Blogi / Seminar andis ülevaate alkoholi liigtarvitamise vähendamisest Suurbritannia näitel

Seminar andis ülevaate alkoholi liigtarvitamise vähendamisest Suurbritannia näitel

  • Autor:Triin Ülesoo, Tervise Arengu Instituudi projektijuht
  • 11. Veebruar 2015

Veebruari alguses toimus Tallinnas seminar, kus anti ülevaade Suurbritannia riiklikust alkoholipoliitikast, alkoholi liigtarvitamise varajasest avastamisest ja alkoholitarvitamise häirega patsientide abistamisest.

Ürituse peaesineja oli Colin Drummond, King's College Londoni sõltuvusüksuse juht, arvukate teadusartiklite autor ning hinnatud spetsialist alkoholi liigtarvitamise ja alkoholisõltuvusega seotud valdkonnas.

Professor Drummond rääkis alkoholipoliitika toimivatest meetmetest, millest tulemuslikumad on näiteks hinnastus ja aktsiisimaksud, piirangud alkoholi kättesaadavusele ning piirangud müügikohtade paiknemise tihedusele. Olulise efektiivsusega meetmed on aga ka sõeltestid koos lühisekkumisega. Nimetatud sekkumise sisuks on lühike läbiviidav test, mille järgselt antakse patsiendile isiklik tagasiside ja soovitused. Valdav osa lühisekkumistest on läbi viidavad 5 minuti jooksul, osadel juhtudel kulub ajaliselt kuni 20 minutit.

Professor Drummond tegi ülevaate Euroopas ja mujal maailmas läbiviidud uuringutest, mis tõendasid lühisekkumiste suurt efektiivsust – kuigi aeg, mis kulub ühele patsiendile, on lühike, vähendab selline sekkumine alkoholitarbimist ca 20 %-l patsientidest, kes tarvitavad alkoholi ohustaval või kahjustaval määral. Esmatasandi arstid, kes Suurbritannias sõeltestimisi läbi viisid, said kogemuse, et sekkumist läbi viia on küllaltki lihtne ning patsiendid on valmis oma alkoholitarbimisest spetsialistiga rääkima. Läbiviijatele on vaja väljaõpet ning järjepidevat tuge ja supervisiooni.

Drummond rääkis ka alkoholisõltuvuse ennetusest ja ravist Suurbritannias, mille olulisteks osadeks on sõeltestid ja lühisekkumised, ravisüsteem ja võrgustikutöö, võõrutusravi, psühhosotsiaalsed sekkumised, ravimid, perede ning kogemusnõustajate tugi. Soovituseks Eestile oli alustada lühisekkumistest esmatasandi arstiabis ning edasi liikuda alkoholiravi ja nõustamise spetsialistide baasi ülesehituse suunas. Professor Drummondi kolleeg Amy Wolstenholme käsitles alkoholiprogrammi läbiviimist Lõuna-Londoni näitel.

Seminari teises pooles esitles Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudist Eesti statistikat alkoholitarbimise kohta. Vastavalt CAMH-i (Centre for Addiction and Mental Health) 2012. aasta raportile on meil hinnanguliselt umbes 55 000 inimest, kellel on juba välja kujunenud alkoholisõltuvus. Varajase avastamise ja nõustamisega peab aga tegelema juba ohustava, suurenenud riskidega alkoholitarvitamise puhul.

Sammel tegi ülevaate Tervise Arengu Instituudi läbiviidavast programmist "Kainem ja tervem Eesti" 2014–2020, mille eesmärgiks on parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiuteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. Programmis töötatakse välja alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenus, mida viivad läbi perearstid ja pereõed ning alkoholisõltuvuse raviteenus, mille läbiviijateks on eriarstiabi osutajad. Samuti keskendutakse programmis Eesti rahvastiku, sh spetsialistide teadlikkuse tõstmisele alkoholi tarvitamise riskidest, riskipiiridest ning alkoholi liigtarvitamise ennetuseks ja raviks vajalikest tervishoiuteenustest ja tugitegevustest.