Search_title

Search Keyword tervis Totalresultsfound

Search_result

 1. Magistriuurimus: klientide vägivalda tundnud lastekaitsetöötajate kogemused

  Search category: Uudised

  ...  kokkupuuteid psühholoogilise vägivallaga, sh ähvardamisega. Vägivallal on ulatuslik negatiivne mõju seda kogenud töötajate heaolule, tervisele ja töövõimele. Positiivsed mõjud, mis välja toodi ... 26 September 2023
 2. Eriarsti- ja õendusabi osutavate asutuste arv kasvab

  Search category: Uudised

  2022. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1531 tervishoiuteenuse osutajat, neist 48 haiglat, 411 perearstiabi-, 498 hambaravi-, 363 eriarstiabi- ja 211 muud asutust, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) ... 26 September 2023
 3. Toetav töökeskkond ja -suhted: töötajate märkamine ja väärtustamine

  Search category: Blogi

  ... , tee ise esimesena. Oled eeskuju. Ruti Einpalu, PCC Juhtimiskoolitaja ja coach   Lisalugemist: Tiina Saar-Veelmaa. Töörõõm algab meist endast. Terviseinfo, 2022. Dagmar Narusson.  Ebakindlu ... 26 September 2023
 4. Ilmunud on juhendmaterjal, mis toetab noorukite uimastite proovimise ja tarvitamise avastamist

  Search category: Uudised

  Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (2023) selgub, et ligi kümnendik noortest on olnud korduvalt alkoholijoobes, 6% noortest on elu jooksul tarvitanud kanepit ja viiendik noortest on tarvitanud ... 15 September 2023
 5. Mis suurendab võimalust vaimse tervise probleemideks, enesevigastamiseks või uimastite tarvitamiseks?

  Search category: Blogi

  Mitmed lapsi ja noori mõjutavad negatiivsed tagajärjed (sh sõltuvusainete tarvitamine, vägivald, õigusrikkumised, vaimse tervise probleemid jm) on seotud sarnaste riski- ja kaitseteguritega. 2022. aastal ... 15 September 2023
 6. Vähi sõeluuringule kutsutute osalusmäär kõrgem kui varem

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest selgub, et 2022. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 62,6% kutsutud naistest, emakakaelavähi sõeluuringul 54% kutsutud naistest ning jämesoolevähi ... 12 September 2023
 7. Tööandjad saavad taotleda tervist edendava töökoha märgist

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga kuulutab esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru. Taotlusi saab esitada 1.–23. oktoobrini. Märgise väljaandmis ... 12 September 2023
 8. Toidutööstusega koos otsitakse võimalusi toidus soola, suhkru ja küllastunud rasvhapete vähendamiseks

  Search category: Uudised

  ... Nende liigsel tarbimisel on oluline mõju mittenakkushaiguste ning ülekaalulisuse kasvule. Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmeil on 46% Eesti naistest ja 60% Eesti meestest ülekaalus ... 11 September 2023
 9. September on rahvusvaheline Alzheimeri kuu

  Search category: Uudised

  ... lasub valitsustel kohustus tagada teenuseid, mis aitavad parandada dementsusega elavate inimeste elukvaliteeti ja toimetulekut. Nende seas näiteks juurdepääs tervishoiule ja pikaajalisele hooldusele, ... 08 September 2023
 10. Ämmaemanda koduvisiit toetab ema ja lapse heaolu

  Search category: Uudised

  ...  Minister lisas, et süsteemne ennetustegevus, ja perede toetamine on üks paremaid viise, kudias ennetada hilisemaid tervishoiu-, lastekaitse, hoolekande-, hariduse- ja tööhõiveprobleeme. Projektijuh ... 08 September 2023
 11. Märgise visuaal

  Search category: Lasteaias

  Tervist edendav töökoht“ märgise protsessi edukalt läbinud tööandjad saavad kasutada praegu uuendamisel olevat elektroonilist märgist kolmeaastase tähtajaga, mille möödudes tuleb taotleda märgise ... 31 August 2023
 12. Taotlemise tingimused ja vorm

  Search category: Lasteaias

  Palun tutvuge märgise taotlemise ja kasutamise tingimustega ja laadige alla taotlusvorm. Ootame teie allkirjastatud taotlust ja töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustikku 1.–23. oktoobrini 2023 ... 31 August 2023
 13. Kuidas märgist taotleda?

  Search category: Lasteaias

  ... s ja töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustik etteantud vormil, mis tuleb esitada hiljemalt 23.10.2023 koosta tervisedenduse tegevuskava etteantud vormil. Selle võid esitada kohe koos taotluse ... 31 August 2023
 14. Miks peaksin tööandjana märgist taotlema?

  Search category: Lasteaias

  ... tervisemured paraku juba aktiivses tööeas. Tööandjale on eelkõige tuntavad need kulud, mis on seotud näiteks pikalevenivate haiguspäevadega, milleks on vaja leida asendusi, uute töötajate värbamis ... 31 August 2023
 15. Septembris puhkan alkoholist

  Search category: Blogi

  ... sa parajasti teed, ning leida uut energiat, et tehtu lõpuni viia. Tervise Arengu Instituut teeb traditsioonilise üleskutse pikendada puhkusteperioodi ja pidada septembris paus alkoholist. Alkoholi ... 31 August 2023
 16. Sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu Instituut kutsuvad osalema toidu reformuleerimise teemalisel üritusel

  Search category: Uudised

  Sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu Instituut kutsuvad osalema kaasamisüritusel teemal „Toidu koostise parandamise (reformuleerimise) senised sammud ning tulevikuväljakutsed Eestis“. Eesmärk ... 31 August 2023
 17. „Mis mõttes?“ taskuhääling kutsub avastama vaimse tervise mõjuküsimusi

  Search category: Blogi

  Taskuhääling „Mis mõttes?“ aitab eri teemanurkade, ekspertide ja küsimuste kaudu avada olulisi ja kohati ka vastuolulisi teemasid selliselt, et iga osa tooks huvilistele vaimse tervise valdkonda lähemale, ... 30 August 2023
 18. „Septembris ei joo“ kutsub taas alkoholitarvitamises pausi pidama

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) soovib 1. septembril algava „Septembris ei joo“ aktsiooniga inimestele meelde tuletada, et alkohol ei pea olema igapäevaelu tavaline osa, sest see koormab nii füüsilist ... 28 August 2023
 19. Kellele ja milleks on vaja ennetuse teadusnõukogu?

  Search category: Blogi

  ... oli oluline hakata ühtlustama ennetuse, tõenduspõhisuse ja ennetustegevuse tulemuslikkuse mõõtmise käsitlust. Seetõttu on esimestel aastatel ühtlustatud erialadevahelise ennetuse sõnavara (vt tervisesõnastik), ... 28 August 2023
 20. Tervist edendav töökoht“ märgis

  Search category: Lasteaias

  Tervist edendav töökoht“ märgist annab välja Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga. Taotlusi saab esitada igal aastal 1.–23. oktoobrini e-posti teel. Märgise taotlemine on tööandjale ... 25 August 2023