Blogi / Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedu läbi viima veebipõhist psühhosotsiaalse kes...

Tervise Arengu Instituudi välja töötatud veebipõhise psühhosotsiaalse keskkonna hindamise töövahendiga saab koolieelne lasteasutus lasta töötajatel ja lastevanematel hinnata lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ning nõrkusi.

Hindamiskeskkond avati esmakordselt 2013. aastal, kui Terviseinfo veebist saadeti kõikidele Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud koolieelsete lasteasutuste juhtidele üleskutse hindamise läbiviimiseks. Vahepealsete aastatega on töövahendit lasteaedade tagasiside põhjal kasutajasõbralikumaks muudetud. Uuendusena on lisandunud küsitlusankeetide venekeelne tugi, mis võimaldab hindamist läbi viia ka nendes lasteaedades, kus lastevanemate seas võib olla inimesi, kes eesti keelt piisavalt hästi ei valda.

Tänavu oktoobrist avanes hindamiskeskkond Terviseinfo portaalis neljandaks hooajaks, jäädes kasutajatele avatuks 2016. a juuni lõpuni.

Hindamiskeskkond ei ole avalik. Hindamiskeskkonnaga tutvumiseks ja hindamise algatamiseks on vaja lasteaia kontole sisse logida, kasutades parooli, mille saab lasteaia juht või tema esindaja, kui pöördub e-posti aadressil terviseinfo@tai.ee.

Kuidas hindamine käib? Lastevanemad ja lasteaia töötajad saavad veebiküsimustikud, milles palutakse anda hinnanguid erinevatele väidetele sellistes valdkondades nagu sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, laste loovuse väärtustamine, lasteaia ja kodu koostöö edendamine ning lastele võrdsete võimaluste loomine.

Hindamises osalevate lapsevanemate ja töötajate hinnangud salvestuvad anonüümsetena. Hindamistulemuste põhjal genereerib programm graafilise raporti, mille põhjal saab lasteaed koostöös lastevanematega määratleda arenguvajadused ja vajadusel planeerida tegevusi olukorra parandamiseks.
Hindamise eemärgiks on luua paremad võimalused laste ja töötajate vaimseks, emotsionaalseks ja sotsiaalseks heaoluks – on ju asutuse hea sisekliima üks vaimse tervise tugisambaid.

Seni on hindamise töövahendit kasutanud üle saja koolieelse lasteasutuse, neist enamik juba mitmendat aastat järjest, mis võimaldab neil eri aastate tulemusi omavahel võrrelda.

Siinkohal kutsume üles kõiki teisigi Eesti lasteaedu hindamist läbi viima. Hindamise läbiviimiseks vajaliku kasutajakonto ja parooli saamiseks saatke kiri terviseinfo@tai.ee.
Kõigi PSKK hindamisega seoses küsimustega pöörduge palun meiliaadressil terviseinfo@tai.ee (tehnilised küsimused) ja liana.varava@tai.ee (sisulised küsimused nt hindamisprotsessi kohta).

2015. aasta sügisel korraldab TAI ka venekeelse koolituse psühhosotsiaalse keskkonna hindamise töövahendi tutvustamiseks ja hindamise läbiviimise toetamiseks. Täpsem info lisandub peatselt Terviseinfo sündmuste kalendrisse.