Uudised / Vähi sõeluuringutel avastati enam kui 1100 vähieelset muutust

Tervise Arengu Instituudi (TAI) sõeluuringute tulemuste aruandest selgus, et 2021. aastal avastati rinna-, emakakaela- ja soolevähi sõeluuringu käigus kokku 341 kasvajat, neist 305 invasiivset vähki ja 36 mitteinvasiivset kasvajat. Rohkem kui 1100 inimesel leiti vähieelsed muutused, mille ravi võimaldab vähi tekke ära hoida.

Soolevähi sõeluuringusse kutsuti 2021. aastal ligi 82 400 meest ja naist, neist käis uuringul veidi vähem kui 49%. Võrreldes varasema aastaga langes osalus 2% võrra. Sõeluuringu käigus avastati ligi 580 inimesel vähieelsed muutused ja 74 inimesel diagnoositi vähk (sh kaks mitteinvasiivset kasvajat). Iga 1000 sõeluuringus osalenu kohta avastati ligi 2 vähijuhtu. Teadaoleva staadiumiga vähkidest 43% avastati esimeses ja 21% teises staadiumis. Ligi 24% juhtudest avastati kolmandas staadiumis, mil kasvaja oli andnud siirdeid kasvajalähedastesse lümfisõlmedesse ja 12% neljandas staadiumis ehk vähk oli andnud kaugsiirdeid teistesse organitesse.

Rinnavähi sõeluuringule kutsuti 2021. aastal ligi 76 300 naist, kusjuures esmakordselt kuulusid sihtrühma 64-aastased naised ja teist aastat 66-aastased naised. Mammograafilisel esmasuuringul osales neist veidi vähem kui 59%. Võrreldes 2020. aastaga tõusis osalusmäär 5% võrra. 2021. aastal avastati rinnavähi sõeluuringu käigus 233 kasvajat (sh 212 invasiivset vähki ja 21 mitteinvasiivset kasvajat), mis on 33 võrra vähem kui aasta varem. Sõeluuringul avastatud teadaoleva staadiumiga vähijuhtudest diagnoositi 51% esimeses, 35% teises, 12% kolmandas ja 2% neljandas staadiumis. Iga tuhande sõeluuringus osalenud naise kohta avastati ligi 5 vähijuhtu.

„Sõeluuringul avastatud rinnavähijuhtudest pooled on väga varases ehk esimeses staadiumis, samal ajal kui samas vanuserühmas väljaspool sõeluuringut diagnoositud juhtudest on esimeses staadiumis alla kolmandiku ja kaugelearenenud juhtude osakaal on mitu korda suurem,“ märkis TAI teadusdirektor Kaire Innos. „Varasem avastamine võimaldab patsienti säästvamalt ja väiksemate ravikuludega saada paremaid ravitulemusi. Emakakaela- ja soolevähi sõeluuringul on ääretult tähtis vähieelsete muutuste avastamine, mis ravi puudumisel oleks võinud areneda pahaloomuliseks.“

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsuti 2021. aastal ligi 73 800 naist, neist osales veidi alla 51%. Alates 2021. aastast on sõeluuringu esmasuuring varasema PAP-testi asemel HPV-uuring ning esmakordselt kuulusid sihtrühma 60- ja 65-aastased naised. Võrreldes 2020. aastaga tõusis emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäär rohkem kui 6% võrra. Sõeluuringu käigus leiti 558 naisel vähieelsed muutused, 13 naisel mitteinvasiivne kasvaja ja 21 naisel diagnoositi vähk. Teadaoleva staadiumiga vähkidest olid pooled esimese staadiumi, 8% teise staadiumi ja 42% kolmanda staadiumi vähid.

Info sõeluuringul käinutest laekub vähi sõeluuringute registrisse tervise infosüsteemist ja Tervisekassa raviarvetelt ning kinnitatud vähidiagnoosid Eesti vähiregistrist või histoloogiliste uuringute tulemusest. Detailsem info sõeluuringul avastatud vähijuhtude ja nende staadiumijaotuse kohta avaldatakse vähiregistri iga-aastases raportis ja Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika andmebaasis.

Rinnavähi sõeluuringule oodatakse iga kahe aasta järel 50–68-aastaseid (alates 2024. aastast lisaks ka 70- ja 74-aastaseid) naisi, kellel ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja kes ei ole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul. Rinnavähi sõeluuringule on tänavu oodatud naised sünniaastatega 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 ja 1974. Osalemiseks broneerige aeg digiregistratuuris digiregistratuur.ee või helistage endale sobivasse tervishoiuasutusse.

Emakakaelavähi sõeluuringusse kutsutakse 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant.  Tänavu on kutsutud 74 767 naist, sünniaastatega 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989 ja 1994. Osalemiseks broneerige aeg digiregistratuuris digiregistratuur.ee või helistage endale sobivasse tervishoiuasutusse. Alates 2024. aastast saab soovi korral emakakaelavähi sõeluuringut teha ka kodus, tellides endale kodutesti hpv.synlab.ee. Koduteste pakuvad ka Valga, Võru, Viljandi, Põlva ja Ida-Viru maakonna apteegid.

Soolevähi sõeluuringule kutsutakse mehi ja naisi vanuses 60–68 iga kahe aasta järel, kui neil ei ole elu jooksul diagnoositud soolevähki ja/või tehtud sõelkoloskoopiat. Sellel aastal on soolevähi sõeluuringule kutsutud mehed ja naised sünniaastatega 1956, 1958, 1960, 1962 ja 1964. Osalemiseks palume võtta ühendust oma perearstikeskusega, kust saab testikomplekti koos proovivõtujuhendiga.

Sõeluuringu, vajaduse korral järgnevate lisauuringute ja ravi kulud tasub Tervisekassa nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata inimestel.

Lisainfot leiab Tervisekassa kodulehelt soeluuring.ee