Blogi / Imeliste Aastate programm ennetab probleeme kodus ja kogukonnas

Koostöös kohalike omavalitsustega alustas septembris-oktoobris üle eesti tööd 16 uut "Imeliste aastate" gruppi. Programm on mõeldud lastavanematele, kes vajavad tuge ning kes soovivad juurde õppida oskusi, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla. 

Programm pakub tuge kohalike omavalitsuste lastekaitsespetsialistidele perede probleemide ennetamisel. Laste ja vanemate vaheliste suhete toetamise kaudu vähendab programm laste käitumisraskusi, mis omakorda aitab ära hoida võimalikke probleeme tulevikus, näiteks koolist väljalangemist ja õigusrikkumisi. 

Uued koolitusgrupid avati Antslas, Haljalas, Vihulas, Võrus, Anijal, Kuusalus, Raplas, Raasiku, Ülenurme ja Jõhvi vallas ning Tallinna, Tartu, Haapsalu, Keila ja Kohtla-Järve linnas.

vanemlusKoolitusprogrammi viib läbi Tervise Arengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega. Tervise Arengu Instituut korraldab grupijuhtide väljaõpet, supervisioone ning viib läbi mõjuuuringuid. Lisaks koolitustele tegelevad grupijuhid vanematega ka individuaalselt. Koolituste vahepeal võtavad grupijuhid ühendust iga perega, et küsida, kuidas läheb uute oskuste kasutamisega ning koos arutatakse läbi just selle vanema ja lapse suhete küsimused.

Tänaseks on „Imeliste aastate“ programmi läbinud Eestis ligi 600 lapsevanemat. Osalenute seas nii emasid, isasid, vanavanemaid, kasuvanemaid. Grupid on nii eesti kui vene keelsed.  Koolituse tagasisidena hindasid osalejad kõrgelt nii koolituse kasulikkust kui ka suhete paranemist lapsega, samuti programmi lähenemise sobilikkust. Ka näitasid läbiviidud uuringud suuri positiivseid muutusi vanemate oskustes ning laste käitumises.

Imeliste aastate põhiprogramm on mõeldud 2-8 aastaste laste vanematele ja jätkuprogramm 4-12 aastaste. Lapsevanemaid kutsutakse koolitusele kohaliku lastekaitsetöötaja või lasteaedade-koolide kaudu.

Lähemat informatsiooni on kohalikel omavalitsustel võimalik programmiga liitumise kohta saada aadressilt kart.vajakas@tai.ee

Põhikoolituste ajad

6.09.2017-18.12.2017, Antsla vald, koolitajad Kadri Kõiv, Tea Ausin
6.09.2017-20.12.2017, Haljala, Vihula vald, koolitajad Maret Bergström, Aleksei Norden
7.09.2017-19.12.2017, Võru vald, koolitajad Kadri Kõiv, Tea Ausin
6.09.2017-20.12.2017, Anija, Kuusalu vald, koolitajad Maret Bergström, Aleksei Norden (eesti, vene)
22.08.2017-01.12.2017, Rapla vald, koolitajad Aime Peets, Inge Pruks
13.09.2017-24.01.2018, Raasiku vald, koolitajad Külle Kadarik, Kärt Kase
14.09.2017-21.12.2017, Haapsalu, koolitajad Merit Lilleleht, Umberto D Geerts
Haapsalu, koolitajad Aleksei Norden, Julia Kovalenko (vene)
29.08.2017-30.01.2018, Keila linn, koolitajad: Külle Kadarik, Elmet Puhm
5.09.2017-19.12.2017, Tartu linn, koolitajad Rena Pent, Marika Käggo
31.08.2017-21.12.2017, Tartu linn, koolitajad Eha Berežjuk, Lemme Haldre
5.09.2017-19.12.2017, Ülenurme vald, koolitajad Rena Pent, Marika Käggo
4.09.2017-18.12.2017, Tallinn, koolitajad Ave Orgulas, Ene Pill eesti
12.09.2017-09.01.2018, Tallinn, koolitajad Oljona Damaskina, Tatiana Romanova (vene)
31.08.2017-16.12.2017, Kohtla-Järve, koolitajad Maria Žuravljova, Elmet Puhm (vene)
4.09.2017-18.12.2017, Jõhvi vald, koolitajad Anna Konovalova, Viktoria Šumarova (vene)
7.09.2017-21.12.2017, Tallinn, koolitajad Ene Pill, Julia Kovalenko

Põhi- ja jätkukoolitused vaimse tervise keskustes 

25.09.2017-21.05.2018, Tallinn, koolitajad Oljona Damaskina, Tatiana Romanova (eesti,vene) 
18.09.2017-30.04.2018, Pärnu, koolitajad Kärt Kase, Külle Kadarik 

Jätkukoolitused 

5.09.2017-07.11.2017, Tallinn, koolitajd Ave Orgulas Merit, Lilleleht eesti