Blogi / Tervise Arengu Instituut: abi peab pakkuma seal, kus selle mõju on kõige suurem

Tervise Arengu Instituut ütleb vastuseks Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaiu kriitikale, et nende lähtekoht abivajajate aitamiseks on erinev – abi ei peaks pakkuma seal, kus see on kõige lihtsam, vaid seal, kus selle mõju on kõige suurem.

„Erinevalt poliitikutest ei saa me jagada katteta lubadusi ega loopida poliitilisi loosungeid. Kõige olulisem on leida süstlavahetusteenusele asukoht, mis on mugav kliendile ning kus selle mõju on kõige suurem,“ lausus Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste ja narkomaania osakonna juhataja Aljona Kurbatova. 

Eelmisel reedel toimus Tallinna linnavalitsuses osapoolte töökohtumine, kus Tervise Arengu Instituut tutvustas peagi valmivat analüüsi kahjude vähendamise keskuste asukohtadest Tallinnas ning nendega seotud riskidest ja riskide maandamisest. Selle andmeanalüüsi osa näitas, et aadressil Paldiski maantee 36a ei ole süstlavahetuse avamine põhjendatud, kuna see ei täida süstlavahetusteenusele seatud eesmärke. 

„Näeme, mida läbimõtlemata kolimine on teinud – teenuse üleviimine Erika tänavalt Niinesse on toonud kasutajate hulga vähenemise ligi 80 protsenti,“ märkis Kurbatova. „Meie huvi ei ole jooksutada kliente mööda linna ühest ajutisest asukohast teise, mistõttu oli meie ettepanek täita sõlmitud lepingut ning jätkata teenuse pakkumist Erika 5a aadressil seni, kuni tuleb uus püsilahendus.“ 

Teenusosutaja ehk MTÜ AIDSi Tugikeskus ja linnavahelise üürilepingu ennetähtaegne osaline lõpetamine Erika 5a aadressil toimus pooltevahelisel kokkuleppel Põhja-Tallinna linnaosa ettepanekul. MTÜ seda oma teenust rahastava lepingupartneri ehk Tervise Arengu Instituudiga läbi ei rääkinud ning sellest ka õigeaegselt ei teavitanud. MTÜ töötas Erika tänaval kokku 18 aastat. Mis oli linnaosavalitsuse motivatsioon uimastisõltlastele suunatud teenuse viimiseks asumist välja ning kas see on seotud uue kaubanduskeskuse rajamisega seotud ärihuvidega, ei ole Tervise Arengu Instituudile teada.

Praegu on instituut alustanud kõnelusi, et hinnata, kas Niine tänaval asuvad ruumid jäävad ajutiselt siiski kasutusse. „Oleme nõus seda kaaluma, aga seda juhul, kui eelarve muutub proportsionaalselt teenuse mahu ning sisuga – millega aga teenuseosutaja ei ole siiani nõus olnud, kuigi klientide arv on oluliselt langenud. Samuti on vaja maksimaalselt suurendada väljatööd, et jõuda inimesteni, kes Niine 2 aadressile teenust saama ei tule,“ lisas Kurbatova. 

Lisaks süstlavahetusteenusele pakuti Erika tänaval ka metadoon-asendusravi. Asendusravi kolimisega Paldiski maanteele on Tervise Arengu Instituut nõus. 

Tallinnas pakutakse kahjude vähendamise teenuseid ehk nn süstlavahetusteenust lisaks aadressil Lastekodu 6 (teenuseosutaja on MTÜ Convictus) ning Magasini 32 (MTÜ Pealinna Abikeskus), lisaks tehakse eri linnaosades väljatööd. 

Kahjude vähendamise keskuste riskianalüüs valmib lõplikul kujul 21. oktoobriks. Selle eesmärk on kaardistada suurima teenuse vajadusega piirkonnad Tallinnas tervikuna ja kõikides linnaosades eraldi ning tuua välja teenuse osutamisega seotud teadaolevad riskid ning tegevused nende maandamiseks.