Uudised / Alusharidusseadus toob muudatusi lastehoidudele ja lasteaedadele

Riigikogu võttis 11. aprillil menetlusse alusharidusseaduse eelnõu. Seda seadust on kaua oodatud ja koostatud. Eelnõu on aja jooksul muudetud.

Suurim muudatus, mille eelnõu kaasa toob, on senini sotsiaalhoolekande seaduses reguleeritud lapsehoiuteenuse muutmine alusharidussüsteemi osaks ning seniste sotsiaalteenust osutavate lastehoidude ja haridusteenust osutavate lastesõimede nõuded ühtlustatakse. Lapsehoiu teenus sotsiaalteenusena jääb kehtima üksnes suure hooldus- ja abivajadusega laste jaoks.

Eelnõu kohaselt on lastehoid kuni seitsmeaastastele lastele, lasteaed aga kolme- kuni seitsmeaastastele lastele. Kohaliku omavalitsuse (KOV) ülesanne on tagada poolteise- kuni kolmeaastasele lapsele võimalus omandada alusharidus lastehoius ning kolme- kuni seitsmeaastasele lapsele lasteaias. 

Kogu artiklit saab lugeda ajakirjast Sotsiaaltöö.