Otsi

Otsi sõna tervis Kokku: 156 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Ilmus personaalmeditsiini juunikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  ... sinõpe ja järgmise põlvkonna sekveneerimine on muutnud meie tervishoiusüsteemi mitmeid tahke, võimaldades analüüsida suuri andmemahte aja- ja kulusäästlikumalt; Artiklis „Vähk vajab personaalset ravi“ tu ... 29 Juuni 2022
 2. Uuring: levinuimad vaimse tervise probleemid on depressioon ja ärevushäired ...

  Kategooria: Uudised

  Vaimse tervise probleemid on Eesti rahvastikus laialt levinud. Igal viiendal (20%) Eesti inimesel on ärevushäire risk ning enam kui veerandil (28%) depressiooni risk, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel T ... 28 Juuni 2022
 3. Võimalus psühhiaatrilisele abile taastus 2021. aastal

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatud psühhiaatriateenuse statistikast selgub, et 2021. aastal esines psühhiaatri vastuvõtul käinud inimestel psüühika- ja k ... 27 Juuni 2022
 4. Ilmus eneseabijuhend stressiga toimetulekuks

  Kategooria: Uudised

  ... oiutöötajateni. Juhend on mõeldud nii sõja eest pagevatele inimestele, kes on kõik kaotanud, kui ka neile, kes on kaitstud ja elavad rahuajal – suurt stressi võivad kogeda kõik inimesed igal pool.  ... 20 Juuni 2022
 5. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2021. aasta tulemused

  Kategooria: Uudised

  ... aste vaimse tervise keskust. Tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut. 2021. aasta jooksul toimus 114 põhiprogrammi koolitust 49 kohalikus omavalitsuses (KOV) ja 3 laste vaimse tervise keskuses. 2021. a ... 10 Juuni 2022
 6. TAI uuring: Eesti mehed tarbivad soovituslikust kaks korda rohkem soola

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) ellu viidud rahvastikupõhine soolatarbimise uuring näitas, et Eesti mehed tarbivad soovituslikust kaks korda rohkem soola. Naiste keskmine soolatarbimine ületab soovituslikku k ... 10 Juuni 2022
 7. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... , saab lugeda terviseinfo.ee lehel avaldatud artiklist. Üha enam populaarsust koguvad uimastid, mida tarvitaja tajub sooritusvõimet parandavana. Näiteks väikeses koguses hallutsinogeeni LSD-d võidakse tajuda kui  ... 01 Juuni 2022
 8. Ilmus personaalmeditsiini maikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi personaalmeditsiini maikuu uudiskirjast saab lugeda järgmistel teemadel: Artiklis „Polügeenne riskiskoor ja teave perekonna ajaloost muudavad rinnavähi sõeluuringu personaalsemaks“ va ... 31 Mai 2022
 9. Ajakirja Sotsiaaltöö mainumbri põhiteemaks on inimene ja tema keskkond

  Kategooria: Uudised

  ...  laste kaasatust nende elu puudutavate otsuste tegemisse. Tervise Arengu Instituudi teadur Karin Streimann analüüsib jätkuloos pandeemia mõju noorte vaimsele tervisele ja toetusvõimalusi. Lenno Uu ... 30 Mai 2022
 10. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal ...

  Kategooria: Blogi

  ...  iga viies (21%) nõustub, et mure korral teised lapsed aitaksid. Koolidele on murdeealiste vaimse tervise toetamisel ja hoolivate suhete kujundamisel abiks sekkumised, nt programm Hooliv Klass, tugiõpilasli ... 23 Mai 2022
 11. Valmis uuring „Traumateadlik asendushooldus“

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi tellitud uuringu eesmärk oli selgitada välja asendushooldusel last vahetult kasvatavate kasuvanemate ja asenduskodude töötajate jaoks vajalikud pädevused, hoiakud, teadmised ja o ... 20 Mai 2022
 12. Valmis kooliõpilaste ennetusprogrammide võrdleva analüüsi lõpparuanne

  Kategooria: Uudised

  Koolipõhiste ennetusprogrammidega saab ennetada kooliõpilaste riskikäitumist ning käitumis- ja terviseprobleemide teket. Parima tulemuse saavutamiseks on vaja teada, missugustesse sekkumistesse Eestis s ... 19 Mai 2022
 13. Valmis kahjude vähendamise infomaterjal uimastipoliitikas

  Kategooria: Uudised

  ... utüüpi bussid, milles on spetsiaalne varustus ja nõustamisruum (pakutakse erinevaid tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid). Mobiilne teenus on eelkõige mõeldud nendele narkootikume tarvitavatele inimestele ... 19 Mai 2022
 14. Tervise Arengu Instituut liitus eeskujuliikumisega „Valge Õhupall“ ...

  Kategooria: Uudised

  ... viseseisundi ja tervisemõjurite uurimine ja hindamine, riikliku tervisestatistika koondamine ja avaldamine, tervise ja sotsiaalse heaolu edendamine, tervist mõjutavate sekkumiste ja tervist edendavate pr ... 18 Mai 2022
 15. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö maikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  Ajakirja Sotsiaaltöö värskes uudiskirjas: Uus lugu Sotsiaaltöö veebis: Omavalitsused valmistuvad puudega laste tugiteenuste projekti lõppemiseks. Tervise Arengu Instituudil on valminud uuring Traumateadlik asen ... 11 Mai 2022
 16. Vanemlusprogrammi mõju-uuringud

  Kategooria: Vanemlus

  ... tus püsis ka pool aastat pärast koolituse lõppu. Sarnaseid tulemusi on näidatud ka teistest programmi rakendavates riikides. Eestis tehtud mõju-uuringutega saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi veebile ... 10 Mai 2022
 17. Eesti tõhusat alkoholitarvitamise vähendamise veebiprogrammi tuuakse Euroopas eeskujuks

  Kategooria: Uudised

  Kaks aastat tagasi algatas Tervise Arengu Instituut (TAI) programmi „Selge“, mille eesmärk on vähendada Eesti elanike alkoholitarbimist. Veebiprogrammi on kasutanud ligi 4800 inimest, uuringud näitavad se ... 29 Aprill 2022
 18. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel? ...

  Kategooria: Blogi

  Aprillis 2022 oli tervisekalendri ja veebiseminari keskmeks vanemas eas töötaja ning tema toetamine. Kogusime mõned näited võrgustiku tööandjatelt, kuidas keegi on oma töötajaid kaasanud või toetanud. Näitek ... 27 Aprill 2022
 19. Ilmus personaalmeditsiini aprillikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  Ilmus värske TAI personaalmeditsiini uudiskiri, millest saad lugeda järgmistel teemadel: Ülevaate sellest, milliseid geneetilisi teste Eesti tervishoius kasutatakse, annab meditsiinigeneetik dr Sa ... 27 Aprill 2022
 20. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis ...

  Kategooria: Lasteaias

  Aprillis 2022 oli tervisekalendri ja veebiseminari keskmeks vanemas eas töötaja ning tema toetamine. Kogusime mõned näited võrgustiku tööandjatelt, kuidas keegi on oma töötajaid kaasanud või toetanud. Näitek ... 26 Aprill 2022