. aastal tegelevad.

Ülevaadetega saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi veebilehel.

 

Toimus „Rahvatervise valdkonna võimestamise ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ avaüritus

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 Veebruar 2022

16. veebruaril 2022 toimus „Rahvatervise valdkonna võimestamise ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ avaüritus. Videoklippe näeb TAI Youtube'i kanalilt:

 

Valmis OSKA sotsiaaltöö valdkonna oskuste ja tööjõu vajaduse uuring

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 14 Veebruar 2022

Uuringu põhieesmärk oli analüüsida ja prognoosida, kuidas muutub lähema kuni kümne aasta jooksul valdkonna põhikutsealade hõive, tööjõuvajadus ja vajatavad oskused.