Valdkonnad / Vähk

Kaasaaegsed teadmised pahaloomuliste kasvajate tekkepõhjuste ja ennetamise osas on tõestanud, et ligi 30% kõigist vähijuhtudest oleks võimalik vältida. Võttes lisaks arvesse, et vähk on ühiskonnale kulukas haigus, on oluline panustada vastavasuunalisse ennetustegevusse. Selleks tuleb pöörata tähelepanu nii tubaka ja alkoholi tarvitamisele kui ka töö- ja elukeskkonna riskide vähendamisele, aga ka tasakaalustatud toitumise ja kehalise aktiivsuse suurendamisele. Need meetmed üheskoos rakendatuna võimaldaksid langetada vähi üldist haiguskoormust.

Samaväärselt ennetustegevusega tuleb vähihaigestumuse ja -suremuse vähendamiseks võtta kasutusele efektiivsed, kaasaegsed kasvajate varajase diagnoosimise ja ravi meetodid. Varajase diagnoosimise aluseks on nii patsientide teavitamine ja koolitus kui ka skriiningprogrammide rakendamine, mis võimaldaksid vähki avastada enne, kui tervise osas inimene kaebusi veel ei esita. Eestis tehakse praegu emakakaelavähi, rinnavähi ja jämesoolevähi sõeluuringuid.

Skriiningud ehk sõeluuringud viiakse läbi kindlas vanusegrupis valdavalt kaebusteta naiste hulgas. Eestis on kutsutud emakakaelavähi sõeluuringutele naised vanuses 30–55 aastat ja rinnavähi sõeluuringutele naised vanuses 50–62 aastat. Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutakse 60-69 aastaseid mehi ja naisi. Vastavalt organiseeritud sõeluuringuprogrammile kutsutakse kõik valitud vanuserühmas naised ja mehed kindla intervalliga skriiningule. Rinnavähi sõeluuringu puhul tehakse mõlemast rinnast mammogramm, emakakaelavähi sõeluuringul võetakse emakakaelalt ja emakakaela kanalist proov (PAP-test), jämesoolevähi sõeluuringu esmane test on peitveretest. Sõeluuringu sihtrühmas olevad inimesed saavad lisaks digitaalsele kutsele (leitav: www.digilugu.ee) ka kirjaliku kutse, millele on märgitud uuringu tegemise ja registreerimise info. Sõeluuringule registreerumiseks ei ole paberkutse vajalik. Täpne info jämesoolevähi sõeluuringute ja naistele mõeldud vähi sõeluuringute kohta on Haigekassa kodulehel.

Perearstidel on skriiningute osaluse kasvatamisel oma roll. Iga aasta algul edastab Haigekassa perearstidele info nende nimistus olevate patsientide kohta, kes peaksid skriiningutes osalema. Selle info alusel saavad perearstid oma patsientidele meeldetuletuse teha.

MÄRKSÕNAD: vähk vähiennetus