Blogi / Tervise edendus või tervisedendus?

Tervise edendus või tervisedendus?

  • Autor:Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituut
  • 17. November 2023

Termini „health promotion" eestikeelset vastet on Meditsiiniterminoloogia Komisjonis arutatud mitmel korral. 1990ndate algul peeti õigeks eestikeelset vastet „tervise sihtarendus". Kui see lühenes „tervise edendamiseks" ja seejärel „terviseedenduseks", leidis komisjoni liige ja eesti keele asjatundja Rein Kull, et arusaadavuse huvides võiks selle kohe ühe „e"-ga kirjutada, kuna seda sõna kirjapildi järgi hääldades muutub see arusaamatuks ja eesti keel võimaldab terminite korral sellist omastava käände lühendamist. Teised keeleinimesed jälle põhjendasid, et see termin koosneb eelkõige kahest omaette tähendusega sõnast ja liitumine peab jääma omastavaliseks.

2004. aastal avaldatud meditsiinisõnastikus on see keeletoimetaja arvamuse järgi jäänud kahe „e"-ga.

Meditsiiniterminoloogia Komisjoni koosolekul, mis peeti 12. mail 2006, tuli see küsimus uuesti arutusele. Kuna 1995. aastal väljaantud kirjakeele normi kehtestamise kord annab terminikomisjonidele (nagu Meditsiiniterminoloogia Komisjon) keeleküsimustes nõuandva õiguse, on sellise termini õigekiri kokkuleppe küsimus. Sellel koosolekul lepiti kokku pidada eelisvormiks sõna „tervisedendus" ühe „e"-ga. Lühema sõnakuju põhjenduseks on, et tervisedendus on eelkõige kindla tähendusega termin nagu nt tervishoid ning termini koostisosade rõhutamine ei ole väga oluline.

Tegelikult oli selleks roheline tee antud juba Eesti Õigekeelsussõnaraamatu 2006. aasta väljaandega: tervis[e]edendus. Selgituseks, et nurksulgudes olev märksõna osa tähendab, et sõna võib tarvitada nii sulgudes oleva osaga kui ka ilma selleta.

Kokkuvõtteks: õiged on mõlemad, kuid eelisvormiks soovitame kasutada „tervisedendust".