Blogi / Kogumik "Mõtisklusi sotsiaaltööst" seob trende Eestis ja maailmas

Kogumik "Mõtisklusi sotsiaaltööst" seob trende Eestis ja maailmas

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07. Oktoober 2016

Vastilmunud ajakirja Sotsiaaltöö artiklite kogumikus "Mõtisklusi sotsiaaltööst" käsitlevad teadlased Jean Pierre Wilken ja Hans van Ewijk sotsiaaltöö olulisi küsimusi, mis on kõneaineks Euroopas ja kogu maailmas ning mis on äratuntavad ka Eesti sotsiaaltöö praktikas.

MotisklusisotsiaaltoostAutorid avavad teemasid paarileheküljelistes artiklites, mis on ilmunud viimastel aastatel ajakirja Sotsiaaltöö rubriigis "Peegeldusi Euroopast" ja "Pegeldusi maailmast". Kogumikust leiab muuhulgas artikleid teadusloomest ja tulevikutrendidest sotsiaaltöös, sidemete loomisest kliendiga jne. 

Jean Pierre Wilken on Tallinna ülikooli külalisprofessor alates 2013. aastast ja Utrechti rakenduskõrgkooli professor ning Hans van Ewijk on Tartu ülikooli külalisprofessor alates 2006. aastast ja emeriitprofessor nii Utrechti humanitaarteaduste ülikoolis kui ka Utrechti rakenduskõrgkoolis.

Kogumiku koostamise tõukeks oli eelkõige soov hõlbustada tekstide kasutamist õppematerjalina. Kogumik "Mõtisklusi sotsiaaltööst" saab olema kättesaadav raamatukogudes ja elektrooniliselt Tervise Arengu Insituudi kodulehelt trükiste rubriigist.

Sotsiaaltöö on 1997. aastast ilmuv erialane ajakiri, mis aitab kaasa Eesti otsiaalvaldkonna arendamisest huvitatud praktikute, teadlaste, ekspertide ja poliitikakujundajate koostöövõrgustiku toimimisele.