Uno Kõiv

direktor / Palade Põhikool , uno@palade.edu.ee

Huvialad: Laste ja noorte tervis

Palade Põhikool liitus tervist edendavate koolidega 2005 aastal. Oleme jätkuvalt püüdnud pöörata koolis tervetele eluviisidele ja turvalisusele tähelepanu.