Otsi

Otsi sõna vaimne tervis Kokku: 51 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Alkohol ja vaimne tervis ...

  Kategooria: Töökohal

  2018. a augustis Tervise Arengu Instituudi tellimusel Turu-Uuringute AS poolt läbi viidud küsitlus näitas, et alkoholi tarvitab 76% täisealistest eestimaalastest. Arvestatav hulk elanikest peab alkoholi ... 07 November 2018
 2. Alanud kampaania teadvustab alkoholi ja vaimsete häirete seoseid

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna algav kampaania keskendub alkoholi tarvitamise ja vaimsete häirete seostele –  alkoholi tarvitamine stressi ja negatiivsete emotsioonidega hakkama saamiseks võib neid ... 05 November 2018
 3. UURING: Üle poole lapsevanematest soovib laste kasvatamise kohta rohkem nõu ja abi

  Kategooria: Blogi

  ... ursis olla: lapse areng, toitumine, liikumine, laps ja alkohol, laps ja narkootikumid, tubakas, lapse vaimne tervis, seksuaalkasvatus, laps ja digimaailm ning kasuperes kasvav laps. Tarkvanem.ee veebis ... 02 November 2018
 4. Anna-Kaisa Oidermaa: Iga vaimsesse tervisesse investeeritud euro toob mitmekordselt tagasi

  Kategooria: Blogi

  ... idagi. Kui vaimne tervis töötajatel on parem, jätab see vähemaks ka haiguspäevi - paljud haiguslehed võetakse vaimse tervise pärast. Samuti minnakse sellistest kollektiividest harvem ennetähtaegselt pensio ... 29 Oktoober 2018
 5. Vaimne tervis: vähenenud töövõime ...

  Kategooria: Töökohal

  Viimased aastad on toonud Eesti tööturule varasemast enam vähenenud töövõimega inimesi. Ühelt poolt on kindlasti põhjuseks üleüldine suur töökäte puudus, teisalt aga ka ühiskonna muutumine ning töövõimereformiga ... 01 Oktoober 2018
 6. TAI veebileht tarkvanem.ee juhendab vanemaid lastekasvatamise keerulises töös

  Kategooria: Blogi

  ... valik teemasid, millega kõigil emadel-isadel on kasulik kursis olla. Näiteks lapse areng, toitumine, liikumine, laps ja alkohol, laps ja narkootikumid, tubakas, lapse vaimne tervis, seksuaalkasvatus,  ... 28 September 2018
 7. Vanemluse toetamine tööl hoiab motivatsiooni ja pühendumist

  Kategooria: Blogi

  ... nguid. Eestis on neid ettevõtteid, kes teevad seda aastast aastasse. Näiteks alustab ettevõttes niinimetatud lapsevanema kool, kui lapsed lähevad septembris kooli. See tähendab, et regulaarselt kuu või paa ... 18 September 2018
 8. Tervisekalender 2019 teemad

  Kategooria: Töökohal

  ... us: Laps ja uimastid September: Alkohol: Septembris ei joo Oktoober: Vaimne tervis: töökiusamine November: Esmaabi töökohal Detsember: Seksuaaltervis  ... 23 August 2018
 9. Programmi mõju-uuringud

  Kategooria: Projektid

  ... kus haridusmaastikul ja tööturul, vähem sõltuvusainete tarvitamist, agressiivset käitumist ja õigusrikkumisi. See omakorda tähendab vähem sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning -toetuste kasutamist, väiksemaid kur ... 08 Mai 2018
 10. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... otsiaalsed suhted, vaimne tervis, kehaline aktiivsus, seksuaaltervis, turvalisus ja ohutus – ning küsimustest vastaja tausta kohta. Edaspidisteks paikkonna tervisemõjurite hindamiseks on uuringu küsimu ... 09 Veebruar 2018
 11. Alkoholitarvitamise häire – TAI ootab tervishoiutöötajaid ennast täiendama

  Kategooria: Blogi

  ... õltuvuse, sealhulgas alkoholisõltuvuse, ravi psühhiaatri ainuõiguseks. Tänaseks on see seisukoht põhjendamatu ja ebarealistlik. Sõltuvuse gradatsioonis on mitu astet ja selle raskeim vorm - vaimne, füüsiline ... 27 Detsember 2017
 12. Tõenduspõhisus hariduses ‒ kellele ja miks?

  Kategooria: Blogi

  ... arvitamine ja vaimne tervis. PPN (Promising Practices Network) ‒ laste heaolu, alaealiste õigus ja sotsiaalsed programmid. WWC (What Works Clearinghouse) ‒ haridusprogrammid. SAMHSA (Substance Abuse and Men ... 20 Detsember 2017
 13. Tervislikult toituvatel lastel on kõrgem enesehinnang

  Kategooria: Blogi

  ... lguses kuigi hea. Seetõttu on raske teha üheseid järeldusi kehvema toidusedeli mõju kohta. Teadusdirektor tõdes ka, et tegu on epidemioloogilise uuringuga ehk väga selgeid põhjuslikke seoseid ei saa ainult ... 15 Detsember 2017
 14. Vaimne tervis ja toetav psühhosotsiaalne keskkond ...

  Kategooria: Lasteaias

  Veebipõhine lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) hindamise töövahend Erinevate spetsialistide koostöös välja töötatud tasuta veebipõhine eesti- ja vene keelne töövahend lasteaia psühhosotsiaalse ... 23 November 2017
 15. Tervisekalender 2018 teemad

  Kategooria: Töökohal

  ... kus September: Vanemlus Oktoober: Vaimne tervis November: Alkohol Detsember: HIV  ... 11 September 2017
 16. Tervisekalender 2017

  Kategooria: Töökohal

  ...  tubakatooted Juuni: Puhkamine: tööaja ja puhkuse planeerimine September: Alkohol: septembris ei joo Oktoober: Vaimne tervis: heaolu töökohal November: Liikumine: kontorivõimlemine Detsember: Vanemlus: lastehoid  ... 06 Jaanuar 2017
 17. Tervisetunnid – üks tööriist kogukonna tervisetööriistakohvrist

  Kategooria: Blogi

  ...  - vaimne tervis ja esmatasandi arstiabi ning noorte tervist väärtustav keskkond ja hoiakud. „Siis jäimegi mõttesse, et hea küll, kirjutame strateegiasse eesmärgid, aga meil tuleb ka teha midagi reaal ... 06 Jaanuar 2017
 18. Oktoober: vaimse tervise kuu

  Kategooria: Töökohal

  ...  ... 03 Oktoober 2016
 19. Euroopa ja Eesti koolinoored hoiavad oma tervist aasta-aastalt paremini

  Kategooria: Blogi

  ... arjumused, kehaline aktiivsus, suhted perekonna ja eakaaslastega, koolikiusamine ning tubaka, alkoholi ja kanepi tarvitamine. Raport on aluseks paljudele WHO Euroopa laste ja noorukite tervise parandamis ... 17 Märts 2016
 20. Silmapaistvatele vaimse tervise arendajatele jagati riiklikku tunnustust

  Kategooria: Uudised

  ... ustanud inimesi. „Tervis on inimese olulisim vara, kuid ei tasu unustada, et lisaks füüsilisele tervisele on tähtis ja lahutamatu osa vaimne tervis, mis mängib olulist rolli meie elukvaliteedis,“ ütles  ... 16 Veebruar 2016