Blogi / Põltsamaa kool jättis seljataha esimese VEPA-aasta

Põltsamaa kool jättis seljataha esimese VEPA-aasta

  • Autor:Riina Valdmets, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 1.–6.klassi õppealajuhataja
  • 07. Detsember 2015

11. juunil olid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajad kutsutud osa võtma Tervise Arengu Instituudi korraldatud VEPA tänuüritusest, kus tehti kokkuvõte esimesest VEPA-aastast. Tänuürituse ajaks ilmus trükist õpetajaraamat „VEPA käitumisoskuste mäng" ja töövihik „Oled VEPA?" lapsevanemale lugemiseks koos lapsega.

PÜG oli üks 21 Eestimaa pilootkoolist, kes alustas sel õppeaastal 1. klassides käitumisoskuste ehk VEPA-mängu. Kuna olime pilootkool, siis 1.b klassis rakendati õpetaja Sirje Suvi juhtimisel VEPA metoodikat. Kontrollklassiks oli 1.a klass ja õpetaja Anneli Ruul. Õpetajaid koolitasid, programmi rakendamist ja klasse jälgisid mentorid, kes käisid koolis igal kuul.

Õppeaasta alguses ja lõpus tehti mõõtmised ning uuringud metoodika rakendamise tulemuslikkuse hindamiseks. Tulemused näitasid, et metoodikat rakendatud klassides spleemide ehk mittesobiliku käitumise hulk vähenes võrreldes kontrollklassidega. Enam esinenud muutused õpilastes: õpilased ISE märkavad üksteise head käitumist ja mitte soovitud käitumist, õpilased pingutavad tunnis rohkem, suurenenud on õpilaste enesekontroll, vähenenud on tundi segav käitumine, õpilased teevad üksteisega rohkem koostööd, õpilased on sõbralikumad ja abivalmimad.

Programmi rakendamine loeti Eestis edukaks. Sügisel alustavad metoodika rakendamist järgmised 20 kooli ja nii viie aasta jooksul. Programmi Good Behavior Game (eesti k käitumisoskuste mäng), mis Eestis sai nimeks VEPA-mäng rakendatakse Siseministeeriumi finantseerimisel Tervise Arengu Instituudi ja SA Kiusamise Vastu koostöös. Eesti projektijuht on Kai Klandorf Tervise Arengu Instituudist.

Programmi eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. VEPA mäng koosneb töövahenditest ja põhimõtetest, mille rakendamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise kontrollimiseks.

Kuidas see VEPA mäng siis ikkagi käib?

Õpetajad panevad koos õpilastega kirja, mida nad sooviksid rohkem ja vähem oma unistuste klassis näha, kuulda, tunda ja teha. Vähem soovitud käitumised on „spleemid", mida hakatakse mängu rakendamise ajal jälgima. Rohkem soovitud käitumine on „VEPA", mida hakatakse järjepidevalt esile tõstma ja tunnustama. Mängu rakendatakse õpiülesannete sooritamise ajal, kuid selle elemente kasutatakse mistahes olukorras õpilastega töötamisel.

Mängu põhimõtted: Õpilase tähelepanu saamiseks kasutatakse VEPA vaikust (käemärgid ja suupill). Klass jaotatakse võistkondadeks ja võistkondade nimed kirjutatakse tahvlile. Õpilastele öeldakse, kui mäng algab ja kui kaua kestab. Mängu aega näitab taimer. Mängu algusest ja lõpust annab märku suupilli mahe heli.

Memme vigurid. Mängu võidavad kõik võistkonnad, kes saavad vähem kui 4 spleemi. Võitjaid premeeritakse lühiajaliste mänguliste ja lõbusate tegevustega, mis loositakse „Memme vigurite" hulgast. Auhinna tegevuses löövad kaasa kõikide võitjameeskondade liikmed. Auhinnad kestavad ettenähtud aja ja tegevuse lõpust annab märku taimer või suupill.

Kiidud. Laste enesehinnangut tõstetakse mängu käigus süsteemse tunnustamisega, positiivse märkamise ja sellele tähelepanu osutamisega.

Nii lihtne see ongi! Kuid tulemused tulevad järjepideva „mängimise tulemusena".

Otsustasime osaleda antud programmis, sest tunnetasime selles sisalduvat positiivset sõnumit, soovi lapse käitumises muutusi tuua läbi põnevustpakkuva mängu ja tegevuste; programm õpetab lapsi märkama kaaslaste häid külgi ja tegusid ning õpetab seda ka teistele ütlema (kiidude kirjutamine, lausumine); programmis on tugev kuuluvust väljendav keelekasutus (MEIE) ja töötamine ühise eesmärgi nimel. Jätkame VEPA metoodika kasutamist ka järgmisel õppeaastal. Praegune kontrollklass saab samuti VEPA klassiks.

VEPA tähendab rahu, loovust, tervist ja õnne. VEPA – VEelgi PAremaks!