Blogi / Vanemluse toetamine tööl hoiab motivatsiooni ja pühendumist

Vanemluse toetamine tööl hoiab motivatsiooni ja pühendumist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 18. September 2018

September on Tervise Arengu Instituudi tervisekalendris pühendatud vanemlusele, sellele, kuidas on tööandjal võimalus toetada oma töötajaid vanemluses. Kuigi Eestis ei nähta veel sageli vanemluse toetamises võimalust, kuidas aidata töötajal olla tööl õnnelikum ja pühendunum, levib see praktika maailmas järjest enam. Kui töötaja pereelu on korras, siis on suurem ka võimalus, et tema tööelu on korras.

2003. aastal viis Suurbritannia kaubandus- ja tööstusministeerium läbi uuringu, millest selgus, et 75% organisatsioonidest, kes lubasid töötajatele paindlikke töötingimusi ütlesid, et nende töötajad on nüüd paremini motiveeritud ja rohkem pühendunud. Seesama uuring ütles ka, et 60% neis organisatsioonidest oli kaadrivoolavus väiksem. Vähem oluline ei ole ka see, et töötajate peerelu paranes. Uuringuid, kuidas paindlik töögraafik pere- ja tööelule mõjub, on mitmeid tehtud ka Ameerikas.

Mida rohkem „millenniumilaste“ poole, kes väärtustavad kõrgelt töö ja puhkuse tasakaalu, seda rohkem peab tööandja arvestama, et töötajad on huvitatud mitte ainult rahast. Noorte jaoks on paindlikkus ning töö- ja pereelu tasakaal järjest olulisem.

Millised on võimalused tööandjal töötajat vanemluses toetada, sellest annab hea ülevaate terviseinfo.ee-s artikkel „September TAI tervisekalendris. Kool algab…“ Terviseinfo.ee blogi jaoks andis intervjuu ka Tervise Arengu Instituudi perede ja vanemahariduse valdkonna juht Ly Kasvandik. Teemaks portaal tarkvanem.ee, millest on võimalik leida huvitavat lugemist igas vanuses lapse vanematel. Samuti laiemalt sellest, kuidas saab tööandja töötajat vanemluses toetada.

Tervise Arengu Instituut on loonud lehekülje tarkvanem.ee. Seda tutvustades on üteldud: „Tea, et sa ei pea olema perfektne, lapsevanemaks olemine tähendab kestvat õppimist“. Tarkvanem.ee peaks vastama paljudele küsimustele, mis vanemaks olemine endaga kaasa toob. Aga kui rääkida tööandja-töövõtja suhtest, siis kas ja mida kasulikku võiks tarkvanem.ee portaalist leida tööandja?

Tarkvanem.ee portaal on mõeldud kõikidele vanematele, kelle lapsed on vanuses 0-18 ja ära on toodud kõikvõimalikud erinevad teemad, mis lapse arengu teel võivad lapsevanemat huvitada ning tema jaoks küsimusi tekitada. Alates vaimsest ja füüsilisest tervisest, toitumisest lõpetades selliste keeruliste teemadega nagu seksuaalkasvatus, narkootikumid, alkohol, tubakas.

Tööandja võiks vaadata oma töötajaid ka selle pilguga, et töötajad on enamuses ju lapsevanemad ja vajavad tuge selleks, et nii oma töö kui ka lastekasvatuse teemadega hästi toime tulla. Tööandja jaoks on oluline, et töötaja oleks võimalikult tõhus. Teatavasti tõhusad saame olla, kui oleme vaimselt ja füüsiliselt tasakaalus. Ehk et kui mul on kodus midagi sassis ja ma tunnen, et mu lapse probleemid on hõivanud kõik minu mõtted, siis ma ilmselgelt ei ole võimeline keskenduma tööle. Seega tuleb tööandja kasu sellelt, kui ta toetab ja suunab vanemat otsima abistavat infot, sellega toetab ta oma töötajat ka tööl paremini hakkama saamisel. Kõike seda arvestades on hästi tore, kui tööandja korraldab mõne koolituse või loengu lapsevanematele olulisel teema.

Kui võtta üldisemalt, mitte ainult tarkvanem.ee, siis mida saab tööandja teha, et toetada organisatsioonis vanemaid?

