Blogi / Mida teha, kui naaber suitsetab?

Mida teha, kui naaber suitsetab?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05. Oktoober 2017

Vastavalt Tubakaseaduse §29 lg1 p19 on suitsetamine korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis keelatud. Akendel ja rõdudel suitsetamisele on erinevates riikides lähenetud erinevalt, kuid näiteks naaberriigis Lätis on rõdudel suitsetamine riiklikult keelatud.

Vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseaduse §28 on igaühel õigus tervise kaitsele. Täiendavalt annab kaitse Rahvatervise seaduse §4 regulatsioon, mille kohaselt ei tohi inimene ohustada teise inimese tervist oma otsese tegevusega ega elukeskkonna halvendamise kaudu. Tuleohutuse seaduse §3 lg1 p5 sätestab, et isik on kohustatud rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju. Inimese kodu on tema omand, kuid omandi kasutamisel kehtib piirang, et seda tuleb teha arvestades teiste elanike huvidega.

Tubakataplakat8 nõuannet, kuidas käituda probleemse suitsetava naabriga:

Räägi probleemist otse ja omavahel. Poolvõõrale inimesele ausalt oma muredest rääkimine on hirmutav, kuid tihti ei ole probleem tekkinud mitte pahatahtlikkusest või hoolimatusest, vaid siirast teadmatusest, et suits levib kaugele.

  • Kui omavaheline suhtlus tulemusteni ei vii, räägi oma murest ühistu esimehega.
  • Kaasa naabreid, kelleni suits levib või kes mõistavad sinu muret.
  • Jaga oma majas teavet passiivse suitsetamise kohta.
  • Paku välja argumente, mis võiksid mõjuda kaaskodanikele, alates tuleohust ja lõpetades tervisemõjudega.
  • Pakkuge suitsetajatele alternatiive maja lähedal: suitsetamise koht tuhatoosi ja pingiga paar sammu eemal, katusealune, lubage suitsetamine majaküljel, kus teisi aknaid ega rõdusid ei ole.
  • Võtke vastu KÜ otsus, mis sisekorraga keelaks rõdudel ja akendel suitsetamise.
  • Kandke vastavasisuline märge kinnistusraamatusse.

*Pidage meeles, et korteriomanikud peavad omavahelistes suhetes, samuti suhetes korteriühistuga järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve.

Passiivne suitsetamine tähendab seda, kui mittesuitsetav inimene viibib kellegi teise tubakatarvitamise tõttu tubakasuitsuga saastatud keskkonnas. 80% mürgisest sigaretisuitsust on nähtamatu.

www.tubakainfo.ee lisateave passiivse suitsetamise kohta.
http://www.tai.ee/et/valjaanded/trukised-ja-infomaterjalid korteriühistu teavitusplakatid väljatrükkimiseks.