Blogi / September TAI tervisekalendris. Kool algab...

September TAI tervisekalendris. Kool algab...

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 11. September 2018

Septembris algav kooliaasta on järjekordne elumuutus, mitte ainult lastele vaid ka lapsevanematele. On loomulik, et vanemad muretsevad, kuidas lapsed kooli algusega kohanevad ja tahavad, et kõik hästi sujuks. See vajab vanemalt aega, et olla lapse jaoks olemas ja panna tähele, kuidas tal läheb. Võib öelda, et suve lõppedes ja puhkuselt tagasi tulles muutub pere- ja tööelu tasakaalu hoidmine jälle oluliseks ja ka veidi keerulisemaks teemaks.

Väiksemate koolilaste vanemad pühenduvad enamasti rohkem laste kooliga harjutamisele, rääkimata siinjuures 1. klassi astujatest. Aga ka suuremate laste puhul on vanemate tugi vajalik. Kui palju laps selle kõige juures abi vajab, sõltub lapse enda toimetulekuoskustest ja iseseisvusest.

Tunne huvi lapse vastu.

Lapse kooliskäimine ja sellega seotud kohustused toovad alati juurde olukordi, millega vanematel tuleb koos lapsega tegeleda. Kõige olulisem on, et vanemad tunneksid jätkuvalt huvi lapse enda vastu, mitte ei keskenduks ainult õppimise ja kooliga seonduvale. See tähendab, et kõik senised ühised tegevused ja arutelud lapsega võiksid jätkuda ja ei peaks keskenduma ainult õppimise ja kooli teemadele. Kuid sageli on kooli ajal vanemate põhilised küsimused lapsele: „ Mis hinde sa täna said?“, „Kas sul on homseks õpitud?“. Unustatakse, et lapsel on ka mitmeid teisi tegevusi ja teemasid, mida vanemaga jagada. Seepärast on palju tähtsam küsida: „Räägi mulle, kuidas sinu tänane päev on läinud, mis sa koolis ja pärast kooli tegid.“. Sellised avatud küsimused loovad aluse aruteludeks ja seeläbi hea pinnase vanema ja lapse suhtele.

Hoolitse oma vajaduste eest.

Soovides hoolitseda lapse vajaduste ja heaolu eest, peame hoolitsema ka enda vajaduste eest, sest lapsele toeks olla on lihtsam kui oma „tass on täis“. See nõuab vanemalt nii eneseregulatsiooni oskusi kui ka teadmisi ja oskusi lapse arengu toetamiseks.

See tähendab näiteks pärast tööpäeva endale puhkehetke võtmist, et kodustele teemadele ja lapsega tegelemisele ümber lülituda. Kui sellisest iseendale aja võtmisest saab reegel, siis harjub sellega ka laps ja mõistab seda. Läbi oma eeskuju õpetame ka lapsele enda vajaduste eest seismist ja iseseisvust.

Lapsevanematele vajalikku infot nii laste arengu kui ka vanemale vajalike teadmiste ja oskuste kohta leiad veebilehelt www.tarkvanem.ee.

Kuidas saab tööandja kooliaasta alguses lastega töötajaid toetada?

Häid viise kooliealiste lastega töötajate toetamiseks leiab maailmapraktikast mitmeid. Kindlasti tuleb ette olukordi, kus töötaja soovib või on sunnitud lapse tööle kaasa võtma. Sellest kirjutasime lähemalt ühes meie varasemas tervisekalendri postituses siin. Paralleelselt saab aga väga palju muudki ära teha ja mitte ainult kooliaasta hakul, vaid järjepidevalt.

Tehke septembrikuu tööplaanid nii palju varem valmis, et need ei tuleks ebameeldiva üllatusena. Vältige olukordasid, kus töötajalt tuleb hiliste tundideni töötamist paluda sõna otseses mõttes viimasel minutil. Mitmeid sarnaseid situatsioone on võimalik ette näha ja varem kokku leppida.

Hinnake töötajate aega. Seadke koosolekutele alati kindlad ajalised raamid, nii et need ei alga kunagi liiga vara ega lõpe liialt hilja. See lihtne muudatus ei nõua kulukaid ümberkorraldusi ja leevendab oluliselt vanemate muresid laste koolisaatmise või sealt tuleku korraldamisel.

Looge suurem paindlikkus töö tegemise ajas ja kohas. Paindlikkust loovad lisaks kaugtööle näiteks

  • libisev tööpäeva algus/lõpp,
  • töönädala tihendamine (40 töötundi jagatakse viie päeva asemel neljale päevale),
  • tööaja tükeldamine (üks pikk tööpäev jaotatakse kaheks või enamaks vahetuseks),
  • tööaja jaotamine kolleegide vahel (ühte või enamat ametikohta täidavad kokkulepitud perioodil kaks või enam töötajat).

Suurem paindlikkus on võimalik, kui üksteise töödest, kohustustest ja kohtumistest omatakse paremat ülevaadet. Parema ülevaate annab ühelt poolt mitmekesist suhtlust võimaldava tehnoloogia kasutusele võtmine (Outlooki kalender jms), teisalt aga ei ole kunagi ülearune inimesi „veel kord“ kõikidest kokku lepitud paindlikest töövormidest ja võimalustest teavitada. Samuti on abiks heatahtlik suhtumine väikestesse ajalistesse ümberkorraldustesse, kui see vajalik peaks olema.

Allikad: