Blogi / Abiks spetsialistile: trükis „Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias“

Abiks spetsialistile: trükis „Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias“

  • Autor:Liana Varava, Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist
  • 23. Aprill 2014

Juhendmaterjal „Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias" on koostatud eelkõige lasteaia spetsialistidele, kuid sobib suurepäraselt kasutamiseks teistele eelkooliealiste lastega tegelevatele spetsialistidele ning silmaringi laiendamiseks ka lastevanematele.

Lapse vaimse tervise toetamineEsimeses osas „Varase lapseea psüühilise trauma mõjust" keskendutakse psüühilise trauma mõjule ja selle vähendamise võimalustele. Kirjutatakse kaotusest väikelapse elust ja sellega toimetulekust.

Teises osas „Laste väärkohtlemine" on välja toodud erinevad väärkohtlemise liigid ja märgid, mis lapse käitumises võivad sellele viidata.

Peatükis „Koostöö lapse käitumisprobleemide korral" antakse praktilisi ja selgeid juhiseid lapse käitumisprobleemide korral koostöö edendamiseks nii lapse, kolleegi kui erispetsialistiga.

Viimases osas „Suhtlemine laste ja vanematega" õpetatakse aktiivset kuulamist ja kehtestavate mina-sõnumite kasutamist ning käsitletakse põhjalikumalt teemat, kuidas kaasata koostööle probleemset lapsevanemat.

Tekste ilmestavad näited elulistest olukordadest.

Koostajad loodavad, et trükis on abiks lastega töötavatele spetsialistidele lapse vajaduste ja/või probleemide märkamisel ning oskuslikul tegutsemisel, et toetada parimal moel laste vaimset tervist.

Materjali saab alla laadida Terviseinfo portaalis olevast trükiste andmebaasist, kuid igal lasteaial on võimalik saada ka üks trükieksemplar oma maakonna tervisedendajalt.