Uudised

Koroonapandeemia tõttu vähenesid inimeste võimalused psühhiaatrilisele abile

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 17 Juuni 2021

2020. aastal käis psühhiaatri konsultatsioonil 7% vähem psüühika- ja käitumishäirega inimesi kui 2019. aastal, selgub Tervise Arengu Instituudi (TAO) tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatud psüühika- ja käitumishäirete statistikast. Psühhiaatriateenuse osutajatelt kogutud andmete järgi pöördus 2020. aastal psühhiaatri esmasele või korduvale vastuvõtule 96 344 inimest, 2019. aastal oli patsiente ligi 104 000.

 

Eestis on raseduste katkestamise arv langustrendis

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 11 Juuni 2021

Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskest statistikast selgub, et võrreldes 2019. aastaga langes raseduse katkestamiste arv eelmisel aastal 294 juhu võrra, naise omal soovil katkestatud rasedusi oli 303 võrra vähem. 2020. aastal katkestati Eestis kokku 3478 rasedust, millest 3277 juhul katkestati rasedus naise omal soovil ja 201 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus.

 

Personaalmeditsiini maikuu uudiskiri võtab fookusesse geneetilised testid

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 08 Juuni 2021

Ilmus värske TAI väljaantav personaalmeditsiini uudiskiri, mis keskendub eelkõige geneetiliste testide küsimustele.

 

Keda mõjutas koroonastress kõige enam?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 09 Juuni 2021

Tervise Arengu Instituut (TAI) on korraldanud küsitlusuuringuid, et selgitada välja inimeste kokkupuuteid koroonaviirusega. TAI läbiviidud kolmanda laine uuring toimus ajavahemikus 13.04−05.05.2021. Ligi 90% siis vastanutest nõustus, et vaktsiinid on efektiivsed tõsiste haiguste ennetamisel ja olulised ka teiste inimeste kaitsmise seisukohalt ning nad järgivad vaktsineerimise osas meedikute soovitusi.

 

Laps on pereootel: 11. juunil toimub Viimsis hooldusperesid tutvustav elav raamatukogu

  • Autor:Sotsiaalkindlustusamet
  • 03 Juuni 2021

Kuidas pakkuda kodusoojust ja armastust lapsele, kes ei tule su perre bioloogilisel teel? Eestis on ligi 800 last, kes ei saa kasvada oma sünniperes. Põhjuseid on erinevaid, näiteks vanemate haigused, sõltuvusprobleemid ja muud eluraskused. Õnneks on Eestis palju hoolivaid peresid, kes on avanud neile lastele oma südame ja koduukse. Reedel, 11. juunil kell 15 avaneb Viimsi raamatukogus võimalus hooldusperedega silmast silma vestelda.