Otsi

Otsi sõna tervis Kokku: 156 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tervise Arengu Instituut alustas vaimse tervise uuringu kolmanda lainega ...

  Kategooria: Uudised

  Jaanuarist veebruarini viib Tervise Arengu Instituut (TAI) koos Tartu Ülikooliga ellu kolmanda ja ühtlasi viimase küsitluslaine ulatuslikus Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringus. Kolme lainena enam ku ... 25 Jaanuar 2022
 2. Kuidas aitavad elektroonilised terviseandmed tervist hoida? ...

  Kategooria: Uudised

  Eestis saab igaüks vaadata oma terviseandmeid ja -dokumente patsiendiportaalist digilugu.ee, mis juba tosin aastat on teinud meie elu mugavamaks. Siiski kerkib küsimus – kuidas neid andmeid kasutatakse n ... 21 Jaanuar 2022
 3. Lapsevanemate huvi osaleda vanemlusprogrammis on sel aastal suurem kui varem

  Kategooria: Uudised

  2022. aasta alguseks plaanib Tervise Arengu Instituut Eestimaa eri paikades viia ellu 113 „Imelised aastad“ põhiprogrammi ja 9 jätkuprogrammi gruppi. Seda on rohkem kui varasematel aastatel. Nendest 60  ... 07 Jaanuar 2022
 4. Doktoritöö uurib depressiooni varase avastamise võimalusi

  Kategooria: Uudised

  ... epressiooni avaldumist veelgi. Toomas Põld kaitses 2021. aasta detsembris doktoritöö, mis tõstatab esmakordselt probleemi EEG kasutamisest töötervishoius töötajate vaimse pinge ja depressiooni varas ... 07 Jaanuar 2022
 5. Haigekassa avaldas HIV-testimise ravijuhendi

  Kategooria: Uudised

  Eesti Haigekassa avaldas 2021. aastal HIV-testimise ravijuhendi, mis annab soovitused HIV-testimise kohta eri rahvastikurühmades ja tervishoiuvaldkondades. Ravijuhend on mõeldud kasutamiseks kõigile  ... 06 Jaanuar 2022
 6. Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine

  Kategooria: Lasteaias

  Koolituse eesmärk on arendada lasteaiaõpetajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste toitumise ja selle õpetamise kohta, et toetada seeläbi laste arengut, tervist toetavate harjumuste ning erisuguste o ... 06 Jaanuar 2022
 7. TAI tervisekalendri 2022. aasta teemakuud ...

  Kategooria: Lasteaias

  Jaanuar: Loobu nikotiinist Veebruar: Vaimne tervis: töörõõm Märts: Puugid Aprill: Südamekuu: Kuidas vanemaealisena tervislikult süüa ja liikuda Mai: Kroonilised haigused ja töö Juuni: Uimastid: märkami ... 04 Jaanuar 2022
 8. Loobu nikotiinist

  Kategooria: Blogi

  2020. aasta tervisekäitumise uuringu andmetel moodustasid Eesti täiskasvanud rahvastikus igapäevasuitsetajad ligikaudu viiendiku (18 %) kogu elanikkonnast. Sellal, kui täisealised tarbivad peamiselt sig ... 04 Jaanuar 2022
 9. Ilmus personaalmeditsiini detsembrikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  ... iteedi, ent tähendab ka uusi riske“ käsitletakse 2022. aasta maikuus jõustuva määrusega loodavaid potentsiaalseid eeliseid, aga ka ohukohti. Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise nõunik S ... 22 Detsember 2021
 10. Lapsed on terased märkama pandeemia põhjustatud muutusi

  Kategooria: Uudised

  Pandeemia mõjudest lastele on enim avalikkuse tähelepanu saanud vaimse tervise ja distantsõppega seotud probleemid. Dagmar Kutsari ja Leena Kurvet-Käosaare tehtud uuring näitab, et koolilapsed ise näevad uue ... 20 Detsember 2021
 11. Sotsiaalministeerium soovib muuta töötervishoiuteenuse terviklikuks, et tagada ohutu töökeskkond ka kaugtööl ...

  Kategooria: Uudised

  Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, millega parandatakse töötervishoiuteenuse kvaliteeti ning muudetakse töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid selgemaks, et tagada ohutu töökeskkond ka kaug ... 20 Detsember 2021
 12. TAI nooremteadur Karin Streimann kaitses oma doktoritööd

  Kategooria: Uudised

  15. detsembril kaitses Tervise Arengu Instituudi laste ja noortevaldkonna nooremteadur Karin Streimann Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist doktoritööd Vaimse tervise probleemide ennetus alg ... 20 Detsember 2021
 13. Tervist toetavad jõulupakid on ägedad! ...

  Kategooria: Blogi

  ... sharjumusi, siis jõuludel kipub see sageli ununema. Hanna Alajõe Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise valdkonna vanemspetsialist   Maiustused võivad muidugi olla osa jõulude tähist ... 03 Detsember 2021
 14. Mitmekülgse liikumise tähtsus

  Kategooria: Blogi

  Viimased kaks aastat on meie tervisekäitumist muutnud oluliselt: suurenenud on istuva eluviisi osatähtsus ja vähenud nende inimeste hulk, kes on kehaliselt piisavalt aktiivsed. Liina Pääbo, MTÜ Tööfü ... 25 November 2021
 15. Tark Vanem: juba 10 ühist mänguminutit päevas loob parema suhte kogu eluks

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas 2–8-aastaste laste vanematele suunatud teavitusega Tark Vanem, mis juhib tähelepanu lapsega mängimise olulisusele. Uuringutest on selgunud, et isegi kasvõi kümnest üh ... 25 November 2021
 16. Sotsiaalministeerium kutsub vaimse tervise entusiaste osalema võrgustikukohtumisel „Vaimne tervis kogukonna tasandil” ...

  Kategooria: Uudised

  Kevadel 2021 kutsus sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kokku vaimse tervise staabi, mille tegevuse eesmärk on olnud koordineerida paremini COVID-19 kriisi mõjul tekkinud või süvenenud probleemidele v ... 12 November 2021
 17. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö novembrikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  ... st. Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine omavalitsustes. Valmis Noorte õigusrikkujate uuring. Analüüsis vaadeldi alaealiste õigusrikkujate hindamist ja kohtlemist ning alaealiste komisjonid kaotanu ... 10 November 2021
 18. VEPA metoodika on jõudnud rohkem kui 11 000 õpilaseni

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervise- ja heaolu edendamise keskusel valmis kokkuvõttev raport „VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamine Eestis aastatel 2014-2021“. VEPA on jõudnud 157 kooli ja 11 700 õ ... 10 November 2021
 19. Raskuste teisaldamine käsitsi

  Kategooria: Blogi

  ... ng teisaldamise all peetakse silmas erisuguseid toiminguid: tõstmist, langetamist, käes hoidmist, kandmist või tõmbamist-lükkamist kas ühe või üheaegselt mitme töötaja poolt. Tervisekahjustus, mille tõttu viibis tö ... 08 November 2021
 20. TAI alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga, mille eesmärk on koguda teavet koolinoorte terviseseisundi, tervisekäitumise ja heaolu kohta ning analüüsida saadud tule ... 04 November 2021