Irina Barõšnikova

kooli psühholoog / Lasnamäe Vene Gümnaasium , irina.barosnikova@gmail.com

Huvialad: Vaimne tervis