Blogi / Karmid hoiatuspildid toimivad

Karmid tubakavastased reklaamid ja pilthoiatused pakenditel vähendavad suitsetamisega alustavate laste arvu ja suurendavad suitsetamisest loobujate hulka.

Smoking harms smallKanadas, Singapuris ja Tais pilthoiatusega pakendite kasutuselevõtu järgselt läbiviidud uuringud tõendavad, et pilthoiatused tõstavad märkimisväärselt inimeste teadlikkust tubakatarvitamise kahjudest.

Euroopa Liidu riikidest on pilthoiatused praegu kasutusel Belgias, Prantsusmaal, Leedus, Maltal, Rumeenias, Hispaanias, Taanis, Ühendkuningriigis, Ungaris ja Iirimaal.

Reklaamide keelustamine vähendab tubakatarvitamist

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni hinnangul võib tubakareklaami ja tubakafirmade sponsorluse ulatuslik keelustamine vähendada tubakatarvitamist keskmiselt 7% võrra – mõningates riikides on see olnud isegi kuni 16%.

  • 19 riiki (6% maailma rahvastikust) on keelustanud tubakareklaami ja tubakafirmade sponsorluse.
  • Ligi 38% riigis on piirangud minimaalsed või puuduvad sootuks.

 Allikas: Maailma Terviseorganisatsioon, www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/index.html

 

Loe lisaks: