Blogi / Esimene põhjalik seksuaalkäitumise uuring ootab vastajaid!

Esimene põhjalik seksuaalkäitumise uuring ootab vastajaid!

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 06. Aprill 2017

Tervise Arengu Insituut on alustanud täiskasvanud elanikkonna seksuaalkäitumise uuringut, mis on mitmes mõttes Eestis esmakordne, keskendudes senistest enam riskivale käitumisele ning hõlmates ka eagruppe, kellele seni on vähem tähelepanu pööratud. Uuringu eesmärk on saada ülevaade täiskasvanute seksuaalkäitumisest, seksuaalsusega seotud hoiakutest, rahulolust oma seksuaaltervisega ning sellest, mis seksuaalkäitumist mõjutab.

„Seksuaalkäitumine on seksuaaltervise osa ning mõjutab meie tervist olulisel määral, kuid sellele on vähe tähelepanu pööratud, me ei tea sellest piisavalt," selgitas uuringu koordinaator, Tervise Arengu Instituudi analüütik Liilia Lõhmus. "Seksuaaltervis mõjutab inimese elu igas vanuses, see ei puuduta ainult noori või seksuaalselt aktiivseid inimesi. Tegu on üldelanikkonna uuringuga ning oodatakse vastama kõiki, kes kutse said, vanusest olenemata, mida rohkem inimesi vastab, seda täpsema ja parema ülevaate saame Eesti elanike seksuaaltervisest ning seda asjakohasemad on hinnangud ja ettepanekud seksuaaltervise hoidmisega seotud tegevuste planeerimisel.“

Kirjaliku kutse uuringus osaleda sai kokku 6500 inimest vanuses 18–79 aastat. Osalejate andmed on saadud juhuvaliku teel rahvastikuregistrist. Uuring on anonüümne ning küsimustikule saab vastata nii elektroonselt kui paberil ning nii eesti, vene kui inglise keeles. Kuigi ankeeti on lihtne täita, on ta siiski küllaltki põhjalik, vastamiseks kulub aega ligikaudu pool tundi. Uuringu täitnute vahel loositakse välja ka kakskümmend kinkekaarti.

Ootame kõigi uuringukutse saanute aktiivset osavõttu. Kindlasti vasta küsimustikule, kui oled selle saanud, kui tead, et küsimustiku on saanud mõni tuttavatest, siis julgusta teda vastama. Iga aus vastus on oluline panus Eesti elanikkonna tervise edendamiseks!

Uuringu tulemused avaldab Tervise Arengu Instituut aastal 2018.