Blogi / VEPA Käitumisoskuste Mäng kuulutab välja kirjatööde konkurssi „Olen VEPA!“

VEPA Käitumisoskuste Mäng paneb sel aastal aluse uuele traditsioonile ehk iga-aastasele kirjatööde konkursile. Konkurssi viiakse läbi VEPA programmis osalevate õpilaste seas. Kirjatöö teemaks on sel aastal „Olen VEPA!“. Konkursitöid saab esitada kuni 16. aprillini ja tulemused selguvad 18. mail. Võitjate tunnustamine toimub VEPA tänuüritusel 15. juunil.

Kirjandivõistlus on mõeldud VEPA programmis osalevatele 1.-4. klassidele. Konkursi eesmärk on koguda VEPA mänguga seotud edulugusid ja kogemusi üle Eesti nii eesti kui vene keeles.

VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine ennetusprogramm, mida viib ellu TAI ja toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Siseministeerium. VEPA metoodika aitab luua positiivset ja õppimisele suunatud õhkkonda klassis ning tunnustada õpilaste positiivset käitumist. VEPA lihtsustab õpetaja tööd ja muudab õpitegevused õpilaste jaoks mängulisteks. Lisaks sellele omab VEPA metoodika tõestatud positiivset mõju õpilase heaolule tulevikus, nt ennetades sõltuvusi, psüühikahäireid ja õpingute katkestamist. VEPA metoodikat on juba ära proovitud 170 klassis üle Eesti.
Konkurssi korraldatakse kolmes erikategoorias:

  • 1. klassi õpilased;
  • 2. klassi õpilased;
  • 3.-4. klassi õpilased.

Igas kategoorias antakse välja üks peapreemia ja kaks eripreemiat.

Nõuded konkursile esitatud töödele:

  • tööd võib esitada eesti või vene keeles;
  • võib esitada kirjandi, luuletuse või muu kirjandusliku teose;
  • kirjatükk on klassi ühistöö, mis võib valmida õpetaja juhendamisel;
  • tööd võib illustreerida piltide ja fotodega;
  • tööd võib esitada käsikirjana või arvutis trükituna;
  • e-kirjana saadetud tööd peavad olema PDF formaadis.

Konkursitöid hindab žürii, kuhu kuuluvad VEPA mentorid, VEPA eestvedajad ja TAI töötajad: Kai Klandorf, Aire Trummal, Mari Orusalu, Kärt Kase, Triin Ulla, Ain Peil, Karin Streimann, Tatjana Mändla, Irina Raidjuk, Anita Baumbach.

Konkursis osalemiseks palume saata oma töö hiljemalt 16. aprilliks TAI aadresile Tervise Edendamise osakond, Hiiu 42, Tallinn 11619 või e-kirjana aadressile vepa@tai.ee. Palume kirjutada ümbriku peale ning e-kirja teemasse „VEPA kirjatööde konkurss“.

Konkursi tulemused selguvad 18. mail ning autasustamine toimub 15. juunil Tervise Arengu Instituudis.

Parimad palad konkursitöödest avaldatakse VEPA kodulehel ja kasutatakse tsitaatidena VEPA õppe- ning teavitusmaterjalides (seda juhul, kui autor annab selleks oma nõusoleku).

Kõikide küsimuste korral võib pöörduda Anita Baumbachi poole anita.baumbach@tai.ee