Uudised / Seadusemuudatus piirab libameditsiini, toetab laste tasakaalustatud toitumist ning ...

Valitsus kiitis heaks rahvatervishoiu seaduse muudatused, mis lähtuvad „tervis igas poliitikas“ põhimõttest, et tuua esile kõikide valdkondade roll ja panus inimeste tervise hoidmisel ja kaitsel.

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul mõjutab tervist ja heaolu oluliselt meie igapäevane elukeskkond. „Olgu selleks näiteks ruumid ja hooned, kus me töötame või õpime, või kasutatavad tooted-teenused. Rahvatervishoiu seadus aitab luua elukeskkonda, kus inimesed püsiksid terved ja tunneksid end hästi,“ ütles Sikkut.

Eelnõuga ajakohastatakse ka kohalike omavalitsuste ülesandeid rahvatervishoiu valdkonnas ja viiakse need praktikaga kooskõlla. Kohalikel omavalitsustel on suur vastutus ja vahetud võimalused elukeskkonna kujundamisel ning paljude oluliste teenuste pakkumisel, mis mõjutavad otseselt rahvastiku tervist.

„Uues seaduses oleme selgemalt sõnastanud eri osapoolte vastutused ja rollid rahva tervise arendamisel ja kaitsmisel. Nii näiteks ei piisa haiguste ennetamiseks ja terviseriskide vähendamiseks sellest, kui ainult tervise valdkonnas arvestatakse otsuste ja tegevuste tegemisel rahvastiku tervisele avaldatava mõjuga. Vajame, et ka teiste ministeeriumite vastutusvaldkondades arvestataks tervise mõjudega,“ lausus minister.

Et kaitsta inimesi tervisele ohtlike toodete ja teenuste eest, kehtestatakse uuendatud seadusega täpsemad piirangud mürgiste taimede ja loomade, nende osade, eritiste jne ning ohtlike kemikaalide kasutamisele. Sotsiaalministeerium soovib muudatusega kaitsta inimesi tervist kahjustavate või otseselt tervisele ohtlike ebaravivõtete ja tervisealase valeinfo eest. Siia hulka kuuluvad näiteks juhtumid, kus inimestel soovitatakse tervise parandamise, hoidmise, kaitsmise eesmärgil juua sisse või määrida naha pinnale ohtlikke kemikaale või neist saadud segusid (nagu näiteks MMS) või mürgiseid taimi või loomi (nagu kärbseseened, konnamürk jms).

Edaspidi on muudatuste järgi keelatud osutada alla 18-aastastele solaariumi- ja tätoveerimisteenust. Solaarium kuulub WHO hinnangul esimese grupi kantserogeenide hulka, mis tähendab, et selle seos vähki haigestumisega on teaduslikult tõendatud. Kui esimene solaariumikülastus on toimunud nooremas eas, tõuseb melanoomi haigestumise risk 59% ning risk kasvab iga kasutuskorraga. Ka tätoveerimisega on seotud mitmed terviseohud, mis tulenevad peamiselt tätoveerimisel kasutatavatest värvainetest - mida varasemas eas inimene nende ainetega kokku puutub, seda suurem on tõenäosus elu jooksul vähki haigestuda. Samuti on edaspidi keelatud silmamuna tätoveerimine, mille puhul on suur oht püsiva tervisekahjustuse tekkeks. Ka teisi ilu- ja isikuteenustele kehtivaid nõudeid on uue seadusega ajakohastatud, sh teenust osutava isiku teadmiste ja oskuste nõudeid.

Seadusemuudatused võimaldavad tulevikus panna paika ka uuendatud toitlustamise nõuded koolieelsetele lasteasutustele, koolidele ja sotsiaalteenuste osutajatele. Eesmärk on  pöörata suuremat tähelepanu menüü mitmekesisusele, puu- ja köögiviljade, marjade pakkumisele, soola ja lisatud suhkrute koguse piiramisele. Uue seaduse kohaselt kehtestab koolis müügiks pakutavale toidule nõuded ja piirangud kooli direktor, nõuete ja piirangute koostamisel saab direktor tugineda Tervise Arengu Instituudi juhendile. Näiteks soovituslikud on puu- ja köögiviljad, marjad, pähklid jms, kuid vältima peaks suhkru- ja soolarikkaid tooteid nagu, kommid, kartulikrõpsud jms.

Eelnõuga tehakse muudatus ka narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses, mis aitab edaspidi uued potentsiaalselt tervisele ohtlikud psühhoaktiivsed ained kiiremini turult eemaldada.

Rahvatervishoiu seaduse muudatuste tuules tehakse ümber ka reklaamiseadust ja tarbijakaitseseadust. Sellega laieneb Terviseameti järelevalvepädevus, et kontrollida toote või teenuse kauplemisvõtteid, näiteks reklaami õiguspärasust. Ühtlasi tõusevad trahvi ülemmäärad, kuna tänased on ajale jalgu jäänud ning ei oma piisavalt mõju, et ennetada võimalikke rikkumisi.

Alates 1995. aastast senini kehtiv rahvatervise seadus asendatakse muudatuste tulemusel uue terviktekstiga. Uus rahvatervishoiu seadus on kavandatud jõustuma 1. juulil 2025.

Uudis ilmus Sotsiaalministeeriumi veebilehel.