Blogi / Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama psühhosotsiaalset keskkonda

Tervise Arengu Instituut kutsub kasutama oma lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna hindamiseks tasuta veebipõhist lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) hindamise töövahendit.

Veebiportaalis terviseinfo.ee asuva hindamiskeskkonna kaudu saab iga koolieelne lasteasutus lasta oma personalil ja lastevanematel hinnata lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ning nõrkusi sellistes valdkondades nagu sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, laste loovuse väärtustamine, lasteaia ja kodu koostöö edendamine ning lastele võrdsete võimaluste loomine.

Hindamistulemuste ehk graafiliselt esitatud raporti põhjal saab lasteaed koostöös lastevanematega määratleda arenguvajadused ja vajadusel planeerida tegevusi olukorra parendamiseks. Hindamise eesmärgiks on luua paremad võimalused laste ja töötajate vaimseks, emotsionaalseks ja sotsiaalseks heaoluks – on ju oma asutuse sisekliima arendamine üks vaimse tervise edendamise tugisambaid.

Esmakordselt avasime hindamiskeskkonna 2013. aastal. Vahepealsete aastatega on töövahendit lasteaedade tagasiside põhjal kasutajasõbralikumaks muudetud. Olemas on ka küsitlusankeetide venekeelne tugi.

Hindamise läbiviimiseks vajaliku kasutajakonto ja parooli saamiseks palume kirjutada terviseinfo@tai.ee.

Kõigi PSKK hindamisega seotud küsimustega pöörduge palun meiliaadressile terviseinfo@tai.ee (tehnilised küsimused) ja liana.varava@tai.ee (sisulised küsimused nt hindamisprotsessi kohta).