Blogi / Veebipõhine töövahend lasteaedadele aitab hinnata psühhosotsiaalset keskkonda

Veebipõhine töövahend lasteaedadele aitab hinnata psühhosotsiaalset keskkonda

  • Autor:Liana Varava, Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist
  • 23. Aprill 2014

Juba teist hooaega saavad kõik Eesti koolieelsed lasteasutused Tervise Arengu Instituudi väljatöötatud tasuta veebipõhise töövahendi abil hinnata oma lasteaia psühhosotsiaalset keskkonda.

Terviseinfo.ee portaalis asuva hindamiskeskkonna kaudu saab koolieelne lasteasutus lasta oma töötajatel ja lapsevanematel hinnata lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ning nõrkusi kuues erinevas valdkonnas:

  • sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine
  • koostöö ja aktiivõppe toetamine
  • füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine
  • laste loovuse väärtustamine
  • lasteaia ja kodu koostöö edendamine
  • lastele võrdsete võimaluste loomine

Hinnatakse selliste väärtuste olemasolu nagu hoolivus, ühtekuuluvus, turvatunne, koostöö, usaldus, abistamine, sallivus jpm.

Asutuse sisekliima arendamine on üks vaimse tervise edendamise tugisambaid. Eesmärgiks on luua paremad võimalused laste ja töötajate vaimseks, emotsionaalseks ja sotsiaalseks heaoluks. Hindamistulemuste ehk graafiliselt esitatud raporti põhjal saab lasteaed koostöös lapsevanematega määratleda arenguvajadused ja nendest lähtuvalt planeerida edasisi arendustegevusi.

Esmakordselt avasime hindamiskeskkonna 2013. aasta jaanuaris, kui Terviseinfo portaalist saadeti kõikidele koolieelsete lasteasutuste juhtidele üleskutse hindamise läbiviimiseks. 2013.–2014. a hindamisperioodiks avanes keskkond 2013. oktoobris.

Hindamiskeskkond ei ole avalik, sinna pääseb Terviseinfost saadetud e-kirjas oleva kasutajakonto ja parooliga sisse logides. Iga aasta sügisel saadetakse kõikidele lasteaedadele hindamise läbiviimiseks uus kutse koos uue parooliga.

Hindamise tulemused on konkreetse lasteaia põhised. Hindamises osalevate lapsevanemate ja töötajate hinnangud salvestatakse anonüümsetena. Raport hindamistulemustega on kättesaadav lasteaia kontol, kust seda saab alla laadida ja välja printida. Need asutused, kes viisid hindamise läbi 2013. aastal, saavad oma uusi tulemusi eelmise perioodi omadega ka võrrelda.

Tulemusi ja võrdlust eelneva(te) aasta(te)ga näeb ainult hindamise läbiviinud lasteaed ise. Hindamisprogramm ei kogu ega loo statistikat lasteaedade-üleselt ega võrdle lasteaedade tulemusi omavahel.

Oleme lasteaedade tagasiside põhjal arendanud töövahendit kasutajasõbralikumaks, täiendatud hindamise juhendit ning tõlkinud tutvustus- ja küsitlusmaterjalid vene keelde.

2013. aastal kasutas hindamise töövahendit 97 koolieelset lasteasutust. Siinkohal kutsume üles ka kõiki teisi lasteaedu oma asutuses hindamist läbi viima. 2014. aastal on seda võimalik teha kuni 1. juulini.

Kõigi psühhosotsiaalse keskkonna hindamisega seotud küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil toimetaja@terviseinfo.ee (tehnilised küsimused, sh parooli saamine) ja liana.varava@tai.ee (sisulised küsimused, nt hindamisprotsessi kohta).