Uudised

Algas Eesti vähilugude kogumine „Elu vähiga. Jaga oma lugu“

  • Autor:Terviseinfo.ee
  • 29 November 2019

Igal aastal haigestub vähki rohkem kui 8000 Eesti inimest (allikas: Tervise Arengu Instituut). Haigus puudutab või on puudutanud tõenäoliselt iga Eesti peret. Vähikahtlus või diagnoosist teadasaamine on inimesele psühholoogiliselt väga rasked olukorrad, kus on toeks igasugune abi professionaalidelt, kuid samamoodi on oluline saada psühholoogilist tuge neilt, kes on sama tee läbi käinud. Eesti Tervishoiu Muuseum koostöös prof Hele Everausi, Eesti Vähiliidu, Tervise Arengu Instituudi ning ravimitootjatega koguvad Eesti inimeste vähilugusid veebikeskkonna rahvalood.ee abiga.

 

Haigekassa kuulutas välja tervise edenduse projektide hanked

  • Autor:Eesti Haigekassa
  • 28 November 2019

Haigekassa kuulutas välja neli tervise edenduse projekti hanget. Hanked kuulutati välja järgmistele projektidele:

 

TAI julgustab lapsevanemaid rohkem ka enda vajadusi väärtustama

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19 November 2019

Tervise Arengu Instituudi (TAI) sotsiaalkampaanias „Hoolitse ka enda vajaduste eest, et olla rõõmsam lapsevanem” juhitakse vanemate tähelepanu ka iseendale ning julgustatakse tegelema asjadega, mis muudavad neid rahulolevamaks.

 

TAI tutvustab abivõimalusi narkootikumide tarvitamisest loobumiseks

  • Autor:Terviseinfo.ee
  • 28 November 2019

Tervise Arengu Instituudi (TAI) alanud kampaania keskendub narkootikumide tarvitamisest loobumise abivõimalustele. Instituut kutsub inimesi üles teadvustama ja hindama narkootiliste ainete mõju oma elule ning pakub teavet abivõimaluste kohta neile, kes on leidnud endas motivatsiooni tarvitamisest või sõltuvusest loobumiseks. Lisaks on instituut koondanud info narkootikumide tarvitamisega seotud riskide ning nende vähendamise kohta, et aidata inimestel teha teadlikke otsuseid.

 

Alanud kampaania juhib tähelepanu seostele alkoholi ja vaimse tervise probleemide vahel

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05 November 2019

Tervise Arengu Instituudi (TAI) kampaania juhib tähelepanu alkoholi tarvitamise ja vaimse tervise probleemide seostele. Alkohol ei ole lahendus elus ettetulevate muredega toimetulemiseks, vaid võib negatiivseid emotsioone hoopis süvendada, tekitada lisastressi ja viia ka depressiooni või uneprobleemide tekkeni.