Blogi / Kutsume lasteaedasid veebis hindama psühhosotsiaalset keskkonda

Kutsume lasteaedasid veebis hindama psühhosotsiaalset keskkonda

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 18. Oktoober 2016

Tervise Arengu Instituudi välja töötatud veebipõhise psühhosotsiaalse keskkonna hindamise töövahendiga saab koolieelne lasteasutus lasta töötajatel ja lastevanematel hinnata lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ning nõrkusi.

Hindamiskeskkond avati esmakordselt 2013. aastal, kui Terviseinfo veebist saadeti kõikidele Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud koolieelsete lasteasutuste juhtidele üleskutse hindamise läbiviimiseks. Vahepealsete aastatega on töövahendit lasteaedade tagasiside põhjal kasutajasõbralikumaks muudetud. Uuendusena on lisandunud küsitlusankeetide venekeelne tugi.

Selle aasta oktoobris avanes hindamiskeskkond Terviseinfo portaalis viiendaks hooajaks, jäädes kasutajatele avatuks 2017. a juuni lõpuni.

Hindamiskeskkond ei ole avalik. Hindamiskeskkonnaga tutvumiseks ja hindamise algatamiseks on vaja lasteaia kontole sisse logida, kasutades parooli, mille saab lasteaia juht või tema esindaja, kui pöördub e-posti aadressil terviseinfo@tai.ee.

Kuidas hindamine käib? Lastevanemad ja lasteaia töötajad saavad veebiküsimustikud, milles palutakse anda hinnanguid erinevatele väidetele sellistes valdkondades nagu sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, laste loovuse väärtustamine, lasteaia ja kodu koostöö edendamine ning lastele võrdsete võimaluste loomine.

Hindamises osalevate lapsevanemate ja töötajate hinnangud salvestuvad anonüümsetena. Hindamistulemuste põhjal genereerib programm graafilise raporti, mille põhjal saab lasteaed koostöös lastevanematega määratleda arenguvajadused ja vajadusel planeerida tegevusi olukorra parandamiseks.

Hindamise eemärgiks on luua paremad võimalused laste ja töötajate vaimseks, emotsionaalseks ja sotsiaalseks heaoluks – on ju asutuse hea sisekliima üks vaimse tervise tugisambaid.
Seni on hindamise töövahendit kasutanud üle saja koolieelse lasteasutuse, neist enamik juba mitmendat aastat järjest, mis võimaldab neil eri aastate tulemusi omavahel võrrelda.

Siinkohal kutsume üles kõiki teisigi Eesti lasteaedu hindamist läbi viima. Hindamise läbiviimiseks vajaliku kasutajakonto ja parooli saamiseks saatke kiri terviseinfo@tai.ee.

Kõigi PSKK hindamisega seoses küsimustega pöörduge palun meiliaadressil terviseinfo@tai.ee (tehnilised küsimused) ja liana.varava@tai.ee (sisulised küsimused nt hindamisprotsessi kohta).