Blogi / Ülemaailmne tuberkuloosipäev teadvustab riskirühmi

134 aastat tagasi teatas Saksa arstiteadlane Robert Koch avalikkusele tuberkuloositekitaja Mycobacterium tuberculosis'e avastamisest, oli 1882. aasta 24. märts. Ajani, kui Ameerika teadlane Selman Waksman esimese tuberkuloosivastase ravimi – streptomütsiini avastas, kulus veel kaugelt üle poole sajandi. Seni raviti ennast enamasti tervisevetel ja pooltel juhtudel lõppes haigus surmaga. Täna, kui patsient pöördub arsti poole õigeaegselt ning järgib ravi korralikult, on tuberkuloos ravitav. 

Sellele vaatamata on tuberkuloos tänaseni maailmas üks olulisemaid surma põhjustavaid nakkusi, mille tagajärjel haigestus WHO andmetel 9,6 miljonit inimest, neist suri 2014.aastal 1,5 miljonit inimest. 2015. aastal registreeriti Eestis 218 tuberkuloosijuhtu. Veerandil nakkusohtlikku (kõnekeeles lahtist kopsutuberkuloosi) põdevatest patsientidest oli ravimresistentne ehk ravile raskesti alluv vorm. 

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on eesmärgina sõnastanud, et 85% kõigist uutest kopsutuberkuloosi juhtudest paraneks aasta jooksul ja seda ravimiresistentsust arvestamata. Eestil läheb selle eesmärgini jõudmiseks veel aega. Kui tundliku haigustekitajaga tuberkuloosi ravi kestab reeglina kuus kuud, siis ravimresistentse vormi korral kaks kuni kolm aastat. 

WHO on kuulutanud Eesti üheks ravimresistentse tuberkuloosi ohumaaks,  Euroopa Liidus kuuluvad samasse kategooriasse veel vaid Läti, Leedu ja Bulgaaria, maailmas kokku on ravimresistentse tuberkuloosi ohumaid 27, neist enamus endise Nõukogude Liidu, Aasia ja Aafrika riigid. Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa peakorter loeb Eestit ka kaheksateistkümne kõrge tuberkuloosi haigestumusega prioriteetse riski-riigi hulka Euroopa regioonis. 

Tuberkuloosi haigestumine on Eestis langenud viimse 15 aasta jooksul, kuid on jätkuvalt üle kahe korra kõrgem kui Skandinaavia maades jt EL riikides. Rõõmustav sõnum on muidugi see, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (European Centre for Disease Prevention and Control) värske raporti järgi on Eesti esimest korda liikunud uute tuberkuloosijuhtude arvult n-ö punaste riikide alt välja, see tähendab, et tuberkuloosi haigestumus on alla 20 haigusjuhu 100 000 inimese kohta.

WHO tuberkuloosistrateegia aastateks 2016-2035 alusel pööratakse tänavu tuberkuloosipäeval peatähelepanu haavatavatele gruppidele. Eesti kontekstis on need eelkõige eakad ja mitmete kaasuvate haigustega inimesed, ravikindlustamata ja töö kaotanud, alkoholi- ja/või narkootikumide sõltuvusega ning langenud immuunsusega inimesed (sh HIV-positiivsed), varem kinnipidamiskohtades viibinud ja teised.