Blogi / Maailma õnnelikemad inimesed elavad Taanis, Põhjamaadesse jagub endiselt rohkesti rah...

Sel nädalal avaldatud raportist selgub, et kõige õnnelikumad on taanlased ja šveitslased, kõige vähem õnne jagus Süüriasse ja Burundisse. Õnnelike esikümne hulka jõudsid veel, nagu eelmiselgi korral, Island, Norra, Soome, Kanada, Madalmaad, Uus-Meremaa ja Rootsi.

Põhjamaade läbi aastate kõrgeid positsioone selles tabelis seostatakse eelkõige inimeste hea majandusliku olukorraga, stabiilse, ilma suurte sotsiaalsete lõhedeta ning turvalise elukeskkonnaga. 

Euroopa suurriikidest Saksamaa asetus 16. kohale, Inglismaa oli kohal 23 ja Prantsusmaa 32. kohal. Eesti on tõusnud, võrreldes eelmise raportiga, ühe positsiooni võrra – 72. kohale, meist ettepoole jäid selle raporti järgi lisaks naabritele Soomes ka Läti, Leedu ja Venemaa.

Viimase kümnendi jooksul olid nii Kesk- ja Ida-Euroopa riigid kui Hiina oma õnnetaset kasvatanud. Kõige suurema kukkumise on viimastel aastatel läbi teinud kriisidest räsitud Kreeka.

„Huvi maailma õnneraporti vastu on aastatega kasvanud, see peegeldab järjest kasvavat huvi kasutada õnne ja inimese heaolu inimarengu kvaliteedi mõõtmisel," ütlevad uuringu läbiviijad. "Paljud valitsused, kogukonnad ja organisatsioonid kasutavad raporti andmeid loomaks poliitikat, mis muudab elusid paremaks.“

Raporti valmistas ette jätkusuutliku arengu lahenduste võrgustik (Sustainable Development Solutions Network ), mis koosneb majandusteadlastest, psühholoogidest ja rahvaterviseekspertidest üle maailma. „Maailma õnneraportis 2016“ püütakse mõõta õnne eelkõige kategooriates, mis näitavad rahvastiku tervist ja ühiskonna efektiivset koostoimivust. Uuring põhineb arvamusküsitlusel ning selles on arvestatud muuhulgas näiteks sisemajanduse koguprodukti inimese kohta, keskmist eluiga, riigi korruptsioonitaset jne. Võrreldakse 156 riigi andmeid.

Esimese õnneraporti avaldas Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 2012. aastal.

Sel pühapäeval tähistab maailm taas rahvusvahelist õnnepäeva.