Uudised

Digiriigi konverents võtab luubi alla tuleviku tehnoloogiad ja lahendused

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10 Veebruar 2022

10. veebruaril algab rahvusvaheline konverents „Next Generation Government Symposium“, kus on koos akadeemiliste ringkondade, valitsuse ja erasektori esindajad, et mõista järgmise põlvkonna digiriigi probleeme tehnoloogia, hariduse, valitsuse ja õiguse vaatenurkadest.

 

Tööalase ärakasutamise olukorrast Eestis

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 03 Veebruar 2022

2020. aastal jõudis töövaidluskomisjoni 297 välismaise töötajaga seotud juhtumit, kuid tõenäoliselt on see vaid maksimaalselt kümnendik kõigist juhtumitest.

 

Lastekaitse Liit kogub lastelt ja noortelt infot lastegarantii tegevuskavale

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04 Veebruar 2022

Lastekaitse Liit kogub lastelt ja noortelt infot Sotsiaalministeerimi loodavale lastegarantii tegevuskavale. Lastegarantii tegevuskava luuakse selleks, et laste seas ennetada sotsiaalset tõrjutust, tagades lastegarantii sihtgruppidele vajalikud põhiteenused (koolis käimine, õppimine, toit jne).

 

Lastekaitse Liit esitas Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu kohta

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 03 Veebruar 2022

Lastekaitse Liidu arvates on oluline hinnata eelnõuga kavandatavate muudatuste mõju lapse huvidele tervikuna, st et muudatused ei tooks kaasa põhjendamatut kvaliteedilangust ega tooks kaasa ebavõrdset ligipääsu haridusele.

 

Ilmunud on inimõiguste teemalised miniraamatud lastele

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 25 Jaanuar 2022

Balti riikide lastekirjanikud ja illustraatorid lõid 18 eriilmelist miniraamatut, mis on suunatud 6–10-aastastele lugejatele ja puudutavad mitmekesisuse ning inimõigustega seotud teemasid. Iga koostööprojekti „Miniraamatud lastele Balti autoritelt“ raames sündinud volditav pisiteos mahub A4 suuruses paberile.