Blogi / TAI aasta tegu oli naloksooni programmi käivitamine

TAI aasta tegu oli naloksooni programmi käivitamine

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 30. Detsember 2013

Tervise Arengu Instituut heitis pilgu lõppevale aastale ning pani kirja oma suuremad ja olulisemad tööd, mis tehtud said.

Viis kõige olulisemat tegu ja ettevõtmist, mis seda aastat meenutama jäävad, olid: naloksooni programmi käivitamine, muudatus tuberkuloosihaigete sõltuvusravi rahastamises, alkoholisõltuvuse ravijuhendi koostamise alustamine, esimese energiajookide uuringu läbiviimine ning toidu- ja toitumisalase lauamängu „Reis ümber söögilaua" koostamine.

Neist enim hääli sai naloksooni programmi käivitamine.

  • Naloksooni programmi käivitamine

Eesti on juba aastaid olnud Euroopa Liidus esikohal narkootikumidest tingitud üledooside suremuse osas. Kui Euroopa keskmine suremusmäär narkootikumide tarvitamise tõttu 15–39-aastaste meeste hulgas on 40 juhtu miljoni elaniku kohta, siis Eestis on see 353 juhtu miljoni elaniku kohta. Surma põhjuste registri andmetel suri Eestis aastatel 1999–2012 narkootikumide tarvitamise tagajärjel kokku 1125 inimest, kellest 89% olid mehed.

Sellest tingituna võtsime omale eesmärgiks arendada ka Eestis välja juba mitmetes riikides rakendusel olev teenus, kus üledoosidest tingitud surmasid ennetatakse naloksooni nimelise ravimi jagamisega. Programmi mõte on lihtne – inimestele, kes kõige suurema tõenäolisusega on üledoosi toimumise ajal abivajaja kõrval, antakse elupäästev ravim naloksoon, mida kasutab ka kiirabi, ja õpetatakse, kuidas seda kasutada.

Programmi käivitamine oli tööd ja aega nõudev – idee hakata väljastama ravimit, mille kasutamine on siiani olnud vaid meditsiinitöötajate õigus, ei leidnud koheselt toetust. Ravimiameti, Terviseameti, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Politsei- ja Piirivalveameti ning mitmete tervishoiuasutuste ja kahjude vähendamise organisatsioonide toel jõudsime septembri lõpus siiski programmi käivitamiseni Eestis.

1. detsembri seisuga on sõltlastele ja nende lähedastele jagatud 96 naloksooniga eeltäidetud süstalt. Kahe kuuga on reaalselt päästetud üheksa elu.

Vaata ka pressiteadet.

  • Eesti Haigekassa võtab üle tuberkuloosihaigete sõltuvusravi rahastamise

Tuberkuloosi esmashaigestumine on Eestis järjekindlalt vähenenud. Seda ennekõike tänu tuberkuloositõrjeprogrammi meeskonna jõupingutustele. Samas on tuberkuloosihaigete seas järjest rohkem multiresistentse tuberkuloosi juhtumeid. Sageli on tuberkuloosihaigetel probleem alkoholi ja/või narkootikumide tarvitamisega, milletõttu on suur ravikatkestuste hulk ja patsendidei tule toime tuberkuloosi raviga.

Pikemat aega on TAI koostöös erialaseltsidega üritanud saavutada, et Eesti Haigekassa tagaks koos statsionaarse tuberkuloosi raviga samaaegselt ka sõltuvusravi. Tänavu jõudsime Eesti Haigekassaga kokkuleppele, et alates 2014. aasta jaanuarist saavad statsionaarsel tuberkuloositravil viibivad haiged Haigekassa toel ka kõik neile sõltuvusega toimetulekuks vajalikud psühhosotsiaalsed teenused.

  • Alkoholisõltuvuse ravijuhendi koostamise alustamine

Hinnanguliselt 11 protsenti Eesti tööealistest meestest on alkoholisõltlased. Sama hinnangu järgi saaks alkoholismi ravi tõhustamisega meil vähendada 40 protsenti alkoholist põhjustatud surmasid. Kahjuks napib Eestis võimalusi alkoholisõltuvuse raviks ja pakutav ei ole piisav sõltuvuses olija abistamiseks. Hetkeliselt alkoholimürgituse staadiumist välja toomise asemel oleks vaja pakkuda nõustamist ja pikemajalist ravimitega toetamist.

Sel põhjusel alustas TAI sel aastal ka alkoholisõltuvuse ravijuhendi koostamisega. Oleme jõudnud reaalse kokkuleppeni erinevate osapoolte vahel, kes peaksid võtma vastutuse tegutseda, et aidata kümneid tuhandeid inimesi ja nende perekondi, kes ise ei tule alkoholisõltuvusega toime. TAI eestvedamisel ja juhtimisel on suudetud luua kõiki vajalikke eksperte kaasav töörühm, kes on motiveeritud järgmise 1,5 aasta jooksul välja töötama kaasaegse alkoholisõltuvuse ravijuhendi.

Ravijuhend loob pinnase sõltuvusravi teenuse pakkumiseks. Põhjalikke arendustöid teenuse pakkumiseks koostööpartneritega plaanime juba 2014. aasta teise poolde.

  • Esimese energiajookide uuringu läbiviimine

Sel kevadel viis TAI koos Põllumajandusministeeriumiga läbi Eesti esimese energiajookide uuringu. Selleks ajaks oli ühiskondlik debatt energiajookide tarbijate arvu ja võimaliku reguleerimise vajaduse kohta juba väga suur, kuid tegelik ülevaade nende tarbimisest Eestis puudus. Uuring läks osalejate arvult väga edukalt ja selle tulemused avalikustati septembris pressikonverentsil.

Uuringu põhjal täiendati ka toitumine.ee veebilehte, kohe tuleb trükist ka infobrošüür ja valmimas on õpetajatele suunatud PowerPoint esitlus koolides energiajookidest rääkimiseks.

Muide, sarnase uuringu viis just läbi ka Prantsusmaa, kes sai Eestiga sarnased uuringutulemused.

  • Toidu- ja toitumisalane lauamäng „Reis ümber söögilaua"

Reis ymber s88gilaua„Reis ümber söögilaua" on meie toitumiseksperdi Tagli Pitsi idee, mida aitasid mänguks vormida Tartu firma Dada AD ning mõned kolleegid TAIst ja väljastpoolt. Lauamäng on sobilik kõigile, kes soovivad mängulises vormis oma teadmisi toidust ja toitumisest kontrollida või täiendada.

Mängu saab mängida pere ja sõprade ringis ning see sobib kasutamiseks ka koolides-lasteaedades. Mängus on toitumisalased küsimused kolmes raskusastmes, et korraga saaksid mängida eri vanuses ja erinevate toidualaste teadmistega inimesed. Kõik küsimused on otseselt või kaudselt seotud toitumise ja toiduga: nimetused, päritolu, valmistamine, toitaineline koostis, pakend, toidu- ja toitumissoovitused, eesti jt maade toit, toidunõud, toidu ohutus, seedimine, ainevahetus, toitumishäired, taimetoit, toitumine ja haigused, liikumine.

Küsimusi kokku on 1500. Küsimused on vastusevariantidega ning praktiliselt kõikidele küsimustele on lisatud selgitus, miks antud vastusevariant on õige.

Poelettidele jõuab mäng jaanuari keskel.

Aasta tegu valisime teist korda. Eelmise, 2012. aasta silmapaistvamate tegudega saab tutvuda siin.

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee