Blogi / Vireo sünnilugu

Vireo sünnilugu

  • Autor:Merle Leiner
  • 30. Juuni 2011

Lugu sellest, kuidas sündis üks väike ettevõte, kelle südameasjaks on SVH (südame- ja veresoonkonna haiguste) ennetus.

Olen hariduselt füsioterapeut ja mind sütitab peaaegu iga teema selles valdkonnas. Tööd füsioterapeudina alustasin ühest väikesest lasteaiast, sealt edasi liikusin Tartu Ülikooli Kliinikumi ja seejärel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastavat õppekava koordineerima. Täpsema ülevaate minu senisest tegevusest võib leida siit.  

Vireo teema hakkas arenema ühel konverentsil (Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement) ettekandeid kuulates. Seal sündinud ideest kasvas välja üliõpilaste lõputöö teema, kus 6 füsioteraapia üliõpilast viisid läbi uurimistöö 6-kuulise aeroobse treeningu mõjust 20-35-aastastele naiste tervise näitajatele. Selles uurimistöös kasutatud metoodika toimis päris hästi ja meie vaatlusalused saavutasid häid tulemusi oma eesmärkide täitmisel.

Nii mõnigi uurimistöös osalenud naine küsis uuringu lõpus, et kas ja kus ja kuidas oleks võimalik sarnase programmiga jätkata. Neil naistel oli barjäär suurte spordiklubide ees ja iseseivaks treeninguks, ilma juhendamiseta, polnud neil enesekindlust ja järjepidevust.

Paljudel ülekaalulistel (sageli KMI >30 kg/m2 kohta) on mitmeid komplekse ja nad vajavad teistsugust lähenemist. Nad vajavad põhjalikumat juhendamist nii toitumise kui treeningute osas. Nad vajavad kindlustunnet, et treening on neile jõukohane.

Olles 6 kuud nende inimestega iganädalaselt tegelenud, oli meil päris hea ülevaade nö tüüpilistest probleemidest/bärjääridest. Neid arvesse võttes koostasime oma treeningprogrammi.

Mis koosneb järgmistest osades:

- Tervisliku seisundi hindamine, toitumis- ja liikumisharjumuste väljaselgitamine

- Treeningud väikestele gruppidele, kus iga inimene treenib vastavalt individuaalsele treeningpulsile, mida jälgitakse pulsikella abil

- Miniseminarid toitumiset ja liikumisest, kus selgitame lihtsaid tõdesid, sest kordamine on tarkuse ema ja kuigi meile tundub, et igal pool ju räägitakse KMIst, taldrikureeglist jpm

- Tagasiside iga treeningu kohta ja 3 või 6 kuu tagant korratakse tervisliku seisundi hindamist, kus analüüsitakse eesmärkide saavutamist/mitte saavutamist

Meil on heameel, et meid on ülesse leidnud mitme treeningrupi jagu naisi, keskmises vanuses 41a ja keskmise kehamassiga 81kg. Ja meil on heameel igast edusammust tervislikuma toitumise ja rohkema liikumise üle. See annab meile energiat seda tööd teha.

Täna on meil koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Hasartmängumaksu nõukoguga võimalik pakkuda lisaks treeningprogrammile 6-kuulist individuaalset nõustamisporgrammi ja tervisespordipäevi.

Koostöö käib ka Tartu Maavalitsusega ja oleme avatud igasugusele koostööle SVH ennetuse teemal.

Tervitades,

Merle L.
VIREO