Blogi / Käsiraamat „VEPA kodu“ toob tunnustatud oskused lapsevanemateni

Käsiraamat „VEPA kodu“ toob tunnustatud oskused lapsevanemateni

  • Autor:Anita Baumbach, Tervise Arengu Instituudi VEPA projektijuht
  • 04. Veebruar 2019

Mai alguses ilmus Tervise Arengu Instituudil käsiraamat „VEPA kodu“, raamat annab kasulikke juhiseid lastevanematele, kuidas arendada laste sotsiaalseid oskusi. Väljaanne põhineb maailmas väga positiivseid tulemusi andnud VEPA metoodikal, mida Eestis on seni rakendatud koolides.

VEPAkoduVEPA mängul maailmas on pikk ajalugu ja need lapsed, kes kunagi hakkasid mängima esialgset VEPA versiooni 60-ndate aastate lõpus, on nüüd ise vanaemad ja -isad. Tänu pikale kogemusele on iga VEPA elementi põhjalikult uuritud ning hinnatud ka, kuidas VEPA mõjutab toimetulekut täiskasvanueas. Mitmed uuringud kinnitavad, et VEPA aitab ennetada sõltuvust, vähendab agressiivse käitumise ja psüühiliste häirete riski. Need täiskasvanud, kes kunagi VEPAst osa said, on parema hariduse ja tervislikuma eluviisiga, nad on tööturul edukamad ning nende suhted lähedastega on paremad.

Tänu sellele raamatule saab nüüd iga lapsevanem võtta kodus kasutusele VEPA metoodika elemente. Lihtsate ja mänguliste elementide abil saab lapsele õpetada keskendumist, püsivust, pereliikmetega arvestamist ning toimetulekut tugevate tunnetega. Mis on aga kõige olulisem - VEPA toob rohkem rõõmu ja mängulisust perekonna argipäeva.

Käsiraamat sisaldab selgeid näpunäiteid ja konkreetseid ettepanekuid VEPA elementide kasutamiseks. Toetavate näidetena Eesti pered, kus VEPA elemendid on juba omaks võetud ja on tõestanud oma positiivset mõju. Väga palju keskendutakse raamatus laste tunnustamisele, sest just tugevuste esiletoomine soodustab lapse tervikliku ja positiivse minapildi kujunemist. Tähelepanu keskel on ka turvaliste ja lähedaste suhete arendamine vanemate ja lapse vahel - näiteks pakutakse preemiaks ühist ajaveetmist. Tunnustamine, neutraalne suhtumine ebasobivasse käitumisse ja selged kokkulepped on väga lähedased positiivse vanemluse põhimõtetele, mida edendab Eestis TAI programm “Imelised aastad”.

“VEPA kodu” autoriteks on VEPA programmi mentorid, kellel on kogemusi nii pereterapeutide, sotsiaalpedagoogide, VEPA metoodika rakendajatena ning muidugi ka lapsevanematena. Autorid julgustavad lapsevanemaid tutvuma VEPA käitumisoskuste mänguga ka siis, kui lapse kool ei ole veel liitunud VEPA programmiga. Raamat on kõigile tasuta kättesaadav ja seda saab alla laadida siin ning lugeda tahvelarvutist või nutitelefonist siin.

Suve lõpuks plaanib TAI käsiraamatu välja anda vene keeles, et toetada positiivse vanemluse põhimõtteid ka venekeelsetes perekondades. Eelkõige aga levitavad VEPA mentorid ja meeskond käsiraamatut VEPA metoodikat rakendavate õpetajate seas.