Blogi / Esimesed kümme õpetajat alustas Good Behavior Game’i meetodite rakendamist koolis

Esimesed kümme õpetajat alustas Good Behavior Game’i meetodite rakendamist koolis

  • Autor:Kai Klandorf, Tervise Arengu Instituudi projektijuht
  • 15. Detsember 2014

Tervise Arengu Instituudi ja SA Kiusamise Vastu koostöös rakendatakse 2014/2015. õppeaastal kahekümne ühes Eesti koolis esimestes klassides sekkumisprogrammi Good Behavior Game (eesti k käitumisoskuste mäng). Eestis sai mängu nimeks VEPA-mäng.

Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng edendab prosotsiaalset käitumist ja vähendab korrarikkumisi klassis. See saavutatakse läbi hea käitumise defineerimise ja õpilaste süstemaatilise tunnustamise ning läbi meeskondade moodustamise, kus korda rikkuvad ja mitterikkuvad lapsed peavad tulemuste saavutamiseks omavahel koostööd tegema Mängu viiakse läbi esimeste klasside laste seas, et ühtlustada koolivalmiduse taset, aidata õpilastel kooliga kohaneda ja õppida reegleid järgima.

Septembris toimus esimene kolmepäevane koolitus kümnele Eesti koolitajale, mille viisid läbi Claire Richardson ja Dennis D. Embry Ph.D. Paxis Instituudist. Mitmed koolitajad on ka ise tegevõpetajad ja hakkasid oma koolis VEPA-mängu rakendama. Oktoobris toimus esimene õpetajakoolitus ning pärast oktoobrikuist vaheaega alustasid õpetajad üle Eesti mängu metoodika kasutamist oma klassis. Järgmine õpetajakoolitus toimub juba 2015. a jaanuaris.

Mängu läbiviimiseks panevad õpetajad koos õpilastega kirja oma klassi visiooni, mida nad sooviksid rohkem ja mida vähem oma unistuste klassis näha, kuulda, tunda ja teha. Kokkulepitud vähemsoovitud käitumine on „spleem", mida hakatakse mängu rakendamise ajal jälgima. Rohkem soovitud käitumine on „VEPA", mida järjepidevalt esile tõstetakse ja tunnustatakse.

VEPA-mäng ühendab endas mitmeid erinevaid meetodeid. Õpilaste tähelepanu saamiseks kasutatakse VEPA-vaikust (käemärgid ja suupill) ja sealjuures pööratakse rohkem tähelepanu meeskonnale tervikuna ega reageerita individuaalsetele rikkumistele. Mängu võib mängida ka salaja, sellest õpilasi eelnevalt teavitamata, lisaks saab tunde põnevamaks teha taimeriga võisteldes ning positiivsust aitavad tuua tunnustusmärkmed ehk „kiidud" täiskasvanutelt lastele ja lastelt lastele.

Memme viguridMängu mängimiseks jaotatakse klass võistkondadesse ja võistkondade nimed kirjutatakse tahvlile. Koos õpilastega arutatakse, mis on spleemid algavas tegevuses. Mängu algusest ja lõpust annab samuti märku suupill. Kui õpilane spleemib, teeb õpetaja õpilase võistkonna nime alla märke ning ütleb neutraalse hääletooniga, mis võistkonnas ta spleemi tähele pani. Mängu võidavad võistkonnad, kes saavad tahvlile vähem kui neli märget. Võitjaid premeeritakse lühiajaliste mänguliste ja lõbusate tegevustega, mis loositakse „Memme vigurite" hulgast. Auhinnategevuses löövad kaasa kõikide võitjameeskondade liikmed. Auhinnad kestavad ettenähtud aja ja tegevuse lõpust annab märku taimer või suupill.

Mängu saab läbi viia mitu korda päevas erinevate koolitegevuste juures – matemaatika- või lugemistunnis, ühest ruumist teise liikudes, raamatukogus, vahetunnis, ekskursioonil, kooli sööklas vms. Käitumisoskuste mäng on kogum meetoditest, mis toovad märgatavaid kasutegureid mängu rakendava õpetaja töösse ja õpilaste igapäevaellu.

Tõenduspõhisus. Pikaajalised uuringud on leidnud, et VEPA-mängu rakendamine aitab ennetada õppeedukuse alanemist, koolist väljalangemist, kuritegelikku käitumist, antisotsiaalse isiksusehäire tekkimist, edasi lükata uimastite proovimist, ennetada uimastite kuritarvitamist või uimastisõltuvuse teket ja teisi riskikäitumisi. VEPA-mäng aitab riskikäitumist ennetada ja vähendada läbi kaitsetegurite suurendamise ning riskitegurite vähendamise. Puudulikud sotsiaalsed oskused, agressiivne või antisotsiaalne käitumine, impulsiivsus ja uimastite tarvitamine varajases eas on riskitegurid uimastite probleemseks ning sagedaseks tarvitamiseks, mida antud programm otseselt vähendab. Sotsiaalsete oskuste arendamine, hea kohanemisvõime tekitamine, vaimse tervise probleemide ennetamine ja vähendamine on omakorda kaitseteguriteks, mida VEPA-mängu rakendamine suurendab.

VEPA-mängu rakendavad sellel õppeaastal Jakob Westholmi Gümnaasium, Kose Gümnaasium, Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Merivälja Kool, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Tallinna Nõmme Gümnaasium, Tallinna Nõmme Põhikool, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tallinna Merekalda Kool, Kunda Ühisgümnaasium, Rakvere Reaalgümnaasium, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Pärnu Vanalinna Põhikool, Tartu Veeriku Kool, Tartu Forseliuse Kool, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, Võru Kesklinna Kool, Viljandi Paalalinna Kool ja Põltsamaa Ühisgümnaasium.

Vepa kiidud

Foto: Vepa kiidud

Vepa visioon

Foto: Vepa visioon