Pakkusin mõne aasta eest ettevõtetele vanemluskoolitusi ja on terve hulk neid tööandjaid, kes tõepoolest mõtlevad selle peale, et ka töötaja vaimne tervis ja psüühiline tasakaal on olulised ning nad pakuvad vanemluskoolitusi või loenguid. Eestis on neid ettevõtteid, kes teevad seda aastast aastasse. Näiteks alustab ettevõttes niinimetatud lapsevanema kool, kui lapsed lähevad septembris kooli. See tähendab, et regulaarselt kuu või paari tagant toimuvad tööandja juures loengud, lühikoolitused või arutelud peresuhete ja lapsevanemaks olemise teemadel – kuidas lapsele piire seada, kuidas konflikte lahendada, kuidas last tema mure korral aidata jne.

On see populaarne?

Pigem on see ikkagi atraktiivsete tööandjate pakutav asi.

Trendikad IT firmad?

Näiteks. Ja pangad, kes on meil selles valdkonnas ja kes mõtlevad oma töötajate toetamise peale, mitte ainult tööalaste kompetentside arendamise valguses. Lisaks sellele, et on välja töötatud rida soodustusi lapsevanematele, näiteks 1. september on võimalik võtta vabaks või lubatakse lisapuhkepäevi, kui laps läheb esimesse klassi. Või ka tehakse tööandja poolt vanematele kingitusi selle puhul. Lisaks siis koolitused lastevanematele. Ja ka vestlusringid, kus saad turvalises keskkonnas arutada lapsekasvatamise küsimusi.

On ka tööandjaid, kes lisavad oma kuukirjadesse tarkvanem.ee portaali või ka teisi pere ja lastekasvatuse teemasid käsitlevaid veebilinke.

Mujalt maailmast on palju positiivseid näiteid tuua. Kuni selleni, et tööandja võimaldab vajadusel pereterapeudi vastuvõtu. Meenub üks soome ettevõte, kus korraldati keskastmejuhtidele enesearengukoolitus ja kui koolitus välja kuulutati, siis üteldi, et töökaaslastega on küll tore koos, aga veel toredam on see, kui võtate kaasa oma elukaaslased, kellega te igapäevaselt tegelikult peate ka siis maid ja ilmu jagama, kui töökoha ukse kinni panete. Sinna oodati paare, mitte ainult oma juhte ja töötajaid. Nii et leiti, et see oleks enesearengu ja vaimse tervise seisukohast palju efektiivsem, arendada töötajate teadmisi ja oskusi suhete teemadel.

Samamoodi on töötajale arendav, kui ta läbib vanemluskoolituse. Koolitustele on oodatud eelkõige kaks vanemat ühest perest, et muutus ja uued oskused oleksid kindlamini elluviidavad. Nii tekib paarilise toetus ja kui sina kõike ei märka, siis tema märkab ja saab kontrollida.

Oled ka ise teinud ettevõtetes vanemluskoolitusi. Kui popid need olid?

Me pidime juhtkondade tasandil ikka päris palju selgitustööd tegema, et tekiks huvi ja soov vanemluskoolitusi korraldada. See on ikkagi nii, et pigem kustutatakse tulekahjusid. Üteldakse, et see ei ole meie prioriteet, me oleme ikkagi IT ettevõte või tootmisasutus. Mujal maailmas on töötajale psühholoogilise nõustamise pakkumine levinud, meil seni vähelevinud. Ekstreemsemates olukordades on seda ette tulnud. Näiteks kui on olnud suured koondamised või vastupidi – ühinemised. Siis võib olla otsitakse tuge ja sõlmitakse psühholoogiga leping. Üldjuhul see ikkagi ei ole tava.

Milline on olnud tagasiside või on selget statistikat mis näitaks tööandjale, et selline asi aitab ettevõtte tulemustele kaasa?

Eestis ma ei tea, et oleks statistikat kogutud. Me oleme uurinud konkreetsete koolituste tagasisidet. Positiivne tagasiside on olnud see, et töötaja on väga õnnelik, et tema tööandja midagi sellist talle võimaldab ja ei pea minema seda tikutulega mööda ilma otsima, et saada näiteks lapse une kohta mingit koolitust või konsultatsiooni. Või paarisuhte teemal. See tegelikult tähendab seda, et tuuakse spetsialist inimestele lähemale. Tekib mingi kontakt. Et kui töötaja vajab abi lapsekasvatuse teemades ja ta varem ei ole osanud otsida seda, siis nüüd on see tee tema jaoks lahti.

Vanemluse ja peresuhete toetamine annab töötajale võimaluse tulla paremini toime oma peresuhete ja lastekasvatusega, mis omakorda võimaldab tal olla keskendunum ja palju tõhusam oma töös.

IMG 7378