Blogi / Raamat „Mina olen enda oma“ aitab rääkida suhetest, seksuaalsusest ning väärkohtlemis...

Vastilmunud raamat „Mina olen enda oma“ aitab lastega rääkida sellest, kuidas austada oma keha ning väljendada tundeid, ka rasedusest, sünnist, turvalisest internetikasutusest ja elust kärgperes. Samuti võimalikust väärkohtlemisest. Juhani Püttsepa kirjutatud lastelood annavad teadmisi piiride seadmisest ja nende austamisest.

olenendaomaLugusid raamatust võib lugemiseks valida just siis, kui selleks on sobiv hetk või vajadus. Raamatuga kaasas käiv juhendmaterjal aitab lastega pärast loo lugemist asja üle mõelda ja arutada. Iga loo juurde käivas juhendmaterjalis on soovitused ja näpunäited, ka küsimused, mida on lapsed raamatu ettelugemisel küsinud. Iga loo lõppu on lisatud mänge ja harjutusi.

Lugupidav suhtumine oma kehasse on inimese enesehinnangu kujunemise ja turvalise seksuaalkäitumise eeldus. Vanemate toetus, hool ja valvsus kaitsevad last. Lapse usaldamine, ärakuulamine ja tema küsimustesse austusega suhtumine julgustavad teda oma tundeid väljendama ning enese eest seisma. Laps mõistab, et kõik tunded on lubatud ja tundeid saab jagada. Rõõmu jagamine suurendab rõõmu, murede ja ebameeldivate tunnete jagamisega jõuab probleem lähemale lahendusele. Laps peab saama kindluse, et ta võib täiskasvanuid usaldada ja teadmise, kelle poole võib abi ja nõu küsima minna ka siis, kui pereringis usaldatakse teineteist liiga vähe. Suurepärane on, kui lasteaed või kool leiab võimaluse korraldada lastele ja nende vanematele seksuaalsuse ja turvalisusega seotud koolitusi.

Juhendmaterjali koostasid inimeseõpetuse ja psühholoogia õpetaja, noortenõustaja Eva Palk Inimeseõpetuse Ühingust ning lastearst ja psühhoterapeut Lemme Haldre.

Raamat valmis MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel ning raamatu koostamist ja väljaandmist rahastas justiitsministeerium süüteoennetuse nõukogu otsusega

Teie koolil on nii eesti- kui venekeelset trükist võimalik tellida Lastekaitse Liidu E-poest. Põhikooliastmega koolidele on trükituna nii eesti- kui venekeelsed raamatud kättesaadavad maavalitsustes. Raamatuid jagatakse koolidele nimekirja alusel.

Audioversioon on olemas eesti kui vene keeles.

www.lastekaitseliit.ee/raamat/mina-olen-enda-oma

www.lastekaitseliit.ee/raamat/я-принадлежу-себе