Blogi / Konverents koolinoorte vaimsest tervisest

20. mail 2015 korraldas Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut aastatel 2009–2013 Sotsiaalministeeriumi kaasfinantseeritud Euroopa Komisjoni projektide käigus (SEYLE, WE-STAY, SUPREME) kogutud andmete ja nende analüüsi tutvustuse.

Konverentsil anti ülevaade koolinoorte vaimsest tervisest ning toodi välja selle seosed väga erinevate teemadega, samuti visandati võimalikud vaimse tervise edendamise variandid.

Kokkuvõte konverentsist ettekannete põhisõnumitena on siin.