Blogi / Oodatakse taotlema toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudi kutset

Järgmisesse toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudi kutsevooru dokumentide esitamise tähtaeg on 01. augustil 2018. Taotlejate infopäevad toimuvad 19. juunil kell 16.30 ning 10. juulil kell 15.00 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29, ruum A507. Soovi korral on võimalik ka individuaalne konsultatsioon.

Praeguseks on Eesti Tervisedenduse Ühing andnud kutseid välja kahel aastal ning selle on saanud kümme nõustajat ning neli terapeuti. 

Toitumisnõustaja ülesandeks on soovijat nõustada lähtuvalt tõenduspõhistest toitumis- ja liikumissoovitustest. Toitumisnõustaja võib näiteks aidata koostada tasakaalustatud menüüd, anda anda nõu kuidas toidu ja liikumisega tervist hoida. Toitumisterapeut oskab nõustada ka terviseprobleemidega inimest, et toitumisega pidurdada haiguse süvenemist või suurendada heaolu kroonilise haiguse korral. Toitumisterapeut ei diagnoosi haigusi ega ravi.

Kliiniline toitumisterapeut töötab tervishoiuasutustes, kus ta koostab menüüsid ja nõustab individuaalselt, et toetada arsti määratud ravi. Ta tegeleb ka operatsioonieelsete ja -järgsete patsientidega, haigla-, sh intensiivravi patsientidega. Vajadusel nõustab meditsiinipersonali haiguspuhuse toitumise osas.

Nii nõustajal kui terapeudil peavad olema teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast, biokeemiast, teaduspõhistest toitumis-, toidu- ja liikumissoovitustest, nõustamise tehnikatest, andmekaitsest, eetikast, kõikidest toidu ning toitumisega seotud teemadest jpm.

Toitumisnõustaja kutseeksam koosneb neljast etapist, hindamine toimub dokumentide põhjal, kirjaliku testiga (valikvastustega ja avatud küsimustega), praktiline ülesanne kliendiga (toitumisnõustajal 1 tund, terapeudil 1,5 tundi), vestlus. Toitumisterapeudi kutseeksamil lisandub ka simulatsioonülesanne, patsiendi käsitluse lahendi koostamine kirjaliku lähteülesande põhjal.

Kutse taotlemise maksumus esmakordsel taotlemisel toitumisnõustajale on 310 eurot, toitumisterapeudile 530 eurot, mis kanda Eesti Tervisedenduse Ühingu arvelduskontole EE422200001120212667. Soovi korral väljastame arve kas ettevõttele või Töötukassale, palume sellest aegsasti märku anda sirje.vaask@gmail.com.

Avaldus ja taotlemise dokumendid (koopia isikut tõendavast dokumendist, haridust ja täiendkoolituste läbimist tõendavad dokumendid, elulookirjeldus ning tööalase tegevuse ja kutsestandardiga seotud tööperspektiivi ning arengusuundade kirjeldus ja maksekorraldus) esitada elektrooniliselt aadressil kutseandminetoitumisnoustaja@gmail.com.

Taotlejatel palume arvestada, et kutseeksami kirjalik test toimub 23. augustil 2018 kell 16.00 paralleelselt Tallinnas ja Tartus.

Kutseeksami erinevate etappide läbiviimise kogupikkus võib olla kuni 6 kuud, kuna see eeldab erinevate tegevuste aegade kooskõlastamist ja sobitamist osalevate osapooltega.
Täiendav info: ETÜ juhatuse liige Sirje Vaask, sirje.vaask@gmail.com

Täpsemat info ja nimekir juba kutse saanutest