Blogi / Seadusemuudatus toob sigaretipakile pildid tegelikkusest

Seadusemuudatus toob sigaretipakile pildid tegelikkusest

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19. Mai 2016

Homsest muutuvad karmimaks tubakatoodete ja tubakaga seotud toodete pakkide märgistamise nõuded. Sigarettide ja tubaka müügipakendid tuleb alates 2016. aasta 20. maist Eestis märgistada uute pilt- ja teksthoiatustega. Suitsupakil peab olema ka viide www.tubakainfo.ee leheküljele.

„Milline saab täpselt olema inimeste reaktsioon uutele pakenditele, ei oska hetkel prognoosida,“ märkis Sotsiaalministeeriumi rahvaterviseosakonna peaspetsialist Kärt Sõber. „Kuid kuna teiste riikide kogemus pilthoiatuste kasutamisel ja nendel mõjul suitsetamise vähendamisele on olnud positiivne ning pilthoiatuste aluseks on põhjalikud uuringud, siis võib samasugust positiivset efekti oodata ka Eestis.“

Eesti on tubakadirektiivi üle võttes hetkel piirdunud miinimumiga, kuid mitmed teised liikmesriigid on kehtestanud direktiivist oluliselt karmimaid meetmeid. Näiteks Inglismaa ja Iirimaa on seadmas sisse standardiseeritud pakendit ning Läti on kehtestamas väljapanekukeeldu. Ka Eestil on lisaks tubakadirektiivi üle võtmisele plaanis täiendavad siseriiklikud meetmed. „Tubakapoliitika rohelises raamatus on seatud eesmärgiks vähendada igapäevasuitsetajate osakaalu 2025. aastaks 18 protsendini,“ selgitab Sõber. „Selleks jätkatakse rohelises raamatus välja toodud meetmete elluviimist. Hetkel on näiteks arutlusel müügikohtades tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete nähtavuse piiramine, lisaks tubakatoodete müügiedenduse keelule ka elektrooniliste sigarettide müügiedenduse keelamine, politseinikele kontrollostu õiguse andmine, kontrollimaks müüki alaealistele, tubakatoote ostmisel dokumendiküsimise kohustuslikuks muutmine jne.“

Terviseinfo.ee avaldab oma blogis kokkuvõtlikult kehtimahakkavad tubakaseaduse muudatused.

Muutused pakendil olevas infos

Pakendilt kaotatakse teave toote nikotiini-, tõrva- või vingugaasisisalduse kohta, kuna see loob eksliku mulje, nagu n-ö „lahjemad“ sigaretid oleks ohutumad. Samuti ei tohi pakendil olla muud infot, mis loob mulje, nagu oleks konkreetne tubakatoode vähem kahjulik kui muud tubakatooted või nagu selle kasutamine vähendaks suitsu kahjulike koostisosade mõju. Samuti ei tohi infos jätta muljet, nagu oleks tootel mingi ergutav, jõudu andev, raviv, noorendav, looduslik või orgaaniline omadus või muu positiivne mõju tervisele või elustiilile. Pakend ei tohi ka osutada maitsele, lõhnale, maitse- ega lõhnaainele ega muule lisaainele või selle puudumisele.

Tulevad uued terviseohu hoiatused

Terviseohu hoiatused on valgel taustal, mustas paksus kirjas ning ümbritsetud musta värvi raamiga. Hetkel ei piirata Eestis tubakatoote pakendi värvi ega muid kujunduselemente.

Tubakatoote terviseohu hoiatused jagunevad üldhoiatuseks, lisateabeks ja ühendhoiatusteks. Terviseohu üldhoiatus on „Suitsetamine tapab – loobu kohe” ning terviseohu lisateave „Tubakasuits sisaldab üle 70 teadaolevalt vähki tekitava aine”. Üldhoiatus ja lisateave kantakse pakendi külgpinna alaosale ning need katavad küljest vähemalt 50%.

Terviseohu ühendhoiatus koosneb tekstist, sellele vastavast värvifotost (ära toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu tubakadirektiivis) ning lisalausest „Loobumisel leiad abi www.tubakainfo.ee”. Neid ühendhoiatuse tekste on neliteist ning need on jaotatud kolme rühma, millest iga rühma kasutatakse teatud aastal ja need vahelduvad korrapäraselt.

Ühendhoiatused tuleb kanda pakendi kõige nähtavama pinna ning veel teise hästinähtava pinna ülemisse serva, kusjuures tootemarke või logosid ei tohi paigutada nende kohale.

Ühendhoiatused peavad olema sama pidi muu tekstiga ning katma vähemalt 65% vastavast küljest (minimaalselt 44x52 mm). Kõik hoiatused peavad paiknema nii, et pakendi avamisel ei muutu tekst loetamatuks, arusaamatuks või moonutatuks ning ei ole varjatud ega poolitatud maksumärgi, hinnasildi, turvaelemendi, pakkematerjali vms poolt.

Enne 2016. aasta 20. maid kehtinud nõuetele vastavaid tooteid võib müüa kuni 20.05.2017.

Muutused tubakatoodete koostises

Tubakatooted ei tohi sisaldada vitamiine, kofeiini, tauriini vms lisaained, mida seostatakse energiat andva mõjuga. Sigarettidel ega sigarettideks keerataval suitsetamistubakal ei tohi olla eristav maitse ega lõhn, samuti on keelatud värvained (näiteks väljahingatavat suitsu valgemaks värvivad). Ka tubakatoote koostisosad – nt filtrid, paberid ja kapslid – ei tohi maitse- ega lõhnaaineid sisaldada.

Sätestati e-sigareti ja suitsetamistubaka müügikogused

Nikotiini sisaldava ühekordse elektroonilise sigareti ja ühekordse täitekapsli maht ei tohi olla suurem kui 2 ml, täitevedeliku pakendi maht ei tohi olla suurem kui 10 ml. Minimaalne suitsetamistubaka hulk müügipakendis on 30 grammi.

Rohkem infot leiab Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/108032016